Certificeret lifecoach og mentor Tine Hallum på Mols

Hvorfor selvudvikling?

Jeg har det da okay!

"Jeg har et arbejde, en kæreste og gode venner. Jeg har udfordringer i hverdagen, men ikke noget der slår mig omkuld. Jeg har prøvet forskellige former for selvudvikling, det holdt jeg hurtigt op med igen, det var ubehageligt og jeg fandt ud af, at jeg ikke kan ændre på andre mennesker alligevel. Selvudvikling er uoverskueligt og omfattende. Til tider er det hele for meget, håbløst, men jeg orker ikke selvudvikling."

Skal vi ikke overlade personlig udvikling til mennesker som, på den ene eller den anden måde, oplever noget ubehageligt eller traumatisk? Hvorfor skal vi udvikle vores selv?


Det er dit liv!

Det skal vi fordi det er den eneste måde hvorpå vi med sikkerhed kan forbedre vores livskvalitet, påvirke vores livsbetingelser og i sidste instans, gøre en forskel i andre menneskers liv. At udvikle vores selv, er at udfolde vores potentiale i livet.
Når vi bliver bevidst om hvad vi rummer, kan vi træffe valg der er i større overensstemmelse med vores dybeste ønsker og livsformål og når vi forholder os nysgerrigt og refleksivt til os selv, vores følelser og reaktioner, vil vi øge vores handlemuligheder, have et bredere perspektiv og flere nuancer. 

Hvordan?
Ved konsekvent at forholde os til det element i nuet der ikke fungerer for os, tage vores følelser alvorligt og forfølge en tilfredsstillende løsning, tager vi ansvaret for at forbedre vores livskvalitet. Vi bliver større end vores problemer og får lettere ved også at finde formildende omstændigheder i vores udfordringer. 

Vi vælter ikke så let når vi er dybere forankret i os selv, vi ser pludselig nye muligheder for forandring og tør handle på dem. Frihed fra kedsomhed og meningsløshed er indenfor rækkevidde og ligeså modet til at tage fat i en glemt længsel eller et kald. Det øgede kendskab til os selv og evnen til at varetage vores behov bevirker, at vi ved hvor vi skal søge hen efter ressourcer, når livet er svært.

Relationer.
Dette vil også afspejle sig i vores relationer. Vi vil ikke være så påvirkelige mere. Behovet for anerkendelse bliver mindre, når vi kan rumme og acceptere os selv og vi arbejder ikke mere så hårdt på at tilpasse os, eller ændre på andre. Vi bruger ikke så meget energi på at opretholde et bestemt billede af os selv og holde de sider af os skjult, som vi ikke er så stolt af. Vi kan lære at forstå vores personligheds sider, så vi kan integrere dem på brugbar vis og tør være mere rummelige og forstående overfor andres skyggesider. Vi deltager i verden. Både når det er sjovt, eller mere konfliktbetonet. Vi sætter vores særlige præg, som kun vi kan.

Vi bliver større end de udfordringer vi befinder os i når vi arbejder med os selv!


Hvorfor er det så svært?

At rejse ind i os selv er sårbart. Vi mangler til tider et overblik over hvor rejsen går hen og med frygt for at miste os selv, lukker vi hellere døren til vores indre rum og den dybere side af livet igen. Når vi momentvis begiver os ind, kan det være skræmmende. Følelser eller sider af os selv, som vi ikke har lyst til at mærke, kommer frem. Der bliver prikket til den dårlige selvfølelse, eller vi mærker smerte og frygt. En fornemmelse af, at denne rejse vil få betydning for vores grundlæggende værdier, er endnu et skridt ud i det ukendte. Det gamle og velkendte føles trygt og vi vil tilbage til det sted, hvor vi trods alt har det okay.

Når vi ser ud på verden føler vi også trang til at beskytte os. Vi ser ligegyldighed og galskab og muligheden for at ændre på det synes ikke at være til stede. Paradokset er, at vi her fra vores ståsted, bag den lukkede dør med det gamle selvbillede og verdensbillede, ikke kan se og mærke den fred, tillid og kærlighed der også eksisterer.

Hvad har du i rygsækken?

Da mit liv tog en voldsom drejning, blev jeg tvunget til at standse op. Den hurtige opbremsning betød, at al min bagage der var pænt pakket ned og stablet bag mig, fløj hen over hovedet på mig. Ud over at få slemme knubs, måtte jeg også grave mig fri af fortidens dynger.
Hvad bestod min bagage af?
Meget er pakket ned helt uden mit vidende og alligevel er jeg ikke i tvivl om at det har præget mig. Min bagage har i høj grad haft indflydelse på mine tanker, mine følelser og mit liv. Derfor besluttede jeg at bevidstgøre de prægninger jeg har fået gennem min opvækst, jeg ville ikke mere bære byrden af ubevidst kontrol. Jeg måtte ud-vikle al min bagage for at se den klart.


Livskvalitet!

-En ny verden af viden åbnede sig for mig, da jeg begyndte at ane en sammenhæng mellem mit helbred og evnen til at gøre noget ved min livssituation.
-Opdagelsen af at en mere afslappet holdning til hvad jeg kan præstere, går hånd i hånd med passionen for at sætte det aftryk i verdenen, som kun jeg kan sætte.
-Og endelig fandt jeg ind til mig selv, min sjæl, efterhånden som jeg gav slip på mine begrænsninger.
Jeg fandt, at jeg var et spirituelt menneske, åben for kærlighed og inspiration.

Værdighed.
Jeg blev rystet af sorgen der kom forbi min vej og havde efterfølgende en oplevelse af, at disse rystelser skabte en sprække i min facade, der var noget bag min smerte. Jeg kunne ane et andet liv, et liv jeg ville vælge og kunne skabe. 
Det indre rum jeg begav mig ind i, tilbød mig noget smukt og oprindeligt på den anden side af smerten. 

Fra mørket kunne jeg ane et liv i værdighed.

Kærligst

Tine Hallum,
mentor og lifecoach 

 

__________________________

Tine Hallum, mentor og lifecoach på Mols.
Meditation og livskunst.

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Er selvudvikling for alle? Læs Tine Hallums blog her