Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Lær at manifestere det liv du ønsker dig. Her er de 5 nøgler

 

Har du prøvet at bruge Loven om Tiltrækning til at manifestere noget, som du ønsker dig? Og er det lykkedes for dig?

Eller er du en af mange, som er blevet skuffet over, at det, som du forsøgte at tiltrække, ikke kom til dig? Er du én af dem, der har måttet sande, at der åbenbart var mere i det end som så, når det handler om at bruge Loven om Tiltrækning bevidst til at manifestere dine drømme og ønsker?

I dette indlæg vil jeg komme med mine bud på, hvad der skal til for at du kan lykkes med at manifestere. Du får mine 5 nøgler til at manifestere, som mit arbejde med at tage kraften hjem til dig selv bygger på.

Det er de nøgler jeg selv har brugt – og stadig bruger – i min evige proces med at opkvalificere og opgradere mit eget liv, så det hele tiden bevæger sig i en retning, der tilgodeser den jeg er inderst inde. Min sjæl. Og i en retning, der tilgodeser det liv min sjæl ønsker sig. Mit livsformål.

Og det er de nøgler, som er fundamentet i mine kurser og min coaching.

Her får du et kort, koncentreret sammendrag at mine 5 nøgler til at manifestere, som du forhåbentlig kan lade dig inspirere af. Og som måske kan give dig et par aha-oplevelser og forklaringer på, hvorfor dine forsøg på at manifestere ikke altid er faldet ud, som du havde håbet.

 

At manifestere kræver, at du har fødderne dybt begravet i jorden og hovedet helt oppe i himlen

Hvis du skal lykkes med at manifestere det, du ønsker dig, er det efter min erfaring nødvendigt både at have en god jordforbindelse og en god kontakt opadtil. Og når jeg siger opadtil, så mener jeg til den åndelige del af dig. Den fysiske og den åndelige DIG skal gå hånd i hånd. Så går det nemmest.

Hvis du har fulgt mit arbejde – eller andre, som formidler de samme budskaber som mig - så har du helt sikkert hørt, at når det handler om at manifestere det du ønsker dig, så er det at hæve dine vibrationer helt centralt.

Kort fortalt fordi et af grundprincipperne i Loven om Tiltrækning er lige tiltrækker lige. Og da det, som de fleste af os ønsker os er netop højt-vibrerende tilstande – så som glæde, kærlighed, begejstring, meningsfuldhed, tilfredshed m.m. – så er en vigtig del af at kunne manifestere, at vi bringer os selv op på en højt vibrerende frekvens, der matcher det som vi ønsker at tiltrække.

Det kan du blandt andet gøre gennem indre arbejde – visualisering, positive tanker, meditation m.m. Men det er lige så nødvendigt, at det arbejde du laver i den ydre verden også bibringer dig høje vibrationer.

Det vil altså ikke nødvendigvis lykkes dig at tiltrække det, du drømmer om, selv om du sætter dig i 2 timer hver dag og visualiserer alle de højtvibrerende tilstande, du ønsker at manifestere.

Hvis døgnets øvrige 22 timer er fyldt af handlinger og situationer, som dræner dig og som bibringer dig lavt-vibrerende tilstande – så som frustration, vrede, irritation, ked-af-det-hed, magtesløshed – så vil det være det, der dominerer din grundfrekvens og dermed det, du manifesterer mere af.

 

De 5 nøgler til at manifestere

Så det at finde balancen mellem de 2 måder at manifestere på - både at handle i den ydre, fysiske verden og at arbejde i din indre verden med at forbinde dig med den åndelige del af dig og dermed åbne dit energifelt – er en central del af det at blive god til at manifestere.

Og den balance kan det tage noget tid at finde. Og det kan - som du sikkert har gennemskuet – godt kræve en del træning, før du bliver rigtig god til at manifestere.

