Gladebørnjatak v. Nynne Bojsen

Vi forstår dem helt forkert

ADHD, ADD, OCD, vredesudbrud, manglende appetit, søvnbesvær, skolevægring..

Ja listen er lang over de diagnoser og karakteristika, vi sætter på de børn, der ikke trives.

Det er et kæmpe problem for vores samfund, at en stor del af vores dyrebareste materiale for fremtiden - vores børn - ikke har det godt.

Alle kan se det, og alle - især forældrene til de børn, men selvfølgelig også børnene - er påvirket af den forfærdelige tendens. 

Men indtil videre har de tiltag, vi tilbyder, ikke rigtig virket. 

Hvorfor mon?

Jeg tror vi forstår dem helt forkert. Altså børnene. Dem, der har det så svært.

Og desværre betyder det, at de også forstår sig selv helt forkert.

Ja, for de tror, der er noget galt med dem. At de er syge, forkerte, anderledes.

Jeg tænker det helt anderledes:

Børn der har de ovennævnte diagnoser har "blot" et nervesystem, der reagerer. Reagerer på uforløste udfordringer, der enten foregår eller er foregået.

De er sensitive. De opfanger noget af det, vi ikke kan se, men som alle sensitive mennesker ved er der: Stemninger, følelser, energi.

Som børneterapeut og familiecoach har jeg flere gange om ugen besøg af børn, der falder ind under de karakteristika og diagnoser, jeg nævner i starten.

Alle - ja alle - de børn, jeg ser, har særlige evner til at mærke mor, far, søskende, klassekammerater, lærere. De ser, mærker, hører mere, end vi aner.

Det kan hurtigt blive for meget for et lille menneske. Især når mor har det dårligt, far bliver for hurtigt sur, klassekammeraterne driller og læreren ikke gør noget.

Jeg tænker vi skal være MEGET mere nysgerrige på de børn, vi diagnosticerer.

Min klare erfaring fra mange års terapi og coaching af dem er, at de på ingen måde er syge, forkerte eller anderledes.

Tværtimod er de vidunderlige små radiosendere på, at noget inde i dem og/eller uden om dem ikke fungerer. De reagerer helt, som de skal.

Deres nervesystem fortæller dem, at noget er i ubalance. 

Men fordi vi som samfund ikke har sprog for stemninger, følelser og energi samt ikke forstår traumers betydning for børns trivsel, har vi svært ved at hjælpe dem.

Det skal der gøres noget ved!

__________________________

Nynne Bojsen
Familiecoach, Psykoterapeut MPF, EMDR terapeut, Cand.comm.
Mobil: 60221072
info@gladeboernjatak.dk
http://www.gladeboernjatak.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
mistrivsel blandt børn og unge skal forstås på en ny måde