Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Er du traumatiseret?

Traumatiseret betyder på mange måder noget andet her i den nye energi, end det gjorde i den gamle. Sådan er det med mange af de ord og begreber, vi bruger og har brugt.

For det er med vibrations-stigningen på Jorden lidt lige som hjerne- og rumforskerne siger om deres område, som udviklingen skrider frem:

Jo mere vi ved, jo mere ved vi, at vi ikke ved.

Så i takt med at energien og vores bevidsthed stiger, forstår vi vores liv, vores fortid og vores mønstre på nye måder. Og de gamle begreber ændrer betydning, jo dybere vi kommer i os selv.

Således altså også med begrebet traumatiseret.

I den gamle energi anså vi traumatiseret som noget, der gjaldt de få. Mennesker, som har særligt hårde og voldsomme oplevelser i rygsækken. Og det gælder selvfølgelig stadig, og det skal stadig tages dybt alvorligt.

Men i takt med, at vi som følge af vibrations-stigningen kommer i dybere kontakt med vores sjæls energi - og dermed med den ubetingede kærlighed, som vi alle er - begynder vi at forstå traumer på en ny måde.

Vi begynder at se, at de allerfleste af os - hvis ikke alle - bærer på traumer i vores system.

Hele den måde, vores samfund og kulturelle normer fungerer på, har betydet, at vi på mange områder har været nødt til at gøre os hårde. For at overleve, for at forblive en del af flokken og for at beskytte os.

Vi har levet i et samfund, der på mange måder har sat:

 • penge over mennesker

 • fornuft over følelser

 • ydelse over nydelse

 • effektivitet over sanselighed

 • pligt over lyst

 • ydre over indre

 • gøren over væren

 • o.s.v.

 

Den gamle energi (3D) har påført os alle mange traumer

Set med sjælens og den nye energis øjne, er det ikke nogle særligt gode - eller kærlige - prioriteringer. For det er ikke prioriteringer, der skaber rammer for, at mennesker trives, blomstrer og folder sig ud som de unikke skabninger, vi hver især er.

Og det er jo netop det, sjælen og den nye energi ønsker for os. Det er det, der er den helt afgørende forskel på den gamle og den nye energi. Expand to fill or shrink to fit, som man siger på engelsk. På dansk kan vi sige ekspansion frem for tilpasning.

Ovenstående prioriteringer har betydet, at livet i den gamle energi på mange måder krævede, at vi lukkede af til det bløde sted indeni vores hjerte. Til det sted, hvor kærligheden, sårbarheden og vores sande essens bor.

Og hver gang, vi lukker af til disse kvaliteter, så påfører vi os selv og vores sande essens et lille traume.

Et traume, der koder vores system med, at det ikke er vigtigt, hvordan vi har det. Hvad vi er bange for, hvad vi har lyst til, hvad vi drømmer om, og hvad det er virkelig vigtigt for os (vores passion). En kodning, der lærer os, at vi ikke kan og skal forvente at blive mødt, set, hørt, anerkendt og elsket for at være præcis den vi er.

I den gamle energi var det helt "normalt" at traumatisere sig selv på den måde. Vores forældre havde lært det, deres forældre havde lært det, de lærte det videre til os, og vi gav det måske videre til vores børn. Ikke fordi de/vi er specielt onde eller dumme, men fordi det har været en nødvendig kodning i den gamle energi. Nødvendig for at overleve og "klare ærterne" i en hård verden.

Livet i 3. dimension (3D) har virkelig været en anstrengende rejse, der har indkodet mange inhumane og ufølsomme programmer i os alle.

Så set med den nye energis øjne, så indeholder den rygsæk, de allerfleste af os bærer på, mange traumer. Og derfor er der selvfølgelig så meget selv-healing i gang alle steder.

For det er nok den største opgave, alle vi sjæle, der er inkarneret nu, har påtaget os. At lade os føde ind i de kollektive 3D traumer og kodninger for at forvandle og transformere dem, så vi hæver vibrationen i vores system til et niveau, der matcher vibrationen i 5. dimension (5D), som vi og Moder Jord er på vej ind i.

 

Find ud af, hvor mange af den gamle energis traumer, der er tilbage i dit system.

