Intrapsykisk læring og neuroforskning

Intrapsykisk læring er en psykoterapeutisk måde at hjælpe klienten til at lære sig en ny måde at agere på i livet.

Men hvad sker der i vores hjerne, når vi lærer noget nyt?

Neuroforskning, er et efterhånden ikke så nyt fænomen i videnskaben, men jo mere jeg forstår sammenhængen mellem krop og sind, forekommer det mig, at det der sker når hjernen, når der dannes nye nerveforbindelser ligner det, der sker i psykoterapeutisk terapi.

Neuroforskning viser, at hjernen ændrer sig gennem livet. Man kalder det neuroplastitet. Meget simpelt sagt, har hjernen forskellige ”tankebaner”, hvormed vi tænker. Det er mulig, at ændre sin tankegang, ved at skabe ”nye tankebaner” og derved få et andet tankemønster med efterfølgende andre følelser.

Det er en proces og et arbejde, at skabe disse nye nervebaner eller tankemønstre, da vi typisk har en tendens til at gøre som vi plejer, om end det er godt eller dårligt for os.

Som terapeut hjælper jeg kort og forsimplet sagt, klienten til at få en selverkendelse og selvaccept.

Skabe følelsesmæssig erkendelse og blive bedre i stand til at komme videre fra sin problematik.

Og her vil klienten være i gang med at skabe en ny forståelse ind om sig selv og en ny måde at tænke på, om sig selv.

Der skabes nye tankebaner, der er til gavn for klientens positive tanke- og følelsesmæssige udvikling.

Det er hvad der sker i vores hjerner, når vi lærer noget nyt indefra.

Det er intrapsykisk læring.

Og det er sådan jeg arbejder i terapien og med mig selv.

Udvikling og tillæring af nye færdigheder hvor du virkelig føler  at du i sandhed, har lært noget nyt og virkelig ser livet fra en anden vinkel eller i et andet lys, som er meget bedre end før, er mulig og det kan ses ved en scanning af hjernen.

Det betyder, at når vi udvikler os og erhverver os nye måder at leve og være i livet på, gennem intrapsykisk læring, kan vi både mærke det i vores følelsesregister og se en fysisk forandring i hjernen.

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Psykoterapi udført gennem intrapsykisk læring, hvor din udvikling måles på din hjerne aktivitet.