Tænk dig rask

I mit arbejde som coach og terapeut møder jeg ofte folk der har udfordringer med deres helbred. Så det har jeg i sagens natur tænkt en del over.

Når det gælder vores krop og vores helbred er det en god idé at minde os selv om sindets utrolige kraft. Og huske på hvordan vi kan bruge denne kraft til at forbedre vores helbred, uanset vores alder eller nuværende situation. 

Luk op for sindets dynamiske kraft
Mange mennesker går gennem livet uden nogensinde at opdage, hvilken enorm kraft de er i besiddelse af. De er simpelthen uvidende om den kendsgerning, at vi alle indeni os bærer evnen til at skabe sundhed og lykke og nå de mål vi sætter for os selv. Heldigvis findes der i dag mere og mere information som beviser, at vi virkelig har uanede evner, og at vi selv kan bruge sindets kraft til at forbedre vores helbred og vores livssituation.

Til at begynde med er det vigtigt at forstå at vi i virkeligheden lever det liv, vi har forestillet os for os selv. Har det ikke slået dig at mennesker som er deprimerede, der tænker negativt og kun ser livets mørke og fortvivlede sider og fiaskoerne i tilværelsen, som regel også er dem, der bliver melankolske, fortvivlede og oplever fiasko? Mens mennesker der ser lyst på tilværelsen og har en positiv tankegang, som regel bliver lykkeligere og mere handlekraftige. Hvad kom først – hønen eller ægget? Tænkte disse mennesker først på, at de ville være lykkelige eller startede de med rent faktisk at være lykkelige? Fik de uden videre succes, eller troede de på, at de ville få succes og handlede derefter? Pionerer som beskæftiger sig med sindets muligheder, mener, at vi i virkeligheden selv sætter grænserne for vores sundhed, lykke og harmoniske udfoldelse ved vedvarende at tro på en lang række forkerte forestillinger og ideer om, hvad der er sandhed, hvad der er muligt,og hvad der er liv.

Heldigvis for os, kan vi lære at lukke op for sindets dynamiske kræfter.

Her skal blot nævnes nogle få af de utrolige og overvældende begreber der arbejdes med i forbindelse med udforskningen af sindets muligheder:

1) Fejlagtige opfattelser begrænser vores sande kraft.
De fleste af os kan ikke foretage os alt det vi gerne vil i livet, fordi vi har accepteret nogle ideer og meninger om os selv eller om 'virkeligheden', som begrænser vores muligheder og evner. Det er vores negative tankegang, der forhindrer os i at realisere vores liv.

2) Vores tanker bevæger sig i fastlåste mønstre.
Vores tanker er en slags 'programmer', vi har anbragt i underbevidstheden. Uden at vide det, handler og opfører vi os i overensstemmelse med disse programmer. Vores liv bliver en realisering af vores forestillinger, uanset om de er positive eller negative, rigtige eller forkerte. Hvad der end sker i vores tilværelse lige nu, så er det rent faktisk resultatet af, hvad der foregår i vores sind.

3) Vi får, hvad vi forestiller os.
Ifølge sindets lov fungerer tingene på den måde, at vi opnår det, vi vedvarende tænker på.

Her kan jeg høre et sygdomsramt menneske protestere: »Men jeg ønsker ikke at være syg, jeg vil gerne være rask.« Og det er selvfølgelig sandt.  Spørg et sygt menneske om vedkommende ønsker at være syg og man vil få det oprigtige svar, at han eller hun ønsker at være rask. Men problemet er, at deres egen tankegang ubevidst forhindrer dem i at nå dette mål. Hvordan kan det gå til? Hvad er det for mentale mekanismer, der her gør sig gældende?

Prøv at overveje følgende: tænker den syge vedvarende på det at være rask? Nej, han/hun tænker vedvarende på det at være syg. Ved konstant at beskæftige sine tanker med sygdom, anbringer man sygdomsmodellen i sin underbevidsthed, og ens krop reagerer i overensstemmelse hermed. Glem ikke, at en af sindets grundlæggende love er, at vi opnår det, som vi vedvarende tænker på.

Vedvarende sygdomstanker = sygdom
Vedvarende sundhedstanker = sundhed

Dette er ikke en ny opdagelse. Allerede i 1910 åbnede den franske læge Emile Coué en gratis klinik i byen Nancy i Frankrig efter at have studeret og eksperimenteret med selvsuggestion i mange år. Han kurerede tusindvis af patienter, som led af de mest forskelligartede sygdomme og problemer, f.eks. hovedpine, astma, mavesår, lammelser, svulster, sår og et bredt udvalg af psykiske problemer. Hans gode resultater er veldokumenterede. Dr. Coué sagde selv, at han aldrig havde kureret nogen, men at han lærte folk kurere sig selv. Hans behandling var forbløffende enkel. Han instruerede sine patienter i - uanset hvilket problem de havde, og uanset hvor alvorligt det var - hver dag at gentage højt for sig selv 20 gange i træk: »Hver dag får jeg det på alle måder bedre og bedre og bedre.«

Hans behandling var baseret på forudsætningen om, at den tanke vi koncentrerer os om, bliver til et fastlåst mønster i vores underbevidsthed. Og når dette sker, overfører vores krop denne vedvarende tanke til handling. Ved ganske enkelt at gentage denne tanke – tanken om at være rask – sætter vi kroppens egne helbredelsesprocesser i gang, som måske er blokeret af negativ tankegang (bevidst eller ubevidst).

I dag   har man opnået ganske utrolige resultater med folk som er alvorligt syge ved at træne dem i at tænke i 'raske' baner. Mange bliver fuldkommen helbredt efter at de under daglig meditation vedvarende har tænkt sig sunde og raske igen. De fokuserer ikke deres tanker eller energi på sygdommen – de forestiller sig hele tiden, at de er raske.

Her er et eksempel på en mental øvelse fra bogen At blive rask igen af Carl Simonton.

1) ”Forestil dig den behandling du får og se den enten fjerne kilden til sygdom eller styrke kroppens evne til at helbrede sig selv.

2) Forestil dig din krops naturlige forsvarsmekanismer og naturlige processer fjerne kilden til sygdom og smerte.

3) Forestil dig selv rask og fri for sygdom og smerte.

4) Se dig selv bevæge dig frem mod opfyldelsen af målene i dit liv.

5) Giv dig selv et åndeligt klap på skulderen for at have medvirket til din helbredelse. Se dig selv udføre denne afspændings- og visualiseringsøvelse tre gange om dagen, imens du er oplagt og frisk.

6) Lad musklerne i dine øjenlåg slippe lys ind, vær parat til at åbne øjnene og fornemme rummet.

7) Nu åbner du øjnene og er parat til at genoptage dine sædvanlige aktiviteter.”

Hvis du har fysiske problemer eller udfordringer, foreslår jeg at du prøver denne øvelse. Hvis du gør den regelmæssigt, vil du forhåbentlig opdage og opleve at du faktisk har evnen til at forbedre dit helbred og ændre dit liv. Særligt hvis du vedvarende giver din underbevidsthed nye ”programmer” og omprogrammerer dig selv til sundhed og lykke.

For mere om sindets kraft og kunsten at tænke dig rask, se mine bøger ”Vejen til kraft – fast food til sjælen – bind 1 & 2” samt ”Det vågne menneske – en guide til sindets kraft”. Bøgerne fås som trykte bøger, e-bøger og lydbøger.

__________________________

 Barbara Berger, forfatter, coach og underviser

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Tænk dig rask. Læs her hvordan