Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Loven om tiltrækning - nogle vigtige grundprincipper

Udsagn som: dine tanker skaber dit liv, du bliver hvad du tænker, lige tiltrækker lige, du er selv ansvarlig for alt du oplever, tænk positivt har de fleste af os hørt mange gange i de senere år, hvor der er sket et bevidsthedsskift, også kaldet et paradigmeskift, hos store dele af menneskeheden. Der er - heldigvis - en tendens til, at vi fjerner os fra ”offer-tankegangen”  til en tankegang, der bygger på, at vi selv har en stor indflydelse på, hvordan vores liv former sig.

Der er mange af os, der har afprøvet mange af de metoder, som er fulgt i kølvandet på dette bevidsthedsskift – uden at føle, at vores liv har ændret sig markant. I de senere år har jeg  studeret og arbejdet med Loven om Tiltrækning både personligt og i samarbejde med mine kursister, og det står efterhånden klart for mig, at én af grundende til, at der kan være træghed i forandringsprocesserne kan være, at vi ikke kender nok til de helt grundlæggende principper i Loven om Tiltrækning.

Nogle grundprincipper i Loven om Tiltrækning
Ét af hovedprincipperne i Loven om Tiltrækning er, at ”Alt er vibration”. Vi mennesker er vibrationsvæsener og vibrerer på en bestemt frekvens, der primært bestemmes af vores følelsesmæssige tilstand.  Et andet af hovedprincipperne er ”Lige tiltrækker lige”. Det betyder, at hvis jeg ønsker at tiltrække bestemte følelseskvaliteter – f.eks. glæde, kærlighed, tryghed og tillid – er jeg nødt til at bringe mig selv på niveau med den frekvens, som disse følelser svinger på. Hvis jeg svinger på et ”lavere” vibrationsniveau er det vigtigste spørgsmål, jeg kan stille mig selv: hvordan kan jeg hæve mine vibrationer, så jeg kan komme i kontakt med og matche de følelseskvaliteter, jeg ønsker at tiltrække?

Svaret på dette spørgsmål er den gyldne nøgle til at bruge Loven om Tiltræknings grundprincipper på den mest konstruktive måde. Årsagen til mine lavt vibrerende følelser kan findes mange steder i mit system og kan være dybe tanke- og følelsesmønstre, som måske er grundlagt i min tidlige barndom. Det er altså ikke sikkert, at jeg kan ændre mit vibrationsniveau med et fingerknips - ofte er det et dybt og nogle gange langvarigt arbejde at finde årsagen til de lavt vibrerende følelser for derefter at transformere dem - noget, som ikke alle de metoder og tilgange, vi støder på inden for kursusverdenen gør opmærksomme på.

I det følgende vil jeg prøve at skitsere de vigtigste hovedområder, som det ifølge min erfaring med mig selv og mine kursister kan være relevant at kigge på i arbejdet med at hæve mine vibrationer.


At skabe kontakt til min passion

Det er helt afgørende for mit vibrations-niveau, at det, jeg arbejder med, fylder mig med glæde, entusiasme, lidenskab og meningsfuldhed. Hvis jeg beskæftiger mig med det, som får ”mit hjerte til at synge og min sjæl til at danse”, som én af mine store inspirationskilder Gill Edwards udtrykker det, vil de lavt vibrerende frekvenser have svært ved at leve i mig i ret lang tid ad gangen. Der kan være mange - både fra omgivelserne og fra vores eget indre - "gode" og fornuftige argumenter for, at dette desværre ikke lader sig gøre. Oftest ligger de største forhindringer inden i os selv. At arbejde med at hæve mit vibrationsniveau er derfor ofte et stykke indre arbejde, hvor jeg kobler hovedet og fornuften lidt fra og lytter til sjælens og hjertets stemme. Når dette lykkes, åbenbarer der sig ofte nogle guldkorn, som det er svært at overhøre, og som - hvis jeg tager dem alvorligt og handler på dem - helt automatisk vil hæve mit vibrationsniveau, fordi det skaber glæde, tilfredshed, selvværd og entusiasme at følge hjertets stemme.

En anden vigtig konsekvens af at komme i kontakt med hjertets og sjælens stemme er, at den fornemste opgave for mit ego bliver at føre hjertets planer ud i livet. Hvis jeg lader sindet styre mine manifestationer, risikerer jeg, at det bliver egoets ambition, der får lov til at styre showet, frem for sjælens intention. Én af mine yndlingsmåder at udtrykke dette på er: Med sindets ambition kan jeg opnå resultater, med sjælens intention kan jeg opnå mirakler.

Og hvordan kommer jeg så i kontakt med den ”hjertets stemme” - min ægte passion? Jeg foretrækker intuitive og meditative metoder, der skaber direkte kontakt til under-/overbevidstheden og hjertet og dermed til vores indre visdom og sandhed. Det kan være igennem direkte udforskende meditation, gennem visualiseringer og bevidsthedsrejser – men frem for alt handler det om at undgå at "tænke sig til" passionen med rationelle og fornuftige tanker, for så er der stor risiko for at misse nogle virkelig vigtige pointer.

Den proces, som hjalp mig selv til at blive afklaret omkring min ægte passion for nogle år tilbage, stammer fra Manifestation Accelleration Technique og er direkte kanaliseret fra ærkeenglen Michael gennem det amerikanske Medie Gregory Possman. Det er stadig min foretrukne metode og den, som jeg bruger på mine kurser, da den efter min mening behændigt styrer uden om det kontrollerende sind og direkte ind i det kloge hjerte. Desuden er det en meget  ressourceorienteret og styrkebaseret proces, som tager udgangspunkt i "alt det gode" i mit liv - ud fra en betragtning om, at der hvor tingene virkelig flyder frit, er passionen nærværende.

