Fortiden og fremtiden eksisterer i nutiden - en videnskabelig afklaring

I min tidligere blog kom jeg med følgende udsagn:

Der eksisterer en kraft som understøtter det paranormale og ESP, der fungerer som både informationsbærer og hvor fortid, nutid og fremtid er forenet i et felt uden veldefinerede fysiske grænser. Et metafysisk og dimensionsløst univers af varianter der indeholder al information.

I den Newton’ske dagligdag vi lever i, defineres virkeligheden inden for rammerne af Minkowski-rummet, som er vores form for fysisk virkelighed med tre rumlige dimensioner og tiden defineret som den fjerde dimension. Det er sådan vi opfatter verden og er således fundamentet for de 11 dimensioner man mener eksisterer, ifølge vestlige fysikere.

Den form for definering af vor verden levner ikke plads til de erfaringer vi gør os med esoteriske oplevelser og paranormale fænomener, så hvad gør man?

Som forsker inden for naturvidenskab bliver dette slet og ret til ren ”pseudoscience” og så er den ged barberet – nu behøver man ikke længere forholde sig til disse såkaldte ”postulater”, der fremlægges jo heller ikke beviser der hviler på seriøs og grundig forskning og der foreligger heller ikke noget statistisk materiale.

 

I Østen stiger Solen op.

Nu skal vi ikke længere end 5-8 år tilbage, hvor vestlige fysikere begyndte at interessere sig mere for hvad der foregår i Sibirien, dette har været et lukket land, men med internettets fødsel og jerntæppets fald, blev der adgang til ret så opsigtsvækkende materiale – og endda ret så omfangsrigt og yderst veldokumenteret forskning.

Mens vestens fysikere har travlt med at smadre atomer i partikelaccelleratorer, går russiske fysikere en helt anden vej, mestendels baseret på een astrofysikers revolutionerende opdagelser i begyndelsen af 60'erne, der gennem hans forskningsresultater og målinger definerede Rummet med tre tidsdimensioner og en rumlig dimension og hvor lovene om de vekselvirkende kræfter er ukendt.

Hans arbejde var fordelt mellem observationer udført på Pulkovo Observatoriet ved Skt. Petersborg og Det Astrofysiske Observatorium på halvøen Krim.

Han afskærmede hovedspejlet på 50 tommer spejlteleskopet på Krim med plader og monterede en måleanordning ved brug af en termistor i teleskopets brændpunkt og ved obervation af stjernen Procyon, målte han ikke på den elektromagnetiske stråling (lyset), men modtog overraskende anden form for information hvor han kunne måle stjernens tilsyneladende position.

Det mest overraskende skete i det øjeblik han panorerede væk fra stjernen. Der kom et kraftigere udslag nogle buesekunder fra hvor stjernen befandt sig og igen et mindre udslag lidt længere væk fra stjernen.

 

Fortiden og fremtiden eksisterer samtidigt og i nutiden.

Studiet af Procyon betød at han foretog målinger af 18 andre udvalgte stjerner inklusiv Venus, Solen og så vor nærmeste nabogalakse M31 (Andromedagalaksen) og med samme resultater.

Målingerne påviste 3 meget vigtige informationer:
- det viste stjernens tilsyneladende position.
- dens absolutte position.
- dens fremtidige position.

Intet er statisk i universet, alt er i konstant bevægelse, dette gælder alle himmelobjekter (stjerner, galakser m.v.). Når du ser på en stjerne som f.eks. vor egen Sol, ser du Solen som den så ud for 8 min. og 20 sekunder siden, det er den tid det tager lyset at nå Jorden.
Imellemtiden står Solen ikke længere på samme absolutte position på himlen, men har bevæget sig 20 buesekunder (jordens rotation er der kompenseret for). Det samme gør sig gældende med alle stjerner på himlen, de har en såkaldt egenbevægelse.

Man havde i disse målinger registreret stjernerne hvor de står som vi ser dem på himlen, - dens tilsyneladende position.
Men man havde også målt stjernens absolutte position, som den position den har flyttet sig mens lyset var undervejs til Jorden, dvs. dens omgående position i øjeblikket (uden tidsforsinkelse).
Herudover blev Procyon's fremtidige position også registreret, som er den position vi ville sende signal til hvis den skulle modtage information fra Jorden.

Ovenstående dokumenterer og understøtter kvantefænomenet om partiklers forbundethed. Her er det vigtigt at forstå at der er tale om omgående informationsoverførsel uanset afstand og ikke transport af fast stof (i form af legemer eller partikler).

Russiske forskere har siden 1971 forsket intenst i dette fænomen og har bygget et spejl af en aluminiumlegering, et kammer i spiralform der i målforhold svarer til Det gyldne forhold som stemmer overens med Fibonacci's spiral. Dette spejl dæmper den kosmiske baggrundsstråling og jordens elektromagnetiske felt med 600 gange, samtidigt med at det som et slags parabolsk spejl koncentrerer tidsstrømmen hvor al information ligger gemt i en årsag-effekt virkning.

Ved at placere dette på 73°N bredde, åbner dette en port ind til en verden der flytter testpersonen ind i et rum af varianter hvor man hvor fortid, fremtid og nutid er forenet i et informationsfelt.
30 års forsøg dokumenterer samtidig hvorledes man effektivt kan anvende ESP og clairvoyance ved at befinde sig i dette kammer og dermed få adgang til denne Matrix.

 

Det kosmofile menneske.

Russiske forskere fra Novosibirsk ser en forbindelse mellem den geomagnetiske stråling, kosmoplanetariske fænomener og så påvirkning af Biosfæren.
Man ved bl.a. at Gammastrålingen fra fjerntliggende kvasarer der peger deres jet direkte mod Jorden som eks. Markarian501 der ligger 400 millioner lysår fra os, de såkaldte Blazarer, påvirker alt levende på Jorden når der er et voldsomt udbrud, såvel som det er tilfældet med Flares fra Solen og dens øgede solpletaktivitet.

Jordens elektromagnetiske felt falder med 50-70 nT (NanoTesla) årligt og dermed er vi med tiden mere udsat for kosmisk stråling. Dette mener man åbner op for den kosmofile tilstand hos os mennesker fordi Jordens elektromagnetiske felt fungerer som det slør der forhindrer os i at udnytte vore mentale ressourcer og dermed en ændring af vor bevidsthed, der sidestilles med en dyb meditativ tilstand og en højere åndelig intelligens - vi bliver mere eet med universet og dermed kosmofile.

Årsagen til at mennesket så ikke har udviklet sig i mere åndelig retning og ført læren videre fra den spirituelle verden som vore forfædre praktiserede, skyldes højst sandsynligt den moderne livsførelse hvor hele vores samfund er dækket med elektriske apparater som mobiltelefoner, computere, højspændingsmaster, mobilmaster, lyssignaler, gadelamper, biler, GPS, TV, radio osv.
Dette hæmmer angiveligt vores evne til at udnytte hjernens kapacitet bedre og øge den spirituelle intelligens.

 

Hilsen

Jens Bjørklund

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Fortiden og fremtiden eksisterer i nutiden - få her en videnskabelig afklaring