For at finde ud af, hvor du er i din selvhealings-proces, og hvor godt du er i sync med den nye energi, kan det være nyttigt at kigge på nogle bestemte områder, som set fra sjælens perspektiv er helt selvfølgelige og naturlige tilstande.

Din udforskning af de områder kan give dig en pejling på, hvor mange af den gamle energis traumer, der er tilbage i dit system. Om du er så tilpas meget i kontakt med din sjæls energi, at din vibrations-stigning er godt på vej. Eller om der er bestemte områder, du skal sætte ind på, hvis du vil følge Moder Jords og  den menneskelige bevidsthed løbende opstigning (=ascension).

De 4 områder, som jeg vil foreslå dig at kigge på, er:

 • selvkærlighed

 • tilgivelse

 • taknemmelighed

 • passion/livsformål

For alle disse 4 områder er så centrale dele af den nye energi, at hvis du ikke har dem integreret i dit system, så kan det være svært for alvor at udnytte den nye energis høje vibrationer og den magi, de kan udrette i dit liv.

Så kig på, om du virkelig elsker dig selv. Ikke bare forkæler dig selv med lækre ting og sager - men sådan virkelig elsker dig selv. Sådan at når du ser dig selv i spejlet - eller når du lukker øjnene og siger dit eget navn, så fyldes du af kærlighed i dit hjerte. Og når du siger jeg elsker dig ... (dit navn) - så kan du mærke, at du mener det, sådan helt ind i dybet af dit hjerte. Og kig på, om du behandler dig selv og taler til dig selv som en, der er virkelig elsket.

Og kig på, om du bærer på nogen form for tyngde fra fortiden i dit system. Er der stadig noget, som nogen har gjort mod dig - eller du har gjort mod andre - som holder dig i en tung vibration? Eller har du været igennem din barndoms og dit livs traumer, udledt gaven i dem og hævet dig over de lavtvibrerende følelser, de har skabt, så en tilgivende holdning til ALT - dig selv inklusive - er det, der gennemsyrer dit system?

Og kig på, om det meste af din vågne tid går med at være taknemmelig og lede efter gaver, velsignelser og positive fortolkninger af det, der sker. Både i dig, i dit liv og omkring dig - som f.eks. i samfundet og i medier.  Eller om du har en tendens til stadig at se med 3D-briller - dvs at fokusere på det negative, på begrænsningerne, på mangel og på frygten for, hvad der kan ske.

Og kig på, om du er begyndt at tage din egen passion mere alvorligt. Om du er blevet bedre til at insistere på, at der skal være plads i dit liv til den. Fordi du ved, at din sjæl hvisker noget vigtigt til dig om dit livsformål netop gennem din passion. Kig på, om du stadig har en tendens til at sætte hjernens fornuftige stemme over hjertets passionerede stemme. Om du sætter dit lille selvs (egoets) frygt over dit store selvs (højere selv/sjæls) passion og kærlighed, kan vi også sige.

Vi kan også sige det meget kortere: Kig på, om din sjæl er glad, slet og ret.

Glad fordi du behandler dig selv præcis så smukt, som du fortjener. Med kærlighed, respekt, anerkendelse, omsorg og værdighed. Og fordi du lytter med ægte empati og interesse til, hvad din sjæls stemme hvisker til dig.

Disse 4 områder er de vigtigste at kigge nærmere på nu og i resten af 2020, hvor det er meningen, at vi giver slip på de sidste rester fra livet i Fiskenes tidsalder. Og dermed bygger fundamentet for vores nye liv i Vandmandens tidsalder. Når vores liv hviler på de 4 søjler, er vi for alvor klar til at modtage og implementere de endnu mere højtvibrerende indstrømninger, som venter os i 2021.

--------------------------------------

P.S: Hvis du vil ha hjælp til at frigøre de rester af den gamle energis traumer, der måtte være i dit system, kan du stadig og til og med 1. juni få mine Hjælpepakker til dine vibrationer med 50% rabat. De 3 pakker hjælper på hver deres måde med at få opgraderet disse 4 områder, så de bliver en naturlig del af dit liv.

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Traumatiseret - betyder noget andet i den nye energi. Læs mere