Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Corona - kan være en gave

De 3 største Corona-gaver, jeg kan få øje på.

Der er en gave i alting. Det er en af de sandheder, jeg lever efter. Fordi min livserfaring siger mig, at uanset hvor kaotisk og  tragisk en situation ser ud til at være, så viser det sig altid - i tilbageblikkets klare lys - at der var en gave i det.

De allerfleste mennesker, der har oplevet store kriser - alvorlig sygdom, økonomisk ruin eller tab af andre ting - bekræfter dette.

Med de briller på, så giver det mening at lede efter de gaver, Coronaen bringer med sig.

Og lad det være sagt med det samme: At lede efter gaver er ikke det samme som at være kynisk og ligeglad over for de mennesker, der står i uoverskuelige situationer lige nu. Mest af alt i andre dele af verden end her, hvor vi er.

Vi kan sagtens have medfølelse med andre og samtidig have fokus på gaverne i situationen (=taknemmelighed).

Faktisk er de 2 hinandens forudsætning - ikke hinandens modsætning. Medfølelse (ikke at forveksle med medlidenhed) og taknemmelighed kommer af samme - høje - vibration.

Tilbage til dagens spørgsmål: Hvad er det egentlig, Coronaen vil os?

Eller - vi skal måske hellere sige: Hvad er det, vi vil med Coronaen?

For - som du evt. kan læse mere om her - så har vi jo selv skabt den. Fordi vi skaber alt, hvad vi oplever.

Og når vi skaber nogle bestemte omstændigheder for os selv - så er det, fordi sjælen ønsker at få noget ud af det.

Og dette noget er altid: udvikling - udvidelse - visdom - større og dybere kærlighedsevne. Kort sagt: højere vibrationer.

Så hvad er det for nogle gaver, Coronaen har til os, som hjælper os med at udvikle os og hæve vores vibrationer?

De 3 største, jeg lige nu kan få øje på er:

1. At opgradere vores evne til at håndtere frygt
2. At øge vores fokus på og dermed vores viden om virus
3. Healing af Moder Jord og menneskeheden

 
Herunder får du en uddybning af de 3 gaver.


Gave 1: At opgradere vores evne til at håndtere frygt

Frygt er en af allerlavest vibrerende følelser. Den kan nærmest lamme os. Sætte livsenergien i os helt i stå. Den befinder sig nederst på vibrations-stigen.

Og hvis der er noget, vi bliver konfronteret med i denne tid, så er det vores frygt. Og vores evne til at håndtere den. Høj som lav. I vest som i øst. Fattig som rig.

Så hvert eneste individ på Jorden bliver konfronteret med frygten i denne tid.

Hvor gode er vi til at håndtere den?
Lader vi den løbe af med os?
Mister vi vores evne til at handle rationelt?
Mister vi vores ro og tro - og skaber panik i og omkring os?
Føler vi os så truet, at vi bliver egoistiske og egenrådige?
o.s.v. o.s.v.

Og hvis der er noget, der holder menneskeheden fast nede i bunden af vibrations-stigen, så er det netop frygt. Vi kan sige, at den er vores største forhindring for at komme op i vibration. Vores største forhindring for at tage imod den nye energi og hul på det nye liv.

Så en markant opgradering af menneskers evne til at håndtere frygt, er simpelthen nødvendig for at vi kan begynde at skabe den nye verden.

Noget, jeg bl.a. lægger mærke til i denne tid er, at der tilbydes utroligt mange redskaber til netop at håndtere frygt.

Jeg oplever, at vi i øjeblikket får konkret bevis på det, som de har sagt fra den åndelige side gennem flere år. Nemlig at vi nu har opnået den kritiske masse på Jorden, som er en garanti for, at den samlede menneskelige bevidsthed uvægerligt vil stige i vibration.

(OBS: kritisk masse er det samme fænomen, som da aberne verden over på samme tidspunkt begyndte at bruge redskaber - uden kontakt med og dermed inspiration fra hinanden. På samme måde sker der lige nu simultane bevidstheds-skred i menneskeheden, aka paradigmeskift).

Der er tilpas mange mennesker, der ved, at frygt dybest set er en illusion. Og at vores sande essens - vores sjælsenergi - aldrig kan trues. At vi grundlæggende er kraftfulde skabere, som kan skabe og om-skabe. Vi har skabt det her scenarie og vi kan omskabe det igen = heale det.

