Konfliktmægler Signe Saxe Jessen

Ønsker du at blive tilgivet? Så følg disse fire trin

Vi har alle såret andre selvom det ikke var vores ønske. Vi har alle været tankeløse og egoistiske. Og i nogle tilfælde har det ødelagt relationer, som vi ønsker at vi kunne genoprette. Her kan du læse om hvordan du kan søge at genoprette en relation - hvordan du kan søge tilgivelse - der er et stort ord, men som er det, der skal til.

Er vi uøvede i at gå tilgivelsens vej, og har vi ikke fokus på at få genoprettet sårede følelser, kan relationer let bryde sammen.

Ofte springer vi nemlig let hen over den følelsesmæssige skade, vi har forårsaget. Du kan være uvillig til at tage ansvar for og konsekvens af din handling, så du ignorerer problemet og forklarer dig ud af det. Du diskuterer måske endda problemet og får det vendt til at være den andens eget problem eller egen skyld - måske er den anden bare for nærtagende.

Både bagatelliseringen af den andens følelser, ignoreringen af problemet (undvigelse) eller diskussionen om hvem der er forkert (modangreb) - skaber afstand imellem jer. En mur af mistillid bygges lige så langsomt op imellem jer, fordi ingen af jer føler sig forstået af den anden. Det kan foregå helt i det stille eller det kan foregå i skænderier. Uanset formen og måden det sker på, er resultatet sårethed, frustration og afstand.

Fælles for ovennævnte er at mindst en af jer ikke tager sit eget ansvar på sig.

Krymper du dig ved at tage skyld på dig og sige undskyld – forstået som ansvar for at have forårsaget smerte hos den anden uanset om du gjorde eller sagde noget uforvarende eller med vilje? Er du mere vant til at smide skylden tilbage til den anden?

Hvis vi alle tog vores del på os, var bedre til at give en oprigtig undskyldning og oprigtigt søgte at genoprette vores handling, ville skilsmissestatistikken med sikkerhed dale kraftigt. Familier kunne langt lettere forsones frem for at brydes.

Det gælder både for små krænkelser og større forbrydelser at evnen til at søge tilgivelse og til at give tilgivelse er helende for os som mennesker.

Hver gang vi sårer en anden og ikke søger genoprettelse, mister vi lidt af vores medmenneskelighed i det vi forhærdes og måske virker ligeglade. Vi kan forklare det nok så meget væk, men skam og skyldfølelse om end den er stor eller lille, vil leve side om side med os i sin egen skyggetilværelse. Og det er usundt.

Kun når man kan tale om det man holder skjult, kan man gøre sig håb om at slippe af med sin skam, og leve i sandhed og integritet.

Vi har alle behov for at blive tilgivet! For ingen af os gør alt perfekt.

Oplever du at skyld og skam gnaver i dig? Måske krymper du dig stadig over en handling du gjorde for mange år siden. 

Siden du har læst hertil, må emnet berøre dig. Og måske er du åben for at begynde at se på tilgivelse i dit eget liv? Hvad har du gjort? Hvem behøver du tilgivelse fra?

 

At bede om tilgivelse – indrømmelsen er befrielsen

Det kan være vanskeligt at bede om tilgivelse – netop fordi følelsen af skam og skyld kan gøre at vi føler os uværdige til at blive tilgivet. Eller fordi vi simpelthen ikke kan klare at indrømme fx vores egoisme og egenrådighed, eller måske vores frygt for at gribe ind, hvor vi skulle have gjort det.

De færreste af os har ligefrem travlt med at vedgå os mindre gode handlinger – især hvis det har skadet og såret andre. Lige under stolthed kan frygten for skam ligge. Skam er den ofte uudtalte følelse der får os til at krympe os. 

Jeg oplever i konfliktmæglinger at forsoning strander, når krænkende handlinger forklares, retfærdiggøres og når en undskyldning gives halvhjertet for at komme videre.

Der er stor forskel på at sige

1. ”Jeg var tankeløs og egoistisk”

og så at sige

2. ”Jeg var ude af den, vred, og ikke mig selv”, eller ”Jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det”.

 

I første udsagn tager du ansvaret fuldt ud på dig. Den erkendelse er befriende, og baner lettere vej til forsoning.