Derfor har jeg udviklet mine 5 nøgler. De er med til at reducere kompleksiteten ved at dele arbejdet ind i 5 områder, som du kan have fokus på, ét for ét.

Målet er selvfølgelig, at du på sigt bliver god til at mestre dem alle i en dynamisk proces i hverdagen, men i fasen med at træne og udvikle evnen til at manifestere er det min erfaring, at det for overskuelighedens skyld kan være rigtig godt at dele tingene op.

Så lad os tage et kig på de 5 nøgler. Under billedet får du en uddybende beskrivelse af hver af de 5 nøgler.

 

lær at mnifestere 

 

Nøgle 1: Forbind dig med din passion og dit livsformål

En af de allerbedste måder at sikre dig en høj grundfrekvens er at bevæge dit liv i en retning, hvor du kommer i dybere og dybere kontakt med din passion. Ganske enkelt fordi din passion fortæller dig noget vigtigt om dit livsformål.

Din sjæl taler til dig gennem din passion. Den fortæller dig noget vigtigt om den opgave, du er kommet til Jorden for at løse. Eller den gave, du er kommet for at give til verden.

Derfor kalder jeg dit livsformål for det liv din sjæl ønsker sig. Og det liv kan du altså lære meget om ved at forbinde dig med din passion, tage den alvorligt og lade den blive en central del af dit liv.

Det er en fantastisk måde at hæve din grundfrekvens på. For – som du sikkert ved – når du beskæftiger dig med din passion, så er du fyldt af begejstring, glæde, entusiasme, meningsfuldhed, tilfredshed. Alt sammen højtvibrerende tilstande.

Du får ganske enkelt mere medvind på cykelstien i dit videre arbejde med at manifestere. Derfor er denne kontakt med din passion den første nøgle, så du kan få lagt det bedste fundament for at arbejde med de næste nøgler.

 

Nøgle 2: Kend dit lille selv og dit store selv

Nu kunne det måske lyde som om, den hellige grav er velforvaret, bare du ved hvad din passion/dit livsformål er.

Men så kommer det begreb, der hedder selvsabotage ind i billedet. En del af dig, som ikke ønsker at du skal forandre dig og dit liv. Som ikke ønsker at du skal udvikle dig og udvide dit energifelt. Og som stikker diverse kæppe i hjulet for at undgå, at du tager dig selv og din passion alt for alvorligt. Den del, som hellere vil have at alt bliver ved det gamle, selv om det er utifredstillende, kedeligt eller ligefrem smertefuldt.

Den del kalder jeg dit lille selv. Vi kunne også kalde det dit ego. Det er den del af dig, som er mest bundet til det fysiske. Den del, der er mest påvirket af og underlagt de gængse jordiske ”sandheder” om, hvem du er og hvordan livet på Jorden fungerer. Dit lille selv er rimelig styret af frygten for ikke at være god nok, ikke at være værdig til at blive elsket, ikke at have lov til at træde frem, som den unikke stjerne du er.

Den del har vi alle. Det er en del af at leve på Jorden og have fået menneskehedens samlede erfaringer i dåbsgave. De erfaringer, der er blevet til de gængse ”sandheder” der lever i underbevidstheden - både den personlige og den kollektive.

For at neutralisere påvirkningen fra dit lille selvs selvsabotage er det helt afgørende, at du bliver bevidst om og udvikler et forhold til dit store selv – som vi også kan kalde dit højere selv.

Dit store selv er i meget bedre kontakt med den åndelige del af dig. Din storhed. Din kærlighed. Din enorme kraftfuldhed og evne til at manifestere nøjagtig det, som din sjæl ønsker sig. Din sande essens.

Det er dit store selv, der skal sidde på førersædet på rejsen henimod at manifestere et liv, der hviler på din passion og dit livsformål. Det liv din sjæl ønsker sig.

