Konfliktmægler Signe Saxe Jessen

Fra skyldsstafet til handlekraft

"Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Matthæus evangeliet 7,3

Skyld. Vi kan ikke rumme skyld, så vi overfører den på andre - oftest ubevidst. Skyld er en klistrende ubehagelig størrelse, som vi livet igennem forsøger at undgå - men som vi egentlig gør os bedst ved at forholde os åbent til – uden strudseeffekt. Når det sker, er en oprigtig undskyldning radikalt afvæbnende. Men det kræver selvindsigt, ærlighed, mod og ikke mindst en smule storsind.

Interessant er det at der næsten per automatik indtræder en forskydningsmekanisme der skaber en cyklus af skyldsstafet der netop fører til at konflikter trækker ud. Ofte vælger vi nemlig at tro at problemet er ”derude”, hos den anden, de andre og skal løses ”derude”- "mit problem bliver først løst når/hvis du ændrer dig” (læs: som jeg gerne vil have det). Og selvfølgelig skal det løses.

Men en del af problemet vil altid være hos os selv. Det kan være for høje forventninger. Måske noget du ikke har gjort eller sagt. Måske er du ikke gået ind i en sag andre forventede af dig, eller ikke sat grænser; ikke udtrykt dig tydeligt nok. Fordi vores egen andel er så nem at overse, er det vigtigt at begynde der.

Den nærmest indbyggede forskydning af skyld er en problematik vi nok aldrig helt kommer ud over. Mange lever videre med deres vrede, benægter, skyder det hen, fokuserer på noget andet osv.  

Grundstenen i konfliktmægling er at komme ud over skyldsproblematikken, netop fordi parterne inden de kommer, typisk har været optaget af at skyde skyld på hinanden. Vi skal kunne rumme vores egen skyld, eller sagt mildere: vores egen andel i problemet. Men hvordan?

”.. tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje”. Matthæus evangeliet 7,5

Indre løsning af ydre problemer
Det er så vigtigt at vi i processen med at løse en ydre problematik parallelt bliver afklarede med os selv: vores andel og dermed det vi selv kan ændre. Når en af mine klienter sidder i det der føles som et uløseligt problem med fx en partner, er det altid en usigelig lettelse når han/hun indser at han/hun ved at ændre noget hos sig selv kan forbedre forholdet. Først da ændres følelsen fra afmagt til handlekraft og håb.

Får vi ingen kompetent hjælp til at se en konflikt med neutrale øjne udefra kan vi fare så meget vild i skyldsproblematikken at vi ikke får øje på den andel vi selv har og som i mange tilfælde er selve nøglen til at forbedre et forhold markant. Derfor kan du ikke altid spørge dine venner, der støtter dig og er loyal, for de vil muligvis ikke åbne dine øjne for det ansvar, du bærer i konflikten.

Mindful konfliktløsning
Vil du klare tingene på egen hånd kan mindfulness indsigtsmeditation være en måde hvorpå du ærligt forholder dig til din egen andel. Mindfulness indeholder her en nøgle til at lære dig selv at kende og acceptere alt det, du rummer.

Som supplement til konfliktmæglings- og individuelle konfliktcoachings tilbyder jeg mindfulness som et middel til at løse ydre konflikter med indre indsigt. Med mindfulness indsigtsmeditation får vi en reel mulighed for at møde os selv: tanker og følelser, (selv)bebrejdelser, vrede, sorg osv. - uden at vurdere det som positivt eller negativt. Vi går ind i det på en måde, så vi bliver vi fortrolige og afslappede med det.

Når du opøver en større rummelighed over for dig selv, vil du typisk også blive mere rummelig og medfølende over for andre. Andre vil mærke det og reagere positivt.

Når du går ind i et sådan selvnærvær er det vigtigt hvordan du gør det. Metoden er enkel men det er en nødvendighed i begyndelsen at blive guidet. Derfor har jeg lavet CD’en ”Mindfulness for dig og mig” som du frit kan lytte til. Hør CD'en og øv dig her: Mind Master. Mindfulness for dig og mig

Læs mere om mindfulness og mindful konfliktløsning i min næste blog.

Hilsen Signe

Signe Saxe Jessen, Cand.mag i filosofi
Konfliktmægler, kognitiv coach og mindfulness træner

Min meditationsbaggrund er årelang. For mange år siden blev jeg inspireret af meditationslærer Svend Trier, senest er jeg personligt uddannet i mindfulness af Charlotte Mandrup, hvis velvillighed, indsigt og erfaring jeg takker for.

__________________________

Signe Saxe Jessen, cand.mag.
Professionel Konfliktmægler, kognitiv coach og mindfulness træner.
www.goderelationer.dk

Medstifter af Levlykkeligt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Det er jo en fantastisk kopling med konfliktløsning via det indre. Det må være vejen frem. Jeg arbejder selv med meditation, men jeg anser denne kopling for genial. Kærligst Merete
Fra skyldsstafet til handlekraft