I de andre to udsagn er der en anden tone, hvor du skubber ansvaret lidt væk, og det vækker en anden reaktion hos den person man har såret. Måske er det ganske rigtigt at du ikke var ved dig selv, men forudsætningen for en forsoning eller at du bliver tilgivet er at du tager ansvaret for at have såret den anden fuldt og helt på dig. Også selvom du ikke ønskede at såre den anden. Indrømmelsen ligger i at du er villig til at se tingene i den andens perspektiv. Også selvom du måske ikke selv syntes at det burde have gjort så ondt på den anden. Men i forhold til følelser er der ikke noget ”burde”, følelser kan ikke diskuteres, det sårer kun yderligere.

Det er netop i indrømmelsen af, at du har såret en anden, at befrielsen ligger. Når vi er villige til at sænke paraderne og se ærligt på konsekvensen af vores handlinger. Når vi virkelig forstår hvordan vores handlinger har påvirket andre. Når vi ser ind i vores egen sjæl og erkender at vi ønsker at genoprette skaden.

Det kræver at vi er villige til at gøre det der skal til for at kunne genoprette og reparere forholdet. Om det indebærer at relationen må stoppe, må vi også være villige til at acceptere det.

I en konfliktmægling er det mærkbart forløsende at opleve når indrømmelsen sker, når oprigtigheden og ærligheden træder frem og baner vej for tilgivelse. Det er en stor forløsning - som når en engel går igennem rummet. Det mærkes i hele kroppen, også selvom det blot er det første skridt på vejen.

Man mærker at medmenneskeligheden genoprettes og forsoningen toner frem.

 

Her er de fire skridt du må tage når du ønsker at blive tilgivet

 

Det første skridt: Indrømmelse

For at bede om tilgivelse er første skridt på vejen at du indrømmer det ansvar der er dit – at du har påført den anden smerte, sorg eller tab. Du har måske opløst jeres familie, fundet en anden, været utro, været alt for fraværende og uopmærksom, været hensynsløs og tromlet hen over den andens følelser og behov, været psykisk eller fysisk voldelig eller andet. Indrømmelser kan som beskrevet være vanskelig. sMen du får ingen tilgivelse uden indrømmelse.


Det andet skridt: erkend den andens smerte

Når du erkender den smerte du har forårsaget i den anden, må du vise det på en måde, så den anden er sikker på, at du virkelig har erkendt alvoren i dine handlinger. Du må lytte så den anden føler sig tryg ved at fortælle om sin oplevelse og sine følelser. Når et menneske er såret, har det brug for forståelse og accept af sin smerte. Sker dette ikke, når I ikke den forløsning der kan føre til forsoning. 

Med din erkendelse af den smerte du har voldt, må du være villig til at gøre alt for at genoprette det skete. Første skridt kan være en undskyldning.

Undskyld – hvordan give en god undskyldning

Når ”undskyld” udtrykkes ægte og dybfølt kan det være et magisk ord, der genopretter den værdighed, som du har krænket i det andet menneske.

I mæglinger kan jeg opleve at en part ikke fortryder eller ikke oplever at kunne ændre på sin adfærd – fx utroskab eller en anden sårende adfærd. Den krænkede person kan i mange tilfælde godt leve med den indstilling, det valg, så længe at dens indflydelse på den krænkede ikke bagatelliseres eller ligefrem forties, fx ved utroskab.

Det vigtigste for den krænkede er at den anden er ærlig og erkender sit ansvar for hvad handlingerne har gjort ved den anden – og at der genoprettes med en undskyldning fulgt op af handlinger der skaber ny tillid og kan hele det tabte.

Ved utroskab kunne det betyde at den utro fremover er så ærlig at det der hidtil ville have været fortiet, bliver sagt, så den krænkede har en mulighed for at vide hvad der sker og på den baggrund få mulighed for at vælge til eller fra ud fra den viden. Altså bliver givet ”magten” og værdigheden tilbage. Den utro må da samtidig give den magt fra sig at risikere at den anden går.

