Formlen for følelser.

”Ugler er mine forbundsfæller!”
Denne udtalelse fremkom under en skakturnering af tyskeren Sämisch for over 70 år siden. Dermed mente han tilskuerne som altid var overbeviste om at være bedre inde i stillingen på brædtet end stormestrene selv.

Hvor ofte møder vi ikke disse såkaldte ”besserwissere”, dem der sidder på sidelinien og mener hvordan vi lever vores liv bedst og taler i foredrag eller afholder kurser for at fortælle at alt er muligt – hvis bare vi vil.

Denne ”intet er umuligt for den der bærer viljen i sit hjerte” er nok om noget den mest slidte frase der mest af alt vidner om at de mennesker der lever som dette er deres mantra, rider på toppen af en bølge gennem tilværelsen og derfor lever i en overbevisning om, at så kan alle.

Ser vi lidt på den menneskelige hjernes måde at arbejde på, så det at skulle ændre et tankesæt til et andet, kræver en omskoling, hvis vi skal bruge et praktisk udtryk.
At skabe en ny vane i vores måde at tænke eller handle på, kræver opbygning af ny neural struktur, vi er nødt til at bygge nogle nye neurale motorveje og det tager tid.

Forskningen viser at vi skal regne med ca. 6 måneder før en vane er blevet forankret som permanent. Når en neuron først er kommet til verden og har vandret ud til sin bestemte plads i hjernen, bruger den godt og vel en måned på at skabe de ca. 10.000 axonforbindelser til andre neuroner. De næste 4 måneder bruger den på at forfine disse forbindelser og når først den har knyttet forbindelserne sammen med andre neuroner, er de låst permanent fast.

Nøglen til alt dette er gentagelse. Jo hyppigere gentagelse, desto stærkere bliver vanen. Denne styrke opbygges gennem en myelinskede, en coating af axonforbindelserne der dermed øger hastigheden på den elektriske signaloverførsel mellem de forbundne neuroner.

Dette svarer til at vi dagligt passerer gennem en græseng og benytter den samme sti, hvor græsset er slidt væk. Vælger vi at gå en ny vej gennem det høje græs vil det virke temmelig besværligt, men med tiden bliver græsset på denne nye sti slidt ned, mens den gamle sti der før blev benyttet, langsomt gror til.
Her er det ret vigtigt at vi ikke jævnligt benytter den gamle sti fordi den stadig synes nemmere, det er her den vedholdne bliver belønnet.

Det er ikke unormalt at nogle af os ikke besidder den fornødne viljestyrke til selv at gå en ny vej, så tyer vi til en eller anden form for støtte, en vejleder eller coach der holder os fast i at tænke på en ny måde eller lære at handle anderledes.
Så oplever du en periode hvor du har ondt i Sjælen og du har brug for noget støtte udefra, så tillad dig selv at have det sådan, på et tidspunkt kommer du ud på den anden side igen.

Det er selvfølgelig vigtigt lige her at nævne for god ordens skyld, at er man diagnosticeret med eksempelvis borderline eller anden lidelse, er det ikke så ligetil. Ovenstående er derfor kun betinget af man ikke har fået stillet en diagnose der kræver en intensiv og langvarig behandling, fordi den eksempelvis er medfødt.

 

Du skal bare tage dig sammen, så går det.
Men fra dér hvor man befinder sig i sindstemningen der mest af alt ligner en mørk efterårsdag og dynen fungerer som dække for omverdenen, til at springe ud af sengen med et smil og synes at verden smiler igen, er der for nogle af os uendeligt langt.

Den Aristoteliske lære fortæller, at det er ikke nok at ville, man skal også ville det at ville. Det er ikke alle mennesker der kan håndtere det at ville viljen, vi er nemlig af sind forskellige og nogle af os overkommer simpelthen ikke at skulle finde det mentale overskud at dyrke en vilje.
Intet forbyder os at have perioder hvor vi ikke magter dagen og det kan der være mange årsager til. Det er legitimt for os alle at falde ned i et sort hul eller ende ud med en depression, føle den form for negativ stress der fjerner al dit overskud i hverdagen.

Det positive er så, at når vi er kommet gennem krisen, har vi lært at sætte pris på de små ting og vor dagligdag – der skal faktisk mindre til før vi føler os beriget som eksempelvis et bølgeskvulp på strandbredden eller vinden der får træerne til svaje. De ganske små ting i vor hverdag vi ellers før bare tog for givet og ikke gav opmærksomhed.

