Eksistentielt nærvær - en enkel tilgang til mindfulness

Hvordan kan vi bruge eksistentialismen til at få et større nærvær i nuet? Gennem en forståelse og erkendelse af de eksistentielle grundvilkår, som er gældende for os alle, kan vi finde en vej ind i nuet, som er i overenstemmelse med den situation, vi til enhver tid er i. Vi er alle født med nogle vilkår, som ikke står til at ændre. Jeg blev f.eks. født som pige ind i lige netop min familie, et vilkår som gælder for mig, men ikke for dig og som ikke kan ændres.

Men der er 4 vilkår som alle mennesker fødes til i følge Jean-Paul Sartre og eksistentialismen: - Døden - det faktum at vi alle skal dø. - Ensomheden - vi er dybest set alene, vi kan ikke dele det aller inderste med andre, vi fødes alene og vi dør alene. Kun jeg ved præcis, hvordan det er være mig. - Friheden - vi har alle frihed til at vælge hvordan vi bruger og forholder os til vores liv. Vores valg har konsekvenser, men hvad vi gør og ikke får gjort er vores egne valg. - Meningsløshed - der er ikke givet en mening med livet, vi må hver især skabe en mening i vores liv.

Meningen med livet kan vi finde såvel i os selv, som i verden omkring os. Så længe vi kæmper imod og benægter et eller flere af disse grundvilkår, vil vi igen og igen opleve frustration, angst og utilfredshed. Gennem erkendelse af livets grundlæggende beskaffenhed, vil vi kunne give slip på en del af vores kampe. Accept af at kun jeg, kan vælge i mit liv og kun gennem mine valg, kan jeg skabe den mening i mit liv, som jeg ønsker. Hvert nu rummer en ny mulighed for accept, valg og handlinger.

Når vi har erkendt den frihed vi har i og for vores liv, må vi også acceptere ansvaret for det. Ikke at foretage nogle valg er også et valg! Livet sker ikke for mig, jeg lader det ske. Eksistentielt nærvær kræver 3 ting af os: Intention: Nærvær er en bevidst beslutning vi tager. Vi vælger selv hvor vi lægger vores fokus. Hvis vi dybest set ikke har en intention om øget nærvær, kan vi ikke yde den indsats, som træning nærvær kræver. Bevidsthed: Opmærksomhed, at vi er bevidst opmærksomme på det der sker i og omkring os. Små ting, store ting, fonemmelser, følelser, lyde, lugte mv.

Vi vælger selv hvad vi retter vores opmærksomhed mod. Nogle gange kan det være svært at fastholde opmærksomheden på nuet, men øvelse gør som bekendt mester. Accept: At acceptere det som er lige nu. Nuet sker netop NU og og står derfor ikke til at ændre. At dømme det der er i nuet, fjerner opmærksomhed fra det der er, til de vi ville ønske var (dagdrøm), sorg over det der var(fortid), eller frygt for det vi tror kommer(fremtid).Accept er ikke det samme som at vi er enige i den moralske rigtighed af det der foregår. Accept er en indre tilstand hvor oplever en frihed i nuet, gennem fraværet af negative tanker. Vi kan godt kæmpe for at ændre forhold vi ikke kan acceptere, men vi kan ikke vinde kampen med negative tanker! Gennem en forståelse og accept af livets grundvilkår, får vi kontakt til den accept, som er nødvendig, for at vi kan give slip på fortidens sorg og skyld og på frygten for fremtiden fremtiden og leve livet som det er os givet lige nu. Det er aldrig for sent at få det liv du ønsker!

__________________________

Team Levlykkeligt
Kontakt os her: http://levlykkeligt.dk/kontakt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Eksistentielt nærvær - en enkel tilgang til mindfulness