Derfor er dette trin 2 helt essentielt, så det ikke bare bliver ved en viden om, hvad din passion og dit livsformål er, men så du faktisk også er i stand til at manifestere de forandringer, der skal til, for at din sjæls  lys kan skinne og du kan komme til at give din unikke gave til verden. Og de forandringer skal altså komme fra dit store selv.

 

Nøgle 3: Hæv vibrationerne i dine følelser

Så langt så godt. De 3 sidste nøgler til at manifestere handler alle om at opnå de redskaber der skal til, for at du kan hæve dine vibrationer og vedligeholde et højt vibrationsniveau. Her på trin 3 handler det om vibrationerne i dine følelser. Et meget vigtigt trin, da frekvensen i dine følelser er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet.

Du har allerede været godt i gang med at hæve vibrationerne i dine følelser i nøgle 1 og 2. Bare det at være i kontakt med din passion skaber automatisk højt-vibrerende følelser i dig, som du måske husker.

Og det at være i god kontakt med dit store selv er også i sig selv med til at bidrage til et højt følelsesmæssigt vibrationsniveau. Dit store selv vibrerer ganske enkelt på en højere frekvens end dit lille selv. Det hviler på tillid i stedet for det lille selvs frygt.

Men herudover er det vigtigt, at du ved, hvordan du mestrer din følelsesmæssige frekvens. For du vil ryge ned i ”huller” undervejs – tvivl, frygt, modløshed, følelsen af ikke at være god nok o.s.v. Og i de tilfælde er det godt at have sine redskaber klar til at komme op af hullet igen. Opad vibrationsstigen.

For at mestre denne opad-stigning skal du ha en god kontakt til dine behov. For en af de vigtigste årsager til lavt-vibrerende følelser er uopfyldte behov. Så du skal kunne mærke dig selv og hvad du har brug for. Og derefter tage dine behov alvorligt og gøre, hvad der skal til for at de bliver opfyldt. Så stiger din følelsesmæssige frekvens helt automatisk.

Således er selv-kærlighed, selv-empati, selv-omsorg og selv-respekt helt afgørende evner, når det handler om at hæve vibrationerne i dine følelser.

Andre afgørende elementer er dine tanker og handlinger. Fordi både tanker og handlinger skaber følelser. Derfor er de sidste 2 nøgler netop rettet mod disse 2 områder.

 

Nøgle 4: Hæv vibrationerne i dine tanker

Når vi snakker om vibrationerne i dine tanker, kommer vi ikke uden om at snakke om dine grundlæggende overbevisninger. Og som du måske husker fra nøgle 2, så er den menneskelige underbevidsthed fyldt med diverse ”sandheder” og overbevisninger om, hvem vi er, hvad livet på Jorden er for en størrelse, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre o.s.v.

Det er som nævnt alle disse – primært frygt-baserede - ”sandheder” som dit lille selv bygger sine personlige sandheder og daglige tanker ud fra. Og hvis du ikke får transformeret dem til dit store selvs tillids-baserede sandheder, så vil du – hvis du er som de allerfleste af os - opleve en pæn portion selv-sabotage på din rejse mod at manifestere det liv, din sjæl ønsker sig.

Så for at undgå, at dit lille selv og dets begrænsende tanker og overbevisninger får lov at styre showet – og dermed skabe en pæn portion lavt-vibrerende følelser – så er det en rigtig god ide at beslutte dig for at lade dit store selv og dets udvidende tanker og overbevisninger komme til undsætning, så du dermed kan skabe en pæn portion højt-vibrerende følelser. Følelser, der får dig til at tro på dig selv og dit projekt.

Det gør du bl.a. ved bevidst og vedvarende at tage styringen over dine tanker. Ikke for meget automatpilot her – så vil det lille selv sandsynligvis tage over. Tankerne har det med at leve sit eget - ofte yderst aktive - liv. Lur mig, om ikke du har observeret det.

