Coach og Mentor Helle Laursen

Sandheden om selvudvikling er selvafvikling!

Svend Brinkman har startet en vigtig diskussion om selvudvikling, men da det jo altid er enklere at sætte modsætninger op og gøre andre forkerte, er der  et par nuanceringer om selvudvikling som synes hentet i fortiden, snarer end i nutiden. Det gør måske pointerne klarere, men forfejler samtidigt fokus. For hvad er egentlig fokus i ønsket om selvudvikling?

Lad os først slå fast at ja, der er nogle uheldige bagsider ved kun at ville navigere efter mavefornemmelser hele tiden, ved at ville udtrykke alle følelser og ved at gøre os selv til et projekt der skal være lidt mere perfekt. Det bliver alt for let blot et forsøg på at undgåelse og kontrol og derfor lidt for meget væk fra den virkelighed, der pr. automatik inkluderer andre mennesker såvel som svære oplevelser, forandringer og udfordringer vi aldrig havde bedt om.

Men det er også tydeligt at intensionen bag den megen mig-fokuserede-selvudvikling netop er at finde i et ønske  at navigere i kaos og et liv der til tider er lidt for smertefuldt.  Selvudvikling der fejler og bliver for mig-centreret, har stadig en dybere intension om at undgå den smerte der altid følger med et menneskelig.  Måske endda i form af et håb om at kunne undgå smerte og svære situationer, ved at blive ”gode nok” til selvudvikling? Dét synes jeg er en indvending værd! Men det handler om selvudviklingens intension, ikke om selvudvikling som sådan.

For helt ærligt! Det mig fokuserede fokus, var netop i udviklingskulturen for år(tier) tilbage. Ja ja, du kan stadig finde dem der søger et mere ensidigt fokus på at opnå kontrol og undgå smerte, blive bedre og mere perfekt og derved blot bliver mere mig-mig-mig-fokuseret. Derfor kan du også finde coaches og terapeuter der forsøger at give hurtige løsninger herpå. Men de opdager jo af sig selv at de ikke kommer ud af stedet, og i stedet blot står i stampe midt i alt det der er så svært.  

”Vend blikket mod samfundet omkring dig og andre” lyder til at være Svend Brinkmanns egentlig budskab. Håber jeg. Dejligt og helt enig!  For selvudvikling handler ikke om at blive mere selvcentreret, tværtimod. Det handler om at finde den indre evne til at navigere i modgang, så jeg netop kan løfte blikket fra mig selv og til de andre.  Hvad skulle vi da ellers bruge det til?

Virkeligheden er jo, at vi alle møder udfordringer og alle skal navigere i en til tider kaotisk hverdag, hvor vi gang på gang opdager at det ikke er os der kan styre noget og at forandringer, problemer og udfordringer ankommer som skidt fra en spædkalv. Intensionen i selvudvikling er derfor nødt til at være en opbyggende ressourcer netop i hverdagens udfordringer. 

Sand selvudvikling er derfor lig med selvafvikling.  At det netop ikke længere er mine behov der er de eneste styrende. Men det hindrer jo ikke behovet for at kunne mærke efter, behovet for at kunne stå stabilt, eller behovet for at kunne opdage hvad der egentligt sker indeni mig. Ikke fordi at alt SKAL udtrykkes eller følges eller fokuseres på, men fordi at hvis jeg ikke kan være hjemme hos mig selv, kommer jeg til at være over i de andre. Tage for meget ansvar for de andres problemer, eller mene at jeg ved hvad de burde gøre eller har behov for.  I den situation har jeg jo ikke blikket på de andre, men bare på mig selv, indpakket som at jeg vil hjælpe andre. Det er faktisk ofte kernen i udbrændthed  og  den stress der følger omsorgspersoner – at jeg bliver drænet af for meget empatisk forståelse og følen efter i andre.  Det gør det nemlig umuligt at løfte blikket fra min egen navne og se hvad såvel jeg som den anden faktisk har brug for lige nu.

Såvel for meget empati og forståelse for andre, som for meget fokus på mig selv er altså lige skidt på sigt. For alle involverede.

I den retning af nyeste evidensbaserede kognitive metoder som jeg repræsenterer i min coaching tilgang, er fokus på at øge evnen til self-compassion. Altså netop evnen til at turde opdage hvad der egentlig sker indeni mig, koblet med ønsket om at lindre den smerte. Netop for at mindske min identifikation med, der gør at jeg så let bliver styret af dem.

 "Give yourself the attention you need so that you don't need so much attention!" er et citat fra Chris Germer (klinisk psykolog og Ph.D), som har udviklet konceptet til et alment styrkende ressourceopbyggende kursus.  Citatet peger på at det netop er de andre, verden derude, der har brug for os, men også at vi ikke kan navigere i den verden uden at have et holdepunkt og en evn til at være ”hjemme hos os selv”.

Sand selvudvikling handler om selvafvikling, og støtter os i netop at løfte blikket ud mod andre. Men vi kan ikke afvikle noget som vi måske endda af al magt forsøger at undgå. Derfor må udgangspunktet nødvendigvis være mig-i-verden, inden jeg kan gøre noget godt for andre-i-verden.  Min evne til at hjælpe andre er afhængig af mit kendskab til mig selv og min evne til at  støtte mig selv.  Hvis ikke jeg kan inkludere mig selv i cirkelen af dem der har behov for medfølelse, kan jeg heller ikke blive ved at inkludere andre.

Når selvudvikling bliver til selvafvikling, bliver det derfor samtidigt et metodemæssigt  ”et  stille  ego”,  fordi  vores umiddelbare oplevelse ikke  ses  udelukkende  igennem  ens  eget  separate (ego)  selv,  men  netop   i sammenhæng  med  det  alment  menneskelige.  I sammenhæng med dem jeg står overfor.

Så selvudvikling kan fokusere på enten undgåelse (se bort fra mig selv), eller have fokus på at møde både mig selv og den anden med accept af hvad der egentlig er tilstede i blandt os lige nu – og med ønsket om at lindre den smerte der måtte være.  Accepten af virkeligheden gør det muligt at afvikle mit ego, og gør det muligt at være der for den anden. Lad os afvikle lidt mere sammen, fordi DET er sand udvikling. At kaste mudder er blot mere selvindvikling.

mvh

Helle

Se mere om mig på https://nordic-compassion.dk/

__________________________

Helle Laursen, Coach og Mentor samt grundlægger af Nordic Compassion
Se mere på: https://nordic-compassion.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Selvudvikling er selvafvikling! Læs hvorfor på Levlykkeligt.dk