Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Hvorfor er det nu selvkærlighed er så vigtig?

Vi har hørt det igen og igen de seneste år, både i beskeder fra den åndelige verden og fra de store spirituelle lærere på Jorden: Vi skal blive bedre til at elske os selv.

Her hos mig er det kommet så vidt, at jeg i dag anser evnen til at praktisere selvkærlighed som den vigtigste livsopgave overhovedet i denne specielle tid på planeten. Hvor vibrationen hele tiden stiger i takt med, at den nye energi får mere og mere fodfæste. Det afspejler sig både i mit private liv og i mine kurser og foredrag.

Men hvorfor er det, at selvkærligheden er så vigtig - for ikke at sige altafgørende - i denne tid? Og hvad har det med energiskiftet og den nye energi at gøre?

Den nye energi er sjælens energi

Lad os først se på det med den nye højtvibrerende energi. Som her i 2019 - og først nu - er yderst aktiv og nærværende. For det er først nu, de store udrensningsprocesser siden energiskiftet i 2012 er ved at være afsluttet.

Så på mange måder kan vi sige, at det først er nu, vi kan begynde for alvor at mærke og udnytte de høje vibrationer. Og forbinde os med de mirakler og den magi de kommer med.

Men hvad er den nye højtvibrerende energi egentlig?

Ja, det kan man jo sige rigtig meget om. Men når vi skærer ind til benet, kan vi sige at den nye energi er sjælens energi.

Hvor den gamle energi, som vi har forladt, var egoets energi.

Og hvad er sjælens energi så?

Først og fremmest er det en - højtvibrerende - kærlighedsenergi. Alle vore sjæle er skabt af den universelle kærlighed. Og når vi bringer os i kontakt med vores sjæl og vores sande essens, så vibrerer vi mere og mere af denne kærligheds-energi.

I modsætning til frygtens - lavtvibrerende - energi, som egoet er skabt af.

Så det energimæssige paradigmeskift, vi taler om i disse år (og nej, det er ikke det paradigmeskift DF talte om tidligere på året :-) kan meget kort beskrives som et skift fra en frygtbaseret måde at være i verden på (egoets) til en kærligheds- og tillidsbaseret måde at være i verden på (sjælens).

Så langt så godt. Så laver vi da bare - endelig - det skift, kunne man fristes til at sige.

Nu er der så bare det ved det, at de allerfærreste af os har erfaring med, hvad sand kærlighed egentlig er for en størrelse.

Sådan ægte, ubetinget kærlighed i sin rene essens.

Vi har meget mere erfaring med den betingede og forvrængede kærlighed, som har været fremherskende på Jorden i årtusinder.

Den kærlighed, vi skal kæmpe for at opnå.
Den kærlighed, hvor hjerte rimer på smerte.
Den kærlighed, vi skal gøre noget bestemt for at gøre os fortjent til.
Den kærlighed, der gør os urolige og tvivlrådige.
Den kærlighed, som udspringer af et mindset, hvor der ikke er nok til alle.
o.s.v. o.s.v.

De allerfleste af os har koder og programmer i vores underbevidsthed, som skaber netop den slags kærlighed. Fordi det er den, vi er opdraget med og som vores forældre - og deres forældre - var opdraget med. Og det derfor er den, vi forventer og kender bedst.

Og vi skaber som bekendt vores liv ud fra de koder, der ligger i underbevidstheden, uanset hvad det bevidste sind ønsker og beslutter.

 

Vores vigtigste livsopgave er at transformere den gamle energis kærligheds-koder til den nye energis kærligheds-koder

Så den vigtigste opgave, vi som menneskehed har lige nu her midt i det store energiskifte, er at skabe nye erfaringer med, hvad ægte, ubetinget kærlighed i sin rene essens egentlig er for en størrelse i et fysisk liv på planeten Jorden.

Så vi kan virkeliggøre og forløse den nye energis potentiale. Individuelt og kollektivt.

Og det sker ikke af sig selv, sorry to say.

Det har vi været rigtig mange, der har troet i tiden op til 2012.

At når energiskiftet kom, så kom den ægte kærlighed, bare sådan. Og alt det lavt-vibrerende snavs og smuds forsvandt, bare sådan.

Det er der ikke ret mange spirituelle lærere, der tror mere. Nu forstår vi - fordi vi har lært og erfaret det - at energiskiftet leverer potentialet og mulighederne. Men vi skal selv gøre arbejdet.

