Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

Den spirituelle gave i #METOO

#metoo-bevægelsen får os alle til at stoppe op og tænke os om.

Hvad er det, der sker verden over lige nu?

Hvad er det, vi som menneskehed er ved at få øje på?

En helt grundlæggende ulighed mellem mænd og kvinder, som vi allesammen har ladet passere?

Fordi vi dybest set ikke kender til ægte ligestilling?

Meta Louise Foldager og Vibeke Windeløw, begge tidligere ansatte som filmproducenter på Zentropa, var inviteret i Deadline mandag d. 13. november for at diskutere forholdene på Zentropa i relation til #metoo bevægelsen.

De diskuterede bl.a., hvorfor de krænkelser, der har fundet sted på Zentropa har fået lov at passere, uden at der er blevet råbt op og sat en stopper for det. Hvordan har det kunnet ske – i vores frigjorte og frisindede samfund?

Meta Louise Foldager kom i den forbindelse med en tankevækkende udtalelse:

”Måske er vi alle mandschauvinister”.

Det er en interessant udtalelse. Og for sådan én som mig, som arbejder ud fra et spirituelt perspektiv på livet med fokus på planetens og menneskers ascension (for slet ikke at nævne min ungdom som 80’er-feminist), giver #metoo bevægelsen anledning til endnu en runde selvransagelse og refleksion over min egen indre mandschauvinist.

 

#metoo viser os, hvad der ligger i vores fælles underbevidsthed

For når alt kommer til alt, så handler ascension og spirituel udvikling dybest set om at rydde op i alle de gamle programmer i underbevidstheden, som holder os fast i adfærdsmønstre, der hører fortiden til.

Ascension kan vi også kalde ”vibrations-stigning”. For når vi bevæger os op gennem ascensions-spiralen og tilfører vores væsen mere og mere lys, så stiger vibrationerne i hele vores system. Det er der videnskabeligt belæg for. Ændringen i vores frekvens kan måles. Derfor oversættes ascension også med ”opstigning”.

Et andet ord for ascension er ”oplysning”. Vi finder de mørke områder i vores bevidsthed/underbevidsthed og kaster lys på dem. Først når vi har fået øje på dem, kan vi transformere dem til højere-vibrerende bevidsthedsformer, og dermed vil vores adfærd ændre sig. At erkende de mørke områder i vores (under-)bevidsthed er altså en vigtig del af oplysningsprocessen.

For hvis vi ikke får ryddet grundigt op i de ofte ubevidste programmer, så vil de forhindre os i at bevæge os opad i ascensions-spiralen, og i stedet få os til at gå i ring og genskabe de samme lavt-vibrerende scenarier igen og igen. Måske i varianter, der kunne se ud som om, vi er et helt nyt og mere oplyst sted, men hvor grundfrekvensen simpelthen er den samme gamle. Det er det, vi inden for den spirituelle verden kalder, at vi holder os selv fast i egoets gamle ”time-loops”.

Så selv om vi, både som individer og som samfund, på overfladen måske ser vældig oplyste ud - vi siger alle de rigtige ord og har tilsyneladende en frigjort og ligeværdig adfærd - så viser #metoo bevægelsen, at der ligger en lavt-vibrerende frekvens i vores system.

Et program eller en kode, som har holdt os alle fast i, at mænd pr. definition er mere værd end kvinder. Og at mænd derfor har lov til at udøve deres magt over og krænke kvinder – seksuelt og på andre måder. Det, som Meta Louise Foldager udtrykker som ”vi måske alle er mandschauvinister”.

Når vi har in mente, at livet på Jorden gennem de sidste 6.000 år har foregået i patriarkalske samfund (med ganske få undtagelser) så er det jo på ingen måde mærkeligt, at vi alle, både mænd og kvinder, har en indbygget uligheds-kode i os. For det er et program, som er blevet bekræftet igen og igen, generation for generation. På alle mulige bevidste og ubevidste, synlige og usynlige måder.

 

#metoo viser os vores indbyggede offer-krænker kode

I den forbindelse kommer vi heller ikke uden om at se på offer-krænker-mønsteret. For selv om der selvfølgelig er undtagelser, så ER det jo sådan, at krænkelser fra mænd mod kvinder er langt mere udbredt end det omvendte. Og i øvrigt fuldkommen i tråd med det patriarkalske systems uskrevne love og regler.

Det er den, der har mest magt, der krænker mest. Hvilket #metoo bevægelsen jo så fint demonstrerer.

Men fordi uligheds-koden og offer-krænker mønsteret netop har været indlejret i os alle gennem årtusinder, så er det også – i min optik – utrolig vigtigt, at vi holder tungen lige i munden, når vi taler om det. Vi er alle i gang med at vågne op til en sandhed, som måske ikke er så rar for nogen af os, men som ikke desto mindre er nødvendig at kigge på, hvis vi vil bevæge os fremad som samfund.

