Vi høster som vi sår

Et af de universelle principper der skaber orden i universet, er det kausale princip. Det princip der betyder, at alt der er, har en årsag og en virkning. Et princip som i meget høj grad har betydning i vort liv i dag og som har haft stor indflydelse i verden i tusinder af år.

Hele vor tankegang er gennemsyret af årsag og virkning.
- Jeg er såret fordi, hun sagde det og hint
- Jeg er glad fordi, solen skinner
- Jeg bliver vred over din opførsel
- Denne medicin virker mod betændelse
- Det er på grund af det og det, vi ikke kommer ud af stedet

Fem hurtige skud fra hoften med sætninger der er formuleret over det kausale princip. Vi kan hurtigt finde endnu flere, hele sproget er gennemsyret af denne tænkning. Hele den vestlige samfundsorden har sit fundament i dette princip. Med den nye fysiks opdagelser finder vi mere og mere ud af at dette princip ikke skal forstås så mekanistisk, som vi traditionelt gør. En kop indeholder ikke vand fordi den består af fast stof. Nej. Det er kun ca. 4 % af universet der er fast stof, resten er....? Koppen består altså af 4 % fast stof, resten er....? Med vor bevidsthed opfatter vi koppen som bestående af fast stof, der kan indeholde vand.

Prøv at se dit ansigt i et spejl. Lav nogle grimasser. Hvad sker der med spejlbilledet? Det forandres. Set ud fra det kausale princip forandres spejlbilledet, som en virkning af de forandringer der sker i ansigtet. Ændringerne i ansigtet er årsagen til at spejlbilledet forandres. Ser vi det ud fra et andet universelt princip, nemlig princippet om korrespondance, er ansigt og spejlbillede hele tiden i overensstemmelse med hinanden.

Vort sind er betaget af det kausale princip, af tanken om årsag og virkning, i dets behov for sikkerhed og bevis. Når vi vil befri os fra sindets styring må vi befri os fra den kausale tænkning, om årsag og virkning, og i stedet tænke i korrespondance, i overensstemmelse.

Som omtalt i et tidligere indlæg (Bevidsthedshuller og bevidsthed) bestemmes vor virkelighed af vort bevidsthedsniveau, så hvis vi vil forandre vor virkelighed, må vi ændre vort bevidsthedsniveau. Da vi er opvokset i et samfund, hvis tanketradition - og dermed bevidsthed - er funderet i princippet om årsag og virkning, skabes vore problemer på dette bevidsthedsniveau. Vil vi have problemerne løst, må vi ty til at se virkeligheden ud fra et princip på et andet bevidstjhedsniveau, nemlig princippet om korrespondance. Dette gælder i vort eget liv, som det gælder i samfundslivet. Deraf ser vi det ufrugtbare i, at forsøge at løse samfundsproblemer ud fra princippet om årsag/virkning. Vi kan ikke finde årsagerne til vold og forbrydelser, nogle mener kriminalitet har sin årsag i barndommens vilkår – men ikke alle med en såkaldt dårlig barndom bliver kriminelle og nogle med en såkaldt lykkelig barndom bliver det. Mantraet hos politikerne i disse år er, at de der ikke kan overholde loven må straffes hårdere, miste deres penge, udvises af landet. Så kan de lære det. Men de lærer det ikke. Virkningen af hårdere straf er ikke, at kriminaliteten stopper. Problemet søges løst på samme niveau som det er skabt, nemlig i den kausale tænkning. Vi må indse, at der er overensstemmelse mellem det samfund vi har (vort sprog, vor adfærd, vor virkelighed, vort bevidsthedsniveau) og de forbrydelser der begås. Så længe vort sprog og vor adfærd er fuld af ”vold” og aggression, vil der være vold og aggression i vort samfund.

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Vi høster som vi sår