Og der er også tilpas mange forskellige redskaber til at håndtere frygten, så den ikke får lov at få overtaget og lammer menneskeheden (se bare på alt det gode, der deles på de sociale medier, og de kreative og næstekærlige ideer, der spirer rundt omkring i samfundet. Vi er ikke lammet af frygt - vi er fulde af liv).

Så der er frygt ja - men også en tsunami af dens modpol. KÆRLIGHED.

For når det handler om at håndtere og opløse frygt, så er der dybest set kun et eneste våben, og det er KÆRLIGHED.

Og KÆRLIGHEDENS brødre og søstre i toppen af vibrations-stigen: taknemmeligheden, tilliden, medfølelsen, glæden m.m.

Når de får lov at tage bolig i os, så kan frygten og dens brødre og søstre i bunden af vibrations-stigen - bekymringen, ængstelsen, mindreværdet, uroen, mistilliden - ikke eksistere.

For frygten og KÆRLIGHEDEN er simpelthen for langt væk fra hinanden, til at de kan eksistere sammen (jeg indsætter lige et billede af vibrations-stigen, så du kan hvor langt de er fra hinanden - bund og top):

Hvis vi for et øjeblik leger med tanken om, at der er nogen (dem, der har magten på Jorden), der er interesseret i at bruge Coronaen til at holde menneskeheden i frygtens vibration - så tror jeg, at præcis det modsatte vil komme til at ske.

Ja, vi konfronteres med vores frygt - men vi møder den med kærlighed og kreativitet. Vi tror simpelthen ikke så meget på den mere, at den får lov at styre os. Og den verden, vi kommer til at skabe efter denne krise, bliver for altid forandret - på den gode måde.

Jeg ved godt, at der er nogle der siger, at verden aldrig bliver den samme igen - på den dårlige måde. Vi vil altid have frygten med os, for et virus-angreb kan jo ske igen. Som et knips med fingrene kan tæppet blive revet væk under os.

Men det tror jeg ikke, kommer til at ske.

For jeg tror, at der er tilpas mange mennesker, der er klar over, at vi selv skaber alt, hvad vi oplever. Og enten har redskaberne til at hæve sig op over frygten - eller er tilpas nysgerrige til at erhverve sig redskaberne.

For både viden og redskaber er tilgængelige nu på Jorden. Der er som sagt en kritisk masse, der har erhvervet dem. Så det kan gå meget hurtigt med at sprede sig. Lige så hurtigt som en virus kan :-)

Helt ærligt - det er da ikke så lille en gave endda. TAK Corona for den :-)

 

Gave 2: At øge vores fokus på og vores viden om virus

Der er ingen tvivl om, at både lægevidenskab og alle andre helbredere har et utroligt stort fokus på virus i denne tid.

Vi undersøger alt omkring Corona virus:
- hvordan er den opstået
- hvordan spreder den sig
- hvordan kan vi beskytte os
- hvad sker der i kroppen, når vi får den
- hvornår er den ude af kroppen igen
- hvorfor reagerer mennesker så (utroligt) forskelligt på den
o.s.v.

Og når vi undersøger et område så intenst, som det sker i øjeblikket, så vil det jo uvægerligt gøre os klogere på området.

Og hvorfor er det nu en stor gave, at der er så stort et fokus på netop virus?

Jo, det er det, fordi mange kloge koner/mænd - og mange læger, som vi ikke hører så meget til - gennem en del år har sagt, at netop virusinfektioner er den skjulte årsag til rigtig mange af de "uforklarlige" sygdomme, vi ser på Jorden.

Fybromyalgi, Sclerose, Kronisk Træthedssyndrom, Endometriose, skjoldbruskkirtel- og stofskiftelidelser, kroniske smerter, type 2 diabetes, PMS, autoimmune sygdomme - og en hel masse andre.

Den mest radikale fortaler for det synspunkt er Anthony Williams.

Hans første bog Den Medicinske Seer gør grundigt rede for synspunktet. Og hævder, at først når lægevidenskaben begynder at forstå, at virus kan ophobe sig i kroppen og gøre en masse skade, begynder vi at kunne behandle og kurere disse sygdomme. Og han har også en hel del forslag til, hvordan vi renser virus ud af kroppen. Kolloidt sølv, tomentosa, zink, C-vitamin og en hel masse almindelige grøntsager, frugt og urter.