Vi er som menneskehed i gang med at erkende, at den frigjorthed og ligeværdighed mellem mænd og kvinder, som vi troede var fuldkommen forankret i de vestlige samfund – og som vi bryster os af over for resten af verden -  måske er mere skrøbelig og overfladisk, end vi troede.

Vi kan sige, at #metoo bevægelsen tilbyder os at tage ligestillingsdebatten til next level. Og at den tilbyder os at hjælpe med at skabe basis for et virkelig ligeværdigt samfund. Hvor alle – uanset køn – fuldkommen naturligt har lige stor respekt for kvinder og mænd.

Og hvor vi, som er inkarneret som kvinder, bliver ved med at arbejde med vores eget selvværd og selvrespekt og øver os i at sætte sunde grænser som en helt naturlig ting. Og støtter hinanden i det.

Og hvor de, som er inkarneret som mænd, bliver ved med at have en ydmyghed og nysgerrighed over for, hvornår og hvordan de faktisk misbruger deres ”naturgivne” magt til at dominere og i nogle tilfælde krænke andre. Seksuelt, selvfølgelig, men også på alle andre måder.

 

#metoo i et globalt spirituelt perspektiv

En del af mit spirituelle arbejde består i at følge en række globale projekter (gennem www.michellemanders.com), som alle har til hensigt at støtte min egen og planetens ascension-proces.

I relation til disse projekter får jeg gennem Michelle Manders jævnlige opdateringer fra den åndelige verden om den vibrationsmæssige status på Jordkloden og hvilke temaer, der på det universelle plan er fokus på i forbindelse med Jordens ascension.

Interessant i den forbindelse er, at på det overordnede plan, så beskrives hele Jordens ascension-proces fra stort set alle kilder – jordiske såvel som åndelige – som en tilbagevenden af den feminine energi. Altså den sande version af den feminine energi, forstås. Hvor den feminine energi er fuldkommen ligeværdig med den maskuline og hvor samarbejdet mellem de 2 er i perfekt balance.

Den udviklingsproces, som planeten og hendes beboere er i gang med, er altså netop en proces, hvor balancen mellem den maskuline og den feminine energi bliver genoprettet. Vi kan også kalde det healingen af modsætningsforholdet og kampen mellem det maskuline og det feminine. Den genoprettelses-proces sker i hvert enkelt individ såvel som på samfundsplan.

En anden interessant pointe er, at i det universelle projekt, jeg gennem Michelle Manders har deltaget i henover sensommeren 2017, har gennemlysningen af offer-krænker mønsteret været helt centralt. Fordi offer-krænker mønsteret netop har været så utrolig centralt i menneskehedens historie gennem årtusinder. Og fordi tiden lige nu er til, at vi kan heale det, så vi ikke skal bære det med ind i vores nye liv på Jorden.

Og fordi jeg har været fordybet i de indre processer omkring mit indre offer-krænker mønster, så ramte Meta Louise Foldagers ord om at vi alle måske inderst inde er mandschauvinister, virkelig plet.

For jeg har måttet sande, at mine grænser heller ikke altid har været gode og sunde og båret af en naturlig respekt for mig selv. Og at jeg – måske på subtile, nærmest ikke-synlige planer – i bestemte situationer har krænket min egen integritet og solgt min egen naturlige værdighed. Og at de uværdigheds-koder, som har tilladt disse krænkelser, er blevet programmeret ind i mig, fra jeg var helt lille, og fået lov at overleve i mig, netop fordi jeg er en kvinde.

På trods af en tilsyneladende velfunderet feministisk profil udadtil.

En sidste interessant og aktuel pointe, når vi ser på #metoo bevægelsen i et globalt spirituelt perspektiv er, at netop i disse dage – nærmere bestemt mellem 11-11 til 22-11 2017 – er der et meget kraftfuldt (og meget omtalt) energetisk vindue åbent på Jorden (11:11 gateway). Et vindue, som bliver benævnt på mange forskellige måder. Én af dem er, at kerneenergien i denne gateway er tilgivelse mellem det maskuline og det feminine.

Vi får altså i øjeblikket særligt meget hjælp fra universet til at løfte debatten om krænkelser af kvinder og det kvindelige op på et niveau, hvor vi kan opnå en fælles forståelse af, hvad det er for nogle koder, vi alle er ”forurenet” af. Så vi i stedet for at dømme og pege fingre ad hinanden sammen kan beslutte, at sådan et samfund vil vi ikke have mere. Og begynde sammen at skabe det samspil mellem det maskuline og det feminine, som vi gerne vil have.

Så ved at holde liv i den åbne og undersøgende dialog om, hvordan og hvorfor vi lader krænkelser ske, kan #metoo bevægelsen forhåbentlig bidrage til at bringe den samlede menneskehed op på et helt nyt niveau i vores forståelse af ligestilling og ligeværdighed. Med vidtåbne øje og ører. Med ydmyghed og nysgerrighed. Og med tilgivelse i vores hjerter.

Hvis vi magter det, tror jeg at #metoo har tjent sit sande spirituelle formål.

#metoo

 

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Den spirituelle gave i #METOO. Ligestilling next step