Mennesket er født med et limbisk område i hjernen og det administrerer vore følelser. Det vi føler eller oplever, udløser en biologisk kædereaktion og når først der er udløst katekolaminer i blodbanen, bliver det svært at administrere den måde vi påvirkes på.

 

Den dømmer kun godt om det han ved.
Man har inddelt mennesket måde at håndtere følelser på i 3 kategorier:
Kategori 1: Den undvigende type (udgør 30%).
Disse personer søger at undgå intense følelser da de medfører et vist ubehag.
Kategori 2: Den ængstelige type (udgør 10%).
Følelserne hos disse mennesker opstår meget hurtigt og voldsomt og der er brug for at tale om dem.
Man kan ikke undertrykke selv de mindste følelser.
De personer man definerer som Særligt Sensitive, tilhører denne gruppe.
Kategori 3: Den trygge type (udgør 60%).
Denne kategori af personer har det fint med følelser og er ikke optaget af dem, de accepterer dem og er næsten altid upåvirket af dem.

Kategori 1 og 2 er de følelsesmæssigt mest belastede mennesker og sidder de i en session med en behandler (coach, psykolog, terapeut m.v.) der selv ligger i kategori 3, melder spørgsmålet sig om denne behandler evner at leve sig dybt ind i klientens følelsesmæssige univers.
Ved du hvordan de føles at være blind? Du kan kun forestille dig hvorledes det må føles, men vide erfaringsmæssigt præcist hvordan det føles, kan du ikke.

Indlevelsesevnen begrænses af mangel på empiri og den form for empiriske betingelser kalder per automatik på den menneskelige indfølingsevne. Så når vi vælger en behandler, skal vi være opmærksomme på at man ikke bare vælger blindt, men præcist vælger den behandler der forstår og evner at kunne leve sig 100 procent ind i ens egen personlige krise.

 

Formlen for følelser.
Forrige år da jeg sad og læste en afhandling udarbejdet af russiske neurofysiologer, stødte jeg på en formel der afdækker den menneskelige måde at håndtere følelser.
Normalt er jeg modstander af at sætte mennesket ind i nogle bestemte rammer som vi ser det praktiseret inden for astrologi, numerologi, enneagrammet, NLP, Belbin, Myers Briggs osv., der bl.a. er særdeles attraktivt benyttet inden for erhvervslivet.
Ligeledes med at sætte formler på levende organismer, som vi ser det brugt inden for eksempelvis træpleje, hvor man ud fra træets krone og bladmasse ved simpel aritmetik, kan kalkulere sig frem til hvor meget vand et træ har brug for og hvor stort et plantehul skal være.
Men med Formlen for Følelser har man altså formået at kunne danne en ramme for en vurdering af den tilstedeværende følelsesmæssige behovsinformation for os mennesker, gennem en formalisering hvor opfyldelsen af bestemte parametre udløser en betinget følelsesmæssig behovsindfrielse.

Formlen er i sin analogi tæt beslægtet med den kvantemekaniske formalisme, dvs. at der er implikation for et bestemt udfald når visse kriterier er opfyldt, men den angiver ikke et facit. Der er udelukkende tale om sandsynlighedsbaserede udfald, der tilmed også varierer i styrke.

Uden at skullle gå i dybden med denne formel her, så det jeg fandt ud af da jeg analyserede den og satte eksempler ind i formlen, at vi automatisk genererer følelser når en eller anden form for et behov opstår. Ligeledes forholder det sig omvendt, at når følelser opstår, så genereres et behov der skal tilfredsstilles.
Med andre ord, så hænger disse to begreber uløseligt sammen i en årsag-effekt reaktion, så når vi går til en behandler, coach eller hvad det nu kan være, så gør vi dette på baggrund af en behovsindfrielse der er opstået ud fra nogle følelser var har fået skabt, eller vi ønsker at få afklaret nogle følelser vi ikke kan sætte ord på selv og som er genereret ud fra et opstået behov.

Så når du går og har det psykisk dårligt, så prøv at tænke over hvad det er for følelser eller hvilke behov der tumler i dit sind. Når du har det sådan er der tydeligvis noget du føler har betydning for dig og søger du hjælp, så find en person der besidder en indfølt evne til at kunne forstå dig.

 

Hilsen

Jens Bjørklund

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Følelser - få her formlen på følelser. Læs mere