Coaching - Kurser - Loven om Tiltrækning

At bruge Loven om Tiltrækning på den gamle eller den nye måde

Alting udvikler sig hele tiden i takt med at den nye energi bliver mere og mere forankret her på Jorden. Herunder også vores måde at forstå - og dermed bruge - Loven om Tiltrækning på.

Da jeg for 10-11 år siden begyndte for alvor at sætte mig ind alle de nørdede detaljer om, hvordan Loven om Tiltrækning egentlig fungerer, havde jeg perioder, hvor jeg var rimelig forvirret.

Jeg har altid fulgt min indre guidning, som er tydelig og klar, og den vej, jeg blev guidet til at gå var på flere måder anderledes end den "gængse" måde at opfatte og bruge Loven om Tiltrækning på.

Først satte jeg mig ind i grundprincipperne i Loven om Tiltrækning som en hjælp til at etablere min egen virksomhed (efter jeg havde forladt mit lønarbejde som seminarielektor) - og for at få mit nye liv som selvstændig til at hænge sammen.

Dernæst begyndte jeg at udvikle undervisningsmaterialer til mine kurser og foredrag, da det stod helt klart for mig, at de erfaringer, jeg selv gjorde mig med Loven om Tiltrækning skulle jeg give videre til andre. (Den klarhed opnåede jeg efter jeg havde gennemført en proces, kanaliseret af ærkeenglen Michael, som jeg i dag i mit undervisningsmateriale kalder passionsafklarings-processen).

Og som nævnt - hele vejen igennem stødte jeg på tvivlen og forvirringen over, hvorfor "min vej" i hele det her felt så ud til at være anderledes end så mange andres vej.

F.eks. har jeg i de over 10 år, jeg har været selvstændig, ikke på noget tidspunkt haft hverken halve eller hele millioner på kontoen. Jeg havde - og har - en økonomi, der hænger godt sammen, og hvis jeg står og mangler penge, så kommer de altid til mig. Så jeg føler mig både velsignet og taknemmelig og understøttet.

Og vigtigst af alt - alt, hvad jeg arbejder med, er dybt meningsfuldt og tilfredsstillende. Jeg laver det, jeg elsker og elsker det, jeg laver, som jeg plejer at udtrykke det. Og jeg er ikke i tvivl om, at jeg laver præcis det, min sjæl ønsker jeg skal lave. Det, min sjæl er kommet for - mit livsformål, kan vi kalde det.

Så langt så godt.

Loven om Tiltrækning - med sjæl eller ego som guide?

Men hvori bestod din forvirring så - spørger du måske?

Jo, forvirringen opstod især, når jeg begyndte at sammenligne mig med andre (surprise, surprise :-)  Som nu f.eks. mine kolleger udi undervisning om Loven om Tiltrækning.

Og når jeg stødte på internationalt anerkendt materiale omkring emnet. F.eks. The Secret (meget populær bog, film mm) - som jeg aldrig fik taget til mig. Der er i min optik intet forkert i alt det, de fortæller i The Secret - men energien i den svingede bare ikke på min frekvens. Dengang vidste jeg ikke hvorfor.

Når jeg begyndte at sammenligne mig med alle de andre, så opstod tanker som:

- hvorfor vælter jeg ikke i overflod, når jeg nu siger, at jeg har styr på hvordan Loven om Tiltrækning fungerer?

- er det mig, der har misforstået det hele?

- hvorfor har jeg ikke lyst til at gå i gang med at manifestere den fedeste bil - eller hvorfor har jeg ikke en manual, der kan hjælpe andre med at gøre det?

- er jeg overhovedet kvalificeret til at undervise i Loven om Tiltrækning (eller skulle jeg hellere gå tilbage til de 2 fag, musik og kommunikation, som jeg er uddannet i og har styr på - sådan skomager-bliv-ved-din-læst-agtigt)?

Ja, sådan nogle spørgsmål har jeg været fyldt af mange gange undervejs i min proces her frem til i dag.

Men jeg fulgte min sjæls guidning, da andet ikke virkede som en mulighed for mig - den var så insisterende og intet andet gav mening. Og jeg fortsatte med at arbejde på "min" måde.

Udviklede mine 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. Og mit E-kursus, som er bygget op over dem. Afholdt live-kurser og foredrag med samme tilgang. Udviklede og brugte min pay-off: skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning.

Først da jeg begyndte at opgradere mit E-kursus i efteråret 2017, begyndte jeg at forstå hvad det hele handlede om. Hvad der præcis var min vej udi alt det her med at forstå Loven om Tiltrækning.

Og hvorfor det var bydende nødvendigt, at jeg opgraderede mit E-kursus - og fortsatte med at tilbyde mine 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv. I stedet for at begynde at udvikle noget nyt (hvad mit ego allerede var i fuld gang med).

Det gik op for mig, at det hele handler om ego versus sjæl.

At f.eks. The Secret lærte menneskeheden noget virkelig vigtigt om, at vi selv skaber vores liv og at vi har en kraft, der overstiger vores vildeste fantasi. Og som kan bringe os præcis det, vi ønsker - når vi lærer, hvordan vi bruger den.

Og for at menneskeheden, sådan i bred forstand, skulle blive interesseret og forstå den vigtige pointe, så var den nødt til at tale til vores ego - for da The Secret blev lanceret i 2006, var den menneskelige bevidsthed stadig langt mere domineret af ego-bevidstheden end den er i dag. Der er sket rigtig meget på de 12 år.

