Parterapeut og psykoterapeut MPF Stellah Søgård

Hvad er Tilknytningsformer - kærlighedstyper

Tilknytningsformerne eller kærlighedstyperne er ret interessante, fordi de på et helt ubevidst plan styrer, hvordan vi forholder os til andre! Og vi kan begynde at ændre dem og reagere langt mere hensigtsmæssigt med en stigende bevidsthed om disse

Tilknytningsformerne er måder vi opfører os på overfor andre – og måder vi tolker andres opførsel overfor os på. Ikke blot i en kærlighedsrelation, men helt generelt i forhold til andre mennesker: familie, venner, kollegaer, chefer osv.

Vore tilknytningsformer er forsvarsmekanismer, og de består primært af underbevidste overbevisninger samt automatiske tanker, følelser og handlinger.

Oprindeligt var det Bowlby & Anthtswort, senere Dan Siegel, Diane Poole Heller m.fl. inddeler vore måder at knytte sig til andre på i 4 kategorier. De 4 er:

Den Trygge

Den Undvigende

Den Ambivalente/nervøse

Den Disorganiserede.

Langt de fleste af os har elementer fra alle disse 4 tilknytningsformer. Til gengæld har vi yderst sjældent alle tegn/symptomer fra én tilknytningsstil. Dine tilknytningsformer er gradbøjning!

Du vil have dine ”foretrukne” tilknytningsformer – men de vil samtidig være påvirkett af den andens måde at relatere på, altså den andens tilknytningsformer.

Tryg tilknytningsform er den konstruktive. Det er den platform, hvorfra vi reelt kan opleve kærlighed! De 3 andre tilknytnings former vil på forskellige måder spænde ben for den åbne kontakt og kærligheden!

De 3 sidstnævnte er oprindelig dannet som forsvar mod smerten, skammen og angsten ved ikke at opleve den kærlighed, nærvær og indlevelse fra vores mor og far, som vi havde brug for som barn. Disse forsvar hjalp os med at overleve dengang. Nu er de samme reaktioner det, som spænder ben for kærligheden.

Derfor er det værdifuldt for dig og mig at afklare og hele disse forsvarsmekanismer. Og det er i sagens natur særlig værdifuldt for os at ”vende tilbage til” den trygge tilknytnings form.

Den trygge tilknytning er den, som vi oprindelig er designede til! Den ligger allerede indbygget i vores system i vore gener – lige klar til brug. Den kan som sagt være overskygget af de 3 andre og uhensigtsmæssige tilknytnings former. Jo mere du fokuserer på den trygge tilknytning og de relationer, som allerede har været eller er trygt og vedvarende i dit liv – desto mere kan den komme til at fylde!

Og har du ingen erindring om gode, nærende forhold eller elementer af dette med mennesker - så har du måske med dyr, naturen eller noget spirituelt.

 

* Hver dag så giv dig selv lidt tid, hvor du fokuserer på denne trygge tilknytning. Har du oplevet elementer  af den i dag? Tænk på situationer, hvor du har nu, i fortiden eller fremtiden.

* Giv dig lov til at mærke dette i din krop! Det påvirker dit ubevidste, så det kan begynde at give mere plads til den trygge tilknytning

* Der kan komme både positive og mere negative/ubehagelige følelser, fornemmelser og stemninger op, når du laver denne kærlighedstræning

* hvad du end mærker i kroppen, så giv det lov

* hvis det bliver for meget, så gå ud af øvelsen og lav noget praktisk/ground

God fornøjelse!

__________________________

Hjertelige hilsner

Stellah Søgård
Par- og psykoterapeut, forfatter

http://vibranthearts.dk, Stellah@vibranthearts.dk,
Tlf. 2424 8262

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Hvad er tilknytningsformer - kærlighedstyper? Connie Kragelund blogger på levlykkeligt.dk