At vi både kan gøre noget for at beskytte os mod virus og for at rense den ud igen, hvis vi skulle få den indenfor, er en viden, som i øvrigt også har eksisteret i mange år inden for den homøopatiske videnskab. Og i andre såkaldt alternative miljøer.

Jeg ved ikke, om Anthony Williams (eller homøopatien eller andre tilgange) har den fulde forklaring. Men jeg ved, at der har været meget lidt opmærksomhed på disse synspunkter inden for den etablerede lægeverden (og medicinalindustri - surprise). Virus-dagsordenen har lissom ikke været særligt højt prioriteret.

Men det er den jo så - i sagens natur - nu. Det ser jeg som en stor gave.

For jo mere lægevidenskaben forsker og undersøger omkring virus, jo større er sandsynligheden for, at de finder frem til noget, der minder om eller supplerer det, som virus-fortalerne siger.

Og TÆNK hvis de 2 verdener - endelig - begynder at arbejde sammen til gavn for hele menneskehedens sundhed og velbefindende! Fordi vi lige nu er så pressede, at vi er nødt til at interessere os for ALLE teorier, der kunne indeholde en form for sandhed.

Det ville for mig være en af største gaver af alle. Et nysgerrigt, åbensindet samarbejde, hvor det bedste fra de 2 verdener - den etablerede og den alternative - mødes og hæver den fælles bevidsthed.

Der er så meget visdom og viden i de 2 verdener, som kan supplere hinanden på fineste vis. Og jeg håber og tror, at det kommer til at ske. Og at Coronaen kommer til at vise vejen. Hvor medicinalindustrien lige kommer til at være i den proces, må vi se.

Men indtil videre siger jeg TAK for gaven :-)


Gave 3: Healing af Moder Jord og menneskeheden

At der i denne tid sker rigtig meget healing af både vores planet og mennesker, er ret tydeligt, når vi kigger os omkring i nyheder og på andre medier.

Den absolut vigtigste healing af menneskeheden er i min optik healing af frygt, som nævnt ovenfor.

For frygten er ophavet til helt utrolig meget af den lavt-vibrerende adfærd, som blindt har drevet menneskeheden rundt i et bevidstløst hamsterhjul. Som har skadet både os selv og planeten og alle hendes livsformer.

Og når det kommer til healing af netop Moder Jord og hendes livsformer, så springer de glade nyheder jo også lige i øjnene i denne tid. Mens menneskeheden er gået i hi og holder vejret, begynder Moder Jord at kunne ånde igen:

- luftforureningen i de store byer kloden over, er både målbar og synlig
- fugle og fisk vender tilbage til byernes pladser og åer/søer/floder
- jordskælvene holder pause (seismologer siger: Jorden er blevet stille)
o.s.v.

Faktisk udtalte nogle forskere for nogle dage siden, at Coronaen redder flere mennesker, end den slår ihjel. Fordi vi har stoppet vores "normale" liv.

10 sekunders stilhed, dyyyb vejrtrækning.

Det er da vildt. Og noget af et wake-up call. At vores "normale" livsform slår flere ihjel end Coronaen. Vi har bare gjort os selv følelsesløse over for den sandhed.

Kan vi vende tilbage til det, der var, efter dette? Jeg tror det ikke.

Vibrationen i menneskers bevidsthed er blevet for høj. Der er efterhånden for mange mennesker, der af hjertet kerer sig om Moder Jord, hendes klima og natur. Og som så tydeligt i krop og sjæl mærker forbundetheden med hende. Og er bevidste om på et dybt niveau, at klodens trivsel er vores trivsel.

Og der er for mange, der ved at blive tvunget ned i tempo, oplever fordelene og healingen i at kunne mærke sig selv. Og dermed mærke og være der for dem, man holder af, på en helt ny måde.

Så denne pause, hvor menneskeheden har stoppet vores vilde ridt, er en pause, hvor vi får vores skabninger skåret helt ud i pap. En 1:1 illustration af konsekvenserne af vores adfærd.

Det er umuligt at overhøre.

Så TAK Corona - også for denne gave :-)

Lad os slutte med et meget fint digt, som en pensioneret amerikansk sygeplejerske Kitty O'Meara blev inspireret til at skrive, lige da verden lukkede ned pga Coronaen. Måske har du set det før, da det er blevet delt meget på SoMe. Men det tåler gentagelse.

Det er så smukt formuleret, at jeg ikke vil udpensle situationens potentialer yderligere.

Enjoy :-)

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Corona - kan være en gave. Læs med