Coach og Mentor Helle Laursen

17 grunde til at træne din evne til selv-medfølelse

1. Lettere til at hvile i dig selv – fordi du er perfekt uperfekt
Ofte bliver vi lidt hårde ved os selv, når noget ikke går som vi helst ville. Eller måske har vi tendens til at føles os alene. Gerne kombineret med tanken at alle andre har det lettere og sjovere. Men sandheden er at det er uundgåeligt som menneske at fejle. Selv-medfølelse er at huske at alle mennesker laver fejl, er utilstrækkelige ind imellem og oplever følelser der overvælder os eller bare er svære. Selv-medfølelse er at relatere anderledes til det der dræner os, så vi kan hvile i os selv, sådan som vores liv er lige nu.
Hvor lang tid bruger du på at være træt af dine egen fejl og uperfektheder?

 

2. Lær at styre den indre kritiker
Den indre selvkritiske stemme kender vi alle. Den opstår som resultat af en helt almindelig opdragelse, fordi vi skal lære at se os selv med øjne udefra. Så vi kan passe ind. Dens intension er faktisk at beskytte os, mens dens reelle funktion bliver meget ofte at hive os længere ned i skidtet. Selv –medfølelse er redskaber til at møde de følelser vi reelt oplever, og tage vare på os selv når det vi oplever er svært. Så vi ikke bliver styret af den indre kritiker.
Hvad vil det betyde for dig at kunne tage vare på dig selv, også når den indre selvkritik starter?

 

3. Bliv fri for den konstante sammenligning med andre
Hvem vinder når du sammenligner dig med andre? For det meste de andre, ikke? Med mindre du finder nogen af rakke lidt ned på, så kan du være ovenpå et stykke tid… Det er en kulturel tendens at vi sammenligner os med andre, og det bunder i vores præstations orienterede fokus. Men det er som at spise sukker, det får os kun til at have det bedre i kort tid, og så vil vi have mere. Selv-medfølelse styrker dine indre ressourcer på lang sigt, på en måde hvor det ikke går ud over andre samtidigt.
Vil du have større frihed til at være dig ? Og give andre lov til at være dem?

 

4. Fri for hamsterhjul og undgåelse
Kender du det at hverdagen bliver en kamp? En kamp for at få mere af det sjove og mindre af det der smerter og frustrationer. Vi kan aldrig fuldstændig kan undgå de svære følelser, situationer og udfordringer. At kæmpe for at undgå det uundgåelige giver kun mere frustration. Selv-medfølelse er at kunne tage vare på det du står i lige nu. Ikke kæmpe for at undgå halvdelen af det du oplever. Men realistisk ærligt og tilstede tage vare på det du oplever og det du gerne vil.
Hvilket område af din hverdag kan have tendens til at blive et hamsterhjul eller styret af undgåelse? Hvor meget energi kan du sætte fri ved at tage vare på alle dele af dig?

5. Mere mod
Mod handler ikke om fravær af frygt, men om at gøre det der er vigtigt for os. Selv-medfølelse handler ikke om at få et perfekt liv, men om at være fri til at være den du er. Med fejl, uperfektheder, såvel som styrker og ressourcer. Det er en modig tilgang til det der er svært, smertefuldt og udfordrende. Det sætter fri, fordi det er en reel ærlig og autentisk tilgang til dig og din hverdag.
Har du brug for mere mod til at være dig fuldt og helt?

 

6. Større accept af dig selv
Når vi ved hvordan vi kan OPDAGE og MØDE det vi reagerer på,  med venlighed og medfølelse, bliver det meget lettere at acceptere det der virkeligt sker i os i hvert øjeblik. Fordi du ved at du kan tage vare på dig selv og støtte dig selv med venlighed, varme og kærlig opmærksomhed, lige meget hvad der sker. Selv-medfølelse er aktivt, og hjælper dig tilbage til dig selv igen og igen. Så behøver du ikke hige desperat efter de andres anerkendelse.
Vil du kunne have glæde af at acceptere og støtte dig selv mere?