En undskyldning skal altså gives villigt, ydmygt og ærligt – hvilket kun sker når vi forstår den smerte vi har påført den anden. Derudover må undskyldningen følges op af genoprettende handlinger. Det der kan føles skamfuldt og uværdigt for den der undskylder, opleves typisk af den anden person som en oprejsning. Der sker en oprejsning både af ”offer” og ”krænker”, undskyldningen får dig altså til at vokse som menneske i den andens øjne.

Under flere mæglinger har jeg oplevet undskyldninger der er blevet givet villigt og dybfølt og som har betydet at personen der undskyldte gik derfra med en kæmpe lettelse.

”Det er som ti ton er lettet fra mine skuldre”, udtrykte en utro ægtemand efter en mægling. 

I en anden mægling blev en kvinde bevidst om hvordan hendes sløsethed med pengesager havde påvirket ex-manden efter en skilsmisse. Hun fik givet en uforbeholden undskyldning og de aftalte de efterfølgende genoprettende handlinger der kunne rydde op efter hende. Hun gik derfra og følte det som om hun var blevet ”lettet for en kæmpe byrde”.

 

Tredje skridt: Bed om tilgivelse

Vis ydmyghed overfor at den anden måske ikke er parat til at tilgive. Tilgivelse kan ske helt umiddelbart på et øjeblik, eller det kan være så svært at tilgive at det også er en proces den anden skal igennem. I nære relationer, skal den anden først og fremmest mærke og erfare at dine krænkende handlinger ikke fortsætter. 

 

Fjerde skridt: Genoprettende handlinger

Er I i en nær relation, skal forholdet i værste fald afbrydes. Hvis ikke, skal det fornyes til ny tillid. Hvad kan du konkret og symbolsk set gøre for at genoprette hver jeres værdighed? Hvordan kan du råde bod på skaden? Hvordan kan du forny forholdet til ny tillid? Ideerne skal være realistiske, du skal ønske og være villig til at føre dem ud i livet.

Spørg også den anden person, hvad du kan gøre. Hvad har den anden konkret behov for?

 

Er det egoistisk at bede om tilgivelse?

Du kan aldrig forvente eller presse en ægte tilgivelse igennem. Det forårsager kun et ekstra lag af smerte hos den anden, idet presset kan skabe dårlig samvittighed over ikke at kunne tilgive og desuden giver det en følelse af at blive taget for givet. Men du kan gøre alt hvad du kan for at rydde op for din egen del, og dermed gøre det lettere for den anden at tilgive. 

Er du villig til at gå hele vejen til at genoprette det, du har forårsaget, er det netop ikke egoistisk at bede om tilgivelse, men udtryk for høj ansvarlighed. Du åbner både mulighed for at du selv og den anden kan sættes fri af fortiden og blive mere hele.

Hvis det du har gjort, betyder noget negativt for jeres forhold i dag, er der al mulig grund til at du søger tilgivelse for din del. I har brug for hver i sær at blive tilgivet og at tilgive for at forny jeres forhold. Ingen af jer kan leve godt med at være følelsesmæssigt bundet af noget den anden har gjort i fortiden. Blot kræver det at du er villig til at gå vejen og gøre hvad du kan for at genoprette det skete – på en konkret eller en symbolsk måde. Hvad der konkret eller symbolsk er brug for at genoprettende handlinger, må I sammen finde frem til.

Og husk tålmodigheden - tilgivelsen skal komme fra hjertet og med oplevelsen af nye tillidsvækkende erfaringer med dig.

Kærligst Signe

Signe Saxe Jessen har gennem de seneste 10 år som konfliktmægler og i individuelle samtaler arbejdet med at støtte mennesker gennem en tilgivelsesproces. Både i forhold til at tilgive en anden, at tilgive sig selv og til selv at søge tilgivelse. 

Har du lyst til vide mere om konfliktmægling, mæglende parsamtaler eller individuelle samtaler i forbindelse med at få mere livsberigende relationer og færre konflikter, så besøg min hjemmeside: www.goderelationer.dk

 

__________________________

Signe Saxe Jessen, cand.mag.
Professionel Konfliktmægler, kognitiv coach og mindfulness træner.
www.goderelationer.dk

Medstifter af Levlykkeligt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer

Tak kære Signe - lige hvad vi har brug for i vores familie for at kunne komme videre :-)

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Tilgivelse - Så følg disse fire trin lige her.