Brug de svære og lavt vibrerende følelser konstruktivt
Når vi arbejder med vores passion, hæver vi altså helt automatisk vores følelsesmæssige vibration, men det er ikke ensbetydende med, at alt i livet bliver let og ligetil og at vi aldrig støder ind i lavt vibrerende følelser. Når dette sker, er det vigtigt – både for vores almindelige velbefindende og for at tiltrække noget, der er mere tilfredsstillende - at have nogle redskaber til at transformere dem.

Her mener jeg, der er al mulig grund til at understrege, at det første og altafgørende trin i at hæve vores følelsesmæssige vibration på en ægte og varig måde, er at anerkende alle følelser som kære venner, der bringer os vigtige budskaber til os selv om os selv. For det er det, der er følelsernes væsentligste opgave: at informere os om, hvad der er godt for os og hvad der ikke er godt, så vi kan handle på det og gøre, hvad der skal gøres, for at vi kan blive endnu mere glade og tilfredse mennesker. Sonia Miller, en anden af mine kære inspirationskilder, anvender udtrykket: ”vi skal ære vores følelser”, både de ”pæne og behagelige” og de ”grimme og ubehagelige”, for de viser os vejen til vores sande selv. Når vi støder på de svære følelser, skal vi altså med andre ord gå ind i dem og finde deres rødder, for heri ligger det guld, der kan få vores liv til at skinne endnu mere.

Den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg, ophavsmanden til IkkeVoldeligKommunation, lærer os nogle yderst brugbare redskaber til at anerkende og transformere vores egne følelser. Én af de vigtigste pointer i hans arbejde er, at roden til vores følelser altid bunder i, hvorvidt vores behov/værdier enten er imødekommet eller ej. Hvis jeg oplever ubehagelige og svære følelser er det tegn på, at mine behov/værdier ikke er imødekommet. Hvis jeg derimod oplever dejlige, behagelige følelser er det tegn på, at mine vigtige behov/værdier er imødekommet. Gennem selvempatien lærer Rosenberg os at bringe os i kontakt med de behov/værdier vi ikke får opfyldt, for derefter at foretage styrkende handlinger, der kan opfylde dem, hvilket altsammen hæver vibrationsniveauet.

Et andet område, der rummer rødderne til vores følelsesmæssige vibration, er vores tanker, som bygger på de grundlæggende overbevisninger, der er selve fundamentet for hele vores tilgang til livet – forholdet til os selv, til andre, til helbred, til arbejde, til kærlighed, til penge, til fortid, til fremtid og til vores opfattelse af, hvad selve livet er for en størrelse. Desværre er den kultur, vi lever i, præget af en mangel-bevidsthed på stort set alle planer, og de færreste af os kan derfor sige os fri for at have diverse benspænd for vores egen lykke og velstand med i rygsækken i form af svækkende overbevisninger, som ofte lever et skjult liv på de ubevidste planer. At identificere og transfomere disse overbevisninger vil i sig selv hæve vores følelsesmæssige vibration, da der ikke er noget, der er så stimulerende for glæde og kærlighed som en grundlæggende tillid til og tro på, at ”livet vil mig det godt” og ”alt er præcis som det skal være”.

Udvikl et personligt forhold til din kilde
”Der er kun én – og denne ene er kærlighed” er endnu et afgørende princip, som Loven om Tiltrækning hviler på. Dette udsagn dækker over, at vi alle er forbundne som én stor organisme – og at selve essensen af denne organisme er kærlighed. Og hvad betyder det så? Det betyder bl.a., at hvis jeg ikke oplever mig selv og mit liv som kærligt, er det fordi jeg på den ene eller den anden måde afskærer mig fra eller svækker kontakten til min egen, universets og livets essens. Herudover betyder det, at hvis jeg som enkeltperson arbejder på at hæve min egen vibration, er jeg samtidig med til at hæve vibrationen af vores fælles organisme – altså af helheden.

Det er altså essentielt at udvikle et personligt forhold til Kilden, Gud, Universet eller hvilket navn vi foretrækker at bruge om den del af os, der er større end vores dagsbevidste jeg eller ego, hvis vi vil hæve vores vibrationer og udnytte principperne i Loven om Tiltrækning optimalt. Gennem meditation, kontemplation eller anden form for aktivitet, der sætter dagsbevidstheden på ”stand by”, har jeg mulighed for at opleve – ikke bare vide eller tro – at jeg rent faktisk er en del af et kærligt og gavmildt univers. Som med alt andet er en viden, der er opstået af en direkte personlig oplevelse langt mere kraftfuld end en viden, der hovedsageligt sidder i hovedet, og således en langt mere kraftfuldt basis at hæve mine vibrationer på.

At blive bevidst om og integrere principperne i Loven om Tiltrækning i mit liv, er altså ikke et ”quick fix” men derimod et arbejde, der kræver tid og fordybelse. Jeg må være parat til at handle på de erkendelser og tilskyndelser til handling, som jeg modtager - også selv om de ikke umiddelbart virker fornuftige og rationelle og i overensstemmelse med de "almindelige" regler for hvordan man indretter sig. Hvis jeg har modet til dette er det til gengæld også muligt fuldstændig at transformere mig selv og mit liv på alle planer.

 

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Loven om Tiltrækning - nogle vigtige grundprincipper af Jane Meldgaard