Gemmer du dig i nutiden? Om at mangle tillid

Har du det svært omkring tilliden mellem dig selv og omverdenen. Tror du, at andre ikke har tillid til dig med mindre du er perfekt? Så oplever du sikkert også, at du er nødt til hele tiden at forbedre dig og gøre dit bedste for at leve op til de forventninger, som du tror, at andre har til dig.

Eller måske handler det mere om tillid til dig selv. Du har svært ved at have tiltro til dine egne evner, følelser og tanker, og giver dem først betydning, når de bliver anerkendt eller bekræftet gennem andre. Derfor er anerkendelse så vigtigt. 

Det kan også være, at du har det svært med tillid både til dig selv og omverdenen. Du har svært ved at have tiltro til dine egne beslutninger, følelser og tanker, og der er heller ikke megen tiltro til andre menneskers. Dette skaber dine mønstre omkring tvivl og mistro.

Så refererer du sandsynligvis til Enneagramtype 1, 2 eller 6. Deres tankegang kredser primært omkring det faktuelle. Dette dækker over en indre oplevelse af manglende tillid i livet. Fortid og fremtid er noget abstrakt og diffust, som ofte opleves ligegyldige, eller som giver et uforklarligt ubehag. Dette får dem til at søge tilflugt i nuets kendsgerninger, hvor man kan forholde sig til det, der er.

Giver det genklang hos dig, kan det tyde på, at dit hovedcenter er understimuleret. Evnen for at have tillid optrænes ved at arbejde med evnen for at tænke visionært – abstrakt og ved at slippe trangen til at forholde sig forstandsmæssigt og realistisk til alt i livet.

Det handler først og fremmest om at erkende, at vores intellekt blot er et redskab til at styre os gennem livet, mens vi også indeholder det, vi kunne kalde vores højere ”jeg”, hvor vores instinkter og intuition bor.

Skal vi f.eks. købe et hus, vil intellektet indskrænke mulighederne ved at vælge en praktisk beliggenhed, stille et budget op osv. Men den endelige beslutning om, hvor vi vil bo, træffer vi oftest ud fra en ren ”mavefornemmelse”. Der er bare nogle steder, hvor vi føler os bedre tilpas end andre, uden at kunne forklare det på en logisk måde. Det er vores højere ”jeg”, der giver os den information. 

Formålet med at arbejde med dit hovedcenter er, at finde en form for indre styring og støtte. Bevidsthedens stilhed er den kilde til indre styring, der sætter os i stand til at opfatte virkeligheden præcis, som den er. Stilheden gør os modtagelige for en indre viden, der kan styre vores handlinger.

Sæt dig ned, afsæt tid til at være uforstyrret. Flyt opmærksomheden ind i dig selv og forestil dig, at du placerer din opmærksomhed bag dine tanker. Hver gang der kommer en tanke, så giv den et mærkat, f.eks. ”tanke” eller ”billede” eller ”fortid” eller ”fremtid” – og giv slip på den.

På denne måde vil du efterhånden erfare, at tanker blot er tanker. De kommer og går, kommer og går.

Start med denne øvelse i et par minutter hver dag, indtil det bliver lettere for dig. Læg mærke til, at der efterhånden opstår et mellemrum mellem, at du slipper en tanke og den næste kommer. Forsøg at hvile i dette mellemrum, denne stilhed. Øg efterhånden den tid, du bruger på denne øvelse, til 15-20 minutter dagligt.

Vær kærlig ved dig selv i processen – den er nemlig ikke helt let og det er helt i orden. Du er på vej.

 

Mange kærlige hilsner fra

Charlotte Djurhuus

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Om at mangle tillid - læs mere