 

7. Du kan ikke gøre self-compassion forkert – og alle kan lære det!
Alle de redskaber og tilgange som du præsenteres for på 8 ugers kurset, er som en buffet: tag det der virker for dig. Du skal ikke bestå nogle tests, du skal ikke kunne være evigt glad bagefter, du skal bare være villig til at prøve. Villig til at tage vare på dig selv igen, og også næste gang du oplever noget der er svært. Selv-medfølelse er enkelt at lære også for dig der ikke oplevede meget nærhed i barndommen, eller som har det svært ved at være god ved dig selv. I promise!
Kan du bruge en tilgang til dig selv, der er uden kamp og uden fordømmelse?

 

8.  Mere ro indeni. Færre bekymringer. Fordi du er den du er og ikke behøves være anderledes. Selv-medfølelse er at finde fred med alle dele af dig og det du oplever. Ikke for at undgå det svære – vi har jo ikke kontrol over de følelser vi oplever – men for at kultivere evnen til at lindre og berolige os selv når det er svært.

9. Lettere ved at bede om hjælp. Meget selvudvikling tager vi ind som en forstærkelse af at blive en bedre udgave af mig selv eller bedre til at kunne tackle situationer og bruge mine evner. Selv-medfølelse er at skrælle alt det unødige af og se hvad du virkeligt har behov for. Nogle gange er det at række ud til andre, i stedet for at prøve at gøre det hele selv. Vores behov for kontakt og samhørighed og følelse af forbundethed med andre mennesker bliver mere tydeligt og mindre farligt, når vi træner selv-medfølelse. Fordi det er en del af det at være menneske.

… og et par ekstra gode grunde baseret på evidens og forskningsresultaterne:

10. Mere glæde, overskud og livstilfredshed… også når forandringer banker på
Faktisk mere lyst til at komme ud af sengen og i gang med livet. Alle typer forandringer bliver lettere når du kan støtte dig selv, både når du møder forandringer du ikke selv havde håbet på  at møde og dem du selv bestemmer dig for.

Forskningen i selv-medfølelse er overvældende på det her punkt. Ikke blot får du flere af de positive følelser helt generelt (!). Desuden markant lettere ved at gennemføre ændringer og tackle udfordringer. De der har høj evne til selv-medfølelse, véd at fejl er uundgåelige og at når det opstår vil de stadig kunne støtte sig selv i processen.

 

11. Mere motivation og handlekraft. Er du en af dem der kan være ængstelig for om selv-medfølelse ødelægger din motivation?  Ingen grund til bekymring!

Forskningsresultaterne er entydige på dette punkt. Forventninger bliver mere realistiske og evne til at komme op på hesten igen går hurtigere jo højere evne til selv-medfølelse du har. Specifikt ift. livsstilsændringer viser det sig at er motivationen ændres jo højere grad af selv-medfølelse: det bliver i højere grad helbred og velvære, end udseende, der er motivationen i livsstilsændringer. Det bliver med andre ord lettere at sætte handling bag dine dybe værdier og dybere ønsker. Samtidig med at du lettere kan støtte dig selv hvis du fejler undervejs.

 

12. Mindre stress, depression og angst – og ingen frugtesløse forsøg på at ”fixe” dig selv.
I den kognitive terapis nyeste metoder (som selv-medfølelse hører under), skelner man mellem at forsøge at ”fixe” vores problemer (f.eks. ændre de negative tanker og overbevisninger der giver mig stress, depression osv.)  og at lære at relatere anderledes til mine følelser og overbevisninger. Førstnævnte er vores automatiske reaktion på problemer. Den fungerer godt ift. problemer vi kan handle os ud af, men det fungerer ikke ift. følelsesmæssige problemer. At hele vores følelsesliv sker ALDRIG når vi forsøger at fixe eller finde den rigtige løsning. At hele følelser sker paradoksalt nok først når vi stopper med at ønske dem anderledes og stedet møder os selv med varme, med kærlig opmærksomhed og venlighed.  Altså relaterer anderledes til følelserne og min situation. Selv-medfølelse er at holde op med at prøve at havde det bedre, og i stedet have omsorg for os selv fordi vi har det svært. Dét er helende!

Forskningen viser en markant og signifikant mindskelse af stress, angst og depressive tendenser. Intet mindre!

Ift. PTSD peger undersøgelser på krigsveteraner entydigt på at det –overraskende nok – er evnen til selv-medfølelse der er en bedre indikator for graden af PTSD (samt kropslige symptomer herpå + evnen til at fungere i dagligdags situationer) end graden af oplevede krigshandlinger. Dvs. At det ikke er graden af chokerende oplevelser, men hvordan du tackler dig selv midt i dem, der er afgørende for graden af PTSD.