Så det med at tiltrække ting og sager - Ferrari og millioner på kontoen - det var guf for egoet - og det gav The Secret en enorm udbredelse over hele verden.

I dag kalder jeg den måde at bruge Loven om Tiltrækning på for den gammeldags måde. Den havde sin berettigelse dengang, men nu er vi klar til at begynde at forstå og bruge Loven om Tiltrækning på en ny måde.

I dag er sjæls-bevidstheden blevet så meget mere dominerende. I dag har rigtig mange mennesker fokus på bæredygtighed, på at tjene helheden og på at skabe win-win-win-win-løsninger i alle livets forhold. Og på et meningsfuldt og tilfredsstillende liv med en høj livskvalitet - frem for den rene materialisme.

Lissom mange mennesker i dag søger deres livsformål - det liv, sjælen ønsker sig. How may I serve, som en smuk åndelig bøn formulerer det.

Hvis du vil læse nogle uddybende tanker om det med sjælens energi, så kan du gå til min artikel i november-udgaven af det spirituelle online-magsin Moola HER.

Så det er lige som om den guidning, jeg begyndte at modtage der for 10-11 år siden, da jeg omlagde min karrierre og begyndte at praktisere som spirituel lærer frem for seminarielektor, nu for alvor begynder at passe til tidens trends.

Som om min sjæl og øvrige guides hele tiden har haft fuldkommen styr på planlægningen i det hele. Mens mit ego har rendt rundt og været forvirret, i tvivl, følt sig ikke-god-nok, sammenlignet sig med andre - og hvad sådan nogle egoer nu ellers fordriver tiden med.

Sjæl, livsformål og Loven om Tiltrækning

I dag ser jeg det hele endnu mere klart og tydeligt:

Mit livsformål og min passion er at skabe et liv i kontakt med min sjæls ønsker - og ikke fortabe mig i egoets ønsker om det ene eller det andet. Og i forlængelse heraf at give mine erfaringer videre til mennesker, der på samme måde ønsker at bringe sig i dybere samklang med deres sjæl og dens ønsker.

Og misforstå mig ikke: jeg siger ikke, at sådan et liv ikke sagtens kan være et liv i overflod. Jeg siger heller ikke, at et liv i kontakt med sjælen - med how may I serve som indgangsbøn - nødvendigvis er et liv i askese, sådan Frans-af-Assissi-agtigt.

Det er bare faktorernes rækkefølge, jeg er ude på at klargøre. Går vi efter den ydre overflod ud fra en tro på, at det vil give os lykke og fred? Eller går vi efter den indre overflod - i form af mening, tilfredshed, begejstring og glæde - som så helt automatisk vil afspejle sig i en ydre overflod. Som den nu opfattes af os hver især? Hvilket kan være meget forskelligt.

Og hvad har det så med Loven Tiltrækning at gøre?

Jo, når jeg er i kontakt med min sjæl og mit livsformål - det liv min sjæl ønsker sig - så er min grundtilstand, at jeg er fyldt med tilfredshed, mening og glæde. Allesammen højt-vibrerende følelser. Så med denne kontakt som fundament for mit liv, placerer jeg automatisk mig selv og min grundfrekvens rimelig højt på vibrations-stigen.

Og da Loven om Tiltrækning bl.a. fungerer efter grundprincippet lige tiltrækker lige - så kan Universet meget lettere komme til at levere endnu flere højtvibrerende tilstande til mig. På den måde sætter jeg og min sjæl et positivt samarbejde i gang med Loven om Tiltrækning, som skaber mere af alt det gode.

Det betyder, at jeg ikke skal kæmpe så meget for at tiltrække og manifestere det, jeg (og min sjæl) ønsker sig. DEt er det, vi mener, når vi siger at den indre overflod altid vil afspejle sig det ydre liv. Det er en naturlov.

Med den "gamle" måde at bruge Loven om Tiltrækning på, skrev vi lister og lavede uge/måneds/halvårs/års-delmål o.m.a. - vi manifesterede på den maskuline måde gennem målrettet og vedholdende arbejde.

Med den "nye" måde, hvor jeg er i kontakt med min sjæl og derfor starter mit manifestations-arbejde højt oppe på vibrations-stigen, går det hele meget mere let og ubesværet - vi kan også kalde det den feminine måde. Som jo passer meget godt med, at vi også kalder den nye energi på Jorden for det feminines genkomst.

Hvorom alt er, så er der ingen tvivl om, at vi er flere og flere, der begynder at forstå og tage den nye måde til os. Forstå, at den er meget mere i samklang med sandheden om dem, vi er.

Måske mærker du også det indre kald om at gøre dit liv mere ubesværet, mere legende, mere kærligt og mere meningsfuldt. Mere i kontakt med din sjæl og det, din sjæl er kommet for?

I så fald ved du, at du ikke er alene. Du er en del af en stor og verdensomspændende bevægelse, som er i gang med at etablere og forankre den nye energi med alle dens forandrede væremåder - ét menneske og ét skridt ad gangen - her på vores skønne opadstigende planet :-)

 

__________________________

Ianneia Livia Silke Meldgaard
spirituel lærer,coach og sangskriver
http://www.empoweryou.dk
http://www.anerkendendekommunikation.dk
http://www.ianneia.com

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Loven om Tiltrækning - bruger du den på den gamle eller den nye måde?