Altså arbejdet med at transformere de gamle kærligheds-koder, til de nye kærligheds-koder, som er i overensstemmelse med vores sande ophav og essens - med sand kærlighed.

Og selv om der er nogle helt klare fællestræk i de gamle koder af forvrængning og betingning og betvivlen af kærligheden, så har vi hver især vores helt personlige varianter af de koder.

Alt efter vores opvækst og livsvilkår i det hele taget. Og det er de personlige koder, vi skal ha lavet om på. I vores helt konkrete fysiske liv.

Det gør vi ved at tage nye beslutninger vedrørende vores personlige kærlighedsliv. Ved at ændre vores tanker om og forventninger til kærligheden. Ved at hæve barren for, hvilken form for kærlighedsrelation, vi ønsker at indgå i.

Og - som det vigtigste - ved at træne vores evne til at elske os selv. For når vores selvkærligheds-muskel er sund og veltrænet, så er der rigtig mange andre kærligheds-ting (herunder pengesager), der falder på plads af sig selv.

Det er faktisk det, vi er kommet for. Det er den vigtigste del af vores livsopgave. Meget vigtigere end hvad vi i øvrigt udretter og præsterer.

 

Sådan lader vi den nye energi forandre verden - gennem os

Så at træne vores evne til at elske os selv og begynde at vibrere af den sande kærligheds-frekvens - og leve vores liv derfra - er vores vigtigste opgave i forhold til at forløse og forankre potentialerne i den nye energi.

For ved at udvise modet til at elske mig selv og tage selvkærlige valg viser jeg, at der er kærlighed nok til alle. Jeg viser, at jeg godt kan både elske mig selv og elske dig. Faktisk bliver jeg bedre til at elske dig, når jeg elsker mig selv.

Og når jeg siger nej til den form for kærlighed, hvor jeg skal kæmpe for at være mig og være urolig og i tvivl om, det nu også er kærlighed, jeg oplever - så viser jeg mig selv og verden, at det er vores alles ret at sætte sunde, selvkærlige grænser.

Og når jeg beslutter at gøre mig klar til den form for kærlighed, hvor jeg tillidsfuldt og roligt mærker, at jeg som en selvfølge kan åbne mit hjerte uden at ofre mig selv eller præstere noget bestemt - så viser jeg mig selv og verden, at kærlighed er vores alles naturlige fødselsret.

o.s.v. o.s.v.

 

Det er den vej rundt, vi forandrer verden.

Den vej rundt, vi udfører vore lysarbejde.

Den vej rundt, vi opfylder vores livsformål.

Den vej rundt, vi forankrer og integrerer den nye energi på Jorden, så den bliver en levet realitet og ikke bare et potentiale i mulighedernes felt.

Det er de allerfleste store spirituelle lærere enige om. Og det er vi rigtig mange, der er i fuld gang med at erfare.

At det at styrke evnen til at elske os selv, er den største forandringskraft overhovedet. Som i overhovedet.

Lad os slutte med visdomsord fra en af de store selvkærlighedsmestre, nemlig Anita Moorjani.

Hun ved virkelig noget om selvkærlighedens betydning i kraft af sin historie (google hende, hvis du ikke kender hende).

Det, hun siger er så vigtigt og så rigtigt, at det skal med:

 

Vi skal elske os selv betingelsesløst
og acceptere os selv som de storslåede væsener, vi er,
hvis vi nogensinde skal gøre os håb om
at forholde os på samme måde over for andre.
Først må man sætte pris på sig selv,
så vil man uundgåeligt føle omsorg for andre.

Selvoptagethed skyldes,
at vi elsker os selv for lidt og ikke for meget,
idet vi prøver at kompensere for denne mangel.
Man kan umuligt holde for meget af sig selv,
ligesom det heller ikke giver mening at tale om,
at man føler for stor og ægte hengivenhed over for andre.
 
Vores verden lider under menneskers alt for ringe kærlighed til sig selv
og under for megen dømmesyge, usikkerhed, frygt og mistillid.
Hvis vi alle holdt lidt mere af os selv, ville størsteparten af de ulykker forsvinde.

Fra bogen: At dø for at leve

 

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med at genoptræne din selvkærligheds-muskel :-)

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Selvkærlighed - hvorfor er det vigtigt. Læs mere