Så det at tage styring over dine tanker kræver ofte, at du er opmærksom på dem mange gange i løbet af dagen. Og at du hver gang du observerer en begrænsende, frygtstyret tanke bevidst vælger at erstatte den med en udvidende tillids-baseret tanke.

 

Nøgle 5: Hæv vibrationerne i dine handlinger

Den sidste nøgle handler om dine handlinger. Her kommer din viden og din relation til hhv dit lille selv og dit store selv dig endnu en gang til gode. For igen handler det om bevidst at beslutte, at det er dit store selv, der skal have lov til at bestemme, hvilke handlinger, du skal foretage dig i stedet for at lade dit lille selv køre på automatpilot.

Jeg vil næsten vædde på, at du har prøvet at finde dig selv i situationer, hvor du handler og handler til du er helt udmattet. Eller – for nu at blive i det sprog, der er fundamentet for dette indlæg – handler og handler til dit vibrationsniveau er så lavt at du næsten ikke kan hænge sammen. Du er ganske enkelt træt og fuldstændig drænet.

Det er et typisk lille-selv-handlemønster. Og jeg er sikker på, at du kan gennemskue, at det helt grundlæggende bygger på frygt. Frygt for ikke at være god nok, for ikke at nå det, for at der ikke er plads til mig, for at verden ikke ser mig, for at blive lukket ude o.s.v.

Hvis du vil hæve vibrationerne i dine handlinger og dermed skabe dig en høj følelsesmæssig frekvens – som altså er din vigtigste tiltrækningsmagnet overhovedet – så er det en rigtig god ide at få ændret på sådan et handlemønster.

Og lade dit store selv komme på banen. Foretage ydre handlinger i balance med dit indre arbejde. Foretage inspirerede, styrkende handlinger der kommer fra dit store selv. Handlinger, der fylder op og giver energi frem for at dræne og udmatte dig. Så dit energifelt forbliver åbent. Og højtvibrerende. Og modtageligt for universts gaver. For det, du ønsker at manifestere.

 

At lære at manifestere er en dejlig rejse

Måske synes du, at det var mange ord. Mange nøgler. Mange ting at holde styr på og huske. Og ja - i følge min erfaring er det at blive god til at manifestere et arbejde, der kræver en del bevidsthed og træning af nye færdigheder - en helt ny måde at være i verden på, kan man sige.

Ganske enkelt fordi vi ikke har lært det. I skolen lærte vi om tyngdekraften. Tænk hvis vi også havde lært om Loven om Tiltrækning! Eller for den sags skyld bare om vigtigheden af at elske og ære os selv og vores dybeste ønsker.

Men den gode nyhed er, at det er aldrig for sent. Og endnu bedre: hvert eneste skridt bringer dig tættere på sandheden om den du i virkeligheden er. Tættere på din sjæl.

Hver eneste nøgle bibringer dig mere selv-kærlighed, mere selv-omsorg og mere selv-empati. For uden udviklingen af disse evner bliver det meget svært at hæve dine vibrationer og holde din grundfrekvens høj.

Og udviklingen af alle disse skønne evner bringer dig og dit liv mere livskvalitet, mere livsglæde, mere tilfredshed og mere meningsfuldhed.

Så det er en dejlig rejse. Nyd den og husk at selv den længste rejse tages ét skridt ad gangen. Rigtig god tur :-)

 

Ianneia Livia Silke Meldgaard

Spirituel lærer, coach og sangskriver 

 

Ianneia har arbejdet med selvudvikling og spiritualitet i 25 år. De sidste 10 år gennem sit firma Empower You, der tilbyder empowerment ud fra et spirituelt livssyn. På dansk kan vi kalde empowerment at tage kraften hjem til dig selv.

Hvis du har fået lyst til målrettet at begynde at styrke din evne til at manifestere det liv du ønsker dig, så tag et kig på e-kurset med de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv.

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Lær at manifestere det du ønsker dig. Her er 5 nøgler