Spirituel coaching

Der er mange, som igennem de senere år har givet sig af med at udøve coaching, og begrebet florerer nu også i mindre omfang i udgaven spirituel coaching.


Det er nærliggende at spørge, hvad det egentlig handler om?


Jeg beskæftiger med mig i høj grad med konflikter imellem mennesker, idet jeg udøver konfliktmægling eller mediation, som det betegnes med et nyere udtryk.


Mediation kan beskrives som coaching – blot handler det her om coaching af to eller flere parter i indbyrdes konflikt.

 


Det er tydeligt for de fleste, at verden i høj grad er præget af konflikter på de ydre planer, men det enkelte menneske går også sjældent fri af konflikter på de indre planer. Det er her, at den spirituelle coaching kan komme ind i billedet. Det overordnede spørgsmål er: ”Vil du træde i karakter som den, du virkelig er, og hvad vil du så på dette grundlag med dit liv?”

 

Spirituel coaching handler om den indre konflikt imellem sjælens gode vilje - kærligheden - og personlighedens mere egoistiske tilgang til livet - frygt og magt. Her er målet at skabe forbindelse imellem det personlige plan og sjælsplanet, hvorved det hele menneske træder frem.

Det er under denne definition, at jeg praktiserer disciplinen spiritual coaching, eller som man også kunne kalde det, konfliktmægling på de indre planer.

    

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Spirituel coaching