 

13. Lettere ved relationer – også de svære
Relationer er vigtige for vores livstilfredshed og vi møder to typer smerte i relationer: 1) empatiske smerte (en vi holder af har det svært) eller 2) smerten pga. følelsesmæssig afstand og manglende følelsesmæssig forbundethed (som når et venskab går i stykker eller vi mister en vi har kær). Når evnen til selv-medfølelse øges, bliver det lettere ikke at blive hvirvlet ind i andres usagte dagsordener,  og samtidig lettere at identificerer de dybere behøv som andre måske ikke opdager eller ikke giver os.

Forskningen viser at mennesker med stor evne til selv-medfølelse beskrives af deres partnere som mere følelsesmæssigt forbundne i relationen, mere accepterende, mere støttende ift. individuelle forskelle, mindre kontrollerende, mindre fysisk og verbalt aggressive end tilsvarende parforhold hvor parterne har lav evne til selv-medfølelse. Det er da noget at ønske sig, hva?!

14. Udfordringer med helbredet?
De fleste af os oplever i perioder udfordringer med helbredet, nogle har det kronisk gennem livet, hvilket er en af de absolut svære ting vi kan skulle forholde os til og leve med til hverdag.

Undersøgelserne peger på at selv-medfølelse er et meget stærkt redskab ift. at håndtere en lang række helbredsudfordringer. F.eks. viser undersøgelser om kroniske smertepatienter, at dem der har høj evne til selv-medfølelse har større følelsesmæssig balance, fungerer bedre i hverdagen og oplever mindre et smerte niveau, end sammenlignelige grupper.

15. Øget perspektivtagning – har du et larmende eller stille ego?
Sammenligning mellem øgning af selvtillid og selv-medfølelse,  viser et par interessant forskelle: Der kan komme negative effekter af at træne sig til en øget selvtillid (ikke at HAVE en stor selvtillid, men at TRÆNE den for at øge den), fordi vi oftest øger selvværd ved at fokusere på det vi kan, og dermed kommer til at sammenligne os med andre. Vi kan derfor potentielt blive mere selv centrerede af at øge selvtillid på denne måde. Selv-medfølelse har tværtimod den bivirkning at evnen til perspektivtagning øges, og det ego-fokuserede opfattelse bliver mindre. Grænserne mellem mig selv og andre opblødes, fordi alle mennesker er værdige til at mødes med medfølelse. Selv-medfølelse repræsenterer derfor metodemæssigt ”et stille ego”, fordi enhver oplevelse ikke ses udelukkende igennem ens eget separate (ego) selv, men netop i sammenhæng med det alment menneskelige.

16. Forhold til krop og mad
Ja, det er især kvinder de her undersøgelse er lavet på… og der er en del flere undersøgelser i gang for tiden specifikt ift. spiseforstyrrelser. Jeg kender nogle af dem der underviser og forsker i det her område, og det er meget spændende.

Der er tydelige sammenhænge der viser noget ret sjovt: kvinder med høj grad af selv-medfølelse er mere tilfredse med deres krop, har færre bekymringer om vægt og om kroppen i det hele taget. Desforuden større anerkendelse af deres krop og mindre skam ift. kroppens evt. ar, skævheder, handikaps og andre uperfektheder. Og den sjove sammenhæng: Denne evne til at anerkende kroppen er direkte forbundet med positiv psykologisk styrke, optimisme og livskvalitet!

17. Immunsystemet og stress hormoner
Et hard core fakta: I mennesker der har høj grad af selv-medfølelse, er der markant lavere niveau af stress hormoner og bedre immunsystem reaktion. Niveauerne mindskes markant så snart man begynder at træne selv-medfølelse, dvs. også for dem der starter med et højt stress niveau. Resultaterne er markante, selv når de renses for på forhånd højt selvværd, for depressioner og andre faktorer der kan påvirke immunsystemet.

mvh

cand.mag. og Ledende mentor coach Helle Laursen
https://nordic-compassion.dk/

__________________________

Helle Laursen, Coach og Mentor samt grundlægger af Nordic Compassion
Se mere på: https://nordic-compassion.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
træn din evne til selv-medfølelse self-compassion. se her