Filosofisk Fitness i ledelse- en ledelsesform af kærlighed og visdom

Filosofisk fitness er et nyt begreb, som begynder at vinde indpas. Filosofi er ikke mere kun noget, belæste mennesker beskæftiger sig med. Filosofi er for alle. Vi er underlagt filosofiske spørgsmål hver dag både i forhold til vores familie og i forhold til vort arbejde og vore arbejdskollegaer og derved også i forhold til samfundet.  

Filosofi i sin simpleste form er den energi og det værdisæt, som hviler over alt det, vi foretager os i tanke og handling. Filosofi er derfor en vigtig del af livet. Det at træne og motionere denne del af livet er derfor en vigtig faktor for vækst på mange planer. Når der er