Borgeren i Centrum med coachende adfærd, sundhedsfagligt personale bør dygtiggøre sig indenfor kommunikation.

Borgeren i Centrum med coachende adfærd

Med regeringens spareplaner, mener jeg, at det nu er endnu mere afgørende, at du som medarbejder indenfor det offentlige kan sætte borgeren i centrum og på den måde hjælpe den enkelte til at tage ansvar i eget liv. Derfor er det vigtigt, at det sundhedsfaglige personale dygtiggører sig indenfor kommunikation.

Som medarbejder kan du med en god opbyggende dialog støtte den enkelte borger, således at han/hun bliver bedre i stand til at træffe valg og finde de rigtige løsninger, behandlinger m.v. Dette vil i sidste ende skabe en sundhedsfremmende adfærd hos den enkelte.

Jeg har som ergoterapeut erfaret at, ved at bruge den coachende adfærd overfor patienterne/borgerne – hjælper jeg den enkelte til at tage ansvar i deres eget liv, og samtidig til at få udtrykt deres ønsker og behov. For mig har coachingteknikkerne gjort en stor forskel for mødet med borgeren. F.eks. i den svære samtale med borgeren eller pårørende eller i en konflikt, er det vigtigt at kunne spørge ind og lytte, men samtidig også kunne melde klart og ligeværdigt ud i forhold til mine faglige vurderinger, således at den rigtige behandling findes så tidligt i forløbet som muligt.

Indenfor ergoterapien, har man i mange år udviklet den klientcentrerede tilgang i rehabiliteringen, hvor den enkelte værdsættes for sin individualitet og ekspertise. I 1980’erne lader canadiske ergoterapeuter sig inspirere af samfundsudviklingens fokus på klientens ansvarlighed for egen sundhed, og i 1983 udgiver CAOT(the Canadian Association of Occupational Therapy) retningslinier og en model for klientcentrering i ergoterapeutisk praksis. De ergoterapeutiske modeller bliver løbende revideret, men for at kunne anvende disse modeller i praksis er det vigtigt at den enkelte ergoterapeut kan spørge ind til klientens behov og ønsker og dermed anvende en coachende tilgang.

Indenfor socialpsykiatrien, taler man om begrebet Recovery - eller at komme sig. Det er vigtigt for alle mennesker at have en følelse af at have indflydelse på sit liv, at man har mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen. Recovery kan altså ses som en personlig udviklingsproces mod at komme sig, hvor målet er at blive i stand til at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, man bærer med sig. Der er tale om en dybt personlig proces, der er meget forskelligt fra menneske til menneske. Her kommer den coachende adfærd i centrum - netop ved at bruge den coachende adfærd, får den enkelte en følelse af at have indflydelse på sit liv.

Jeg mener, at alle som arbejder indenfor det socialfaglige område, kan have stor gavn af at lære at anvende coaching teknikkerne som et supplement til deres faglige viden. Som underviser på ClearVisions Coachuddannelse, har oplevet både egoterapeuter, socialrådgivere, dagplejere, undervisere og sygeplejersker få endnu mere glæde i deres arbejde ved at anvende den coachende adfærd hånd i hånd med deres faglige viden.

Christel Damgaard

Underviser og Coach i ClearVision
Bachelor i ergoterapi

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Borgeren i Centrum med coachende adfærd, sundhedsfagligt personale bør dygtiggøre sig indenfor kommunikation.