Konfliktmægler Signe Saxe Jessen

Når historier kolliderer

Forsoning og genforening mellem mennesker har i de seneste år været i fokus på TV. I "Rod i familien" blev konfliktmægling brugt bag kulisserne, med temarækken om skilsmisser og børn deltog jeg som konfliktmægler i 2012. Og i kølvandet har dagbladene og andre medier tit og ofte haft fokus på hvordan vi løser konflikterne med hinanden. Det stærkt stigende antal henvendelser om konfliktmægling vidner om at danskerne øjensynligt har fået mere mod og tro på at selv fastlåste konflikter kan løses med lidt hjælp fra en professionel neutral konfliktmægler

Kan jeres ven være mægler?

Mange spørger dog sig selv: kan vi ikke bare bruge en ven som tredjemand? Jo hvis du er parat til at miste venskabet eller at bare én af parterne mister venskabet. At stå i positionen som mellemmand mellem mennesker du holder af og være neutral er meget svært. Dels har du selv følelser og kan påvirkes, dels er parterne selv tilbøjelige til at finde dig partisk uanset hvad du selv oplever. Uendelig let sker der tillidsbrud, ikke fordi de nødvendigvis sker, men fordi mennesker i konflikt er så grebet af konfliktens negative univers, forestillinger og skyldsplaceringer.

Konfliktmæglerens blik på historierne der kolliderer

Som konfliktmægler sidder jeg i det hårfine spændingsfelt mellem mennesker der er blevet "ramt" af hinanden. I forsamtalerne hvor parterne kommer alene, sker det at de fortæller helt forskellige historier om det, der er sket.

Først kommer den ene part. Historien virker så "rigtig" og  plausibel at om en ven hørte dette, ville han give sin ven fuldstændig ret i at den anden part er helt galt på den. Som tredjemand og mægler skal man her holde godt fast. For du skal både være empatisk overfor hvad konflikten har gjort ved personen og tage det for pålydende. Men: 

  • Giv ikke efter for den menneskelige tilbøjelighed til at tage en historie for pålydende.
  • Giv ikke den ene part RET i sine konklusioner om den anden part hvor rimelige de end lyder.
  • Vær ydmyg og smid den naturlige "bedømmer" i dig væk. 

For snart kommer den anden part. Og faktisk er det ofte fantastisk at opleve at du nu vil høre en helt og aldeles anderledes udlægning af det, der er sket. Det er hver gang en øjenåbner af dimensioner og det gør dig med tiden meget meget ydmyg overfor at konkludere noget som helst ud fra en fortælling, fra én part. 

Vi fokuserer hver især på noget forskelligt i situationer og i relationer. Hvad der er vigtigt for mig er det måske ikke for dig. Jeg er decideret blind for nogle ting og du for andre. Jeg husker måske derfor simpelthen ikke det samme som dig.

Vi vinkler tingene ud fra dem vi er, og derudover ud fra de erfaringer vi har opbygget med hinanden.

Selvom vi er bevidst om at parters konflikthistorier er så forskellige er det stadig afgørende at arbejde ud fra en grundlæggende værdi om tillid. Som udgangspunkt er din historie sand for dig. Det er virkelig sådan du oplever en situation. 

At transcendere de kolliderende historier

Formålet med konfliktmægling er at transcendere de kolliderende historier, men vejene til det er forskellige. De forskellige retninger inden for konfliktmægling er interessante og kan supplere hinanden alt efter konflikten.

Den tredje vej - følelser og behov

I den mæglingstradition jeg kommer fra, og som fortsat er den herskende i DK, er hovedfokus at få parterne til at lytte til hinanden og finde forståelse for hvordan de hver især er påvirkede af situationen. I særdeleshed er det at finde frem til hvilke krænkede følelser der er på spil og hvad parterne hver især har behov for i samspillet for at kunne fungere bedre sammen. Nøgleordende er altså meget kort sagt følelser og behov. At få parterne til at forstå mere om hinanden for at få det til at fungere - og dermed få lavet nogle spilleregler for den fremtidige relation.

Narrativ mediation - modhistorien

I den narrative tradition, som vi nok kender mest som narrativ terapi, er der i USA også opstået en retning inden for mægling, kaldet narrativ mediation. Grundlæggerne af denne tradition, Gerald Monk og John Winslade, har skrevet bogen "Når historier kolliderer" udgivet på dansk i 2013.

Narrativ mediations fokus er at transcendere de fastlåste og negative historier ved at få parterne til at skabe en eller flere mere konstruktive fælles modhistorier, der ikke er konfliktprægede. Modhistorierne skal være så betydningsfulde for parterne at de i sidste ende bliver mere tungtvejende end "konfliktens tynde konklusioner" om hinanden. 

Det kræver at parterne først lytter til hinanden. Parterne skal tale om deres krænkede værdier, hvordan de er blevet berørt af konflikten. Men også hvad der betyder noget for dem i livet, hvad de kæmper for, deres håb og drømme. De skal altså hver især tale om dem selv i stedet for at tale om den anden part.

Det er altså de personlige historier med kød og blod på, der skal frem og som skal opveje konflikthistoriens mere eller mindre begrænsede og fordrejede forestillingsunivers om den anden parts manipulationer, ligegyldighed eller dårlige motiver.

Modhistorien skal graves frem ved bla. at dobbeltlytte til historierne så vi ikke bare lytter til det, der eksplicit siges, såsom hvad vi ikke kunne lide den anden gjorde. Men at mægler også lytter ekstra godt efter de muligheder, håb, ønsker og behov der altid ligger implicit og dermed usagt i de negative historier om det skete og om relationen. 

Som sådan er det en grundtese i narrativ mediation at livet og relationer er komplekse og netop ikke er så endimensionale som de kan synes i konflikthistorierne. 

En negativ konflikthistorie har med andre ord i sig kimet til en positiv og mere nuanceret modhistorie hvor parterne erstatter de snævre og stivnede opfattelser af hinanden med mere empatiske anerkendelser af hinandens egentlige motiver. 

Arbejder du professionelt med mennesker og konflikter kan du læse om narrativ mediation i bogen: "Når historier kolliderer" af Gerald Monk og John Winslade.

Gode hilsner
Signe Saxe Jessen, uddannet konfliktmægler

Dette blogindlæg er udvalgt af Magasinet Psykologi som vælger et nyt indlæg fra Levlykkeligt hver uge til deres facebook fanpage og et om måneden til deres trykte magasin.
 

 

__________________________

Signe Saxe Jessen, cand.mag.
Professionel Konfliktmægler, kognitiv coach og mindfulness træner.
www.goderelationer.dk

Medstifter af Levlykkeligt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Konfliktmægling, hvorfor det virker. Konfliktmægler Signe Saxe Jessen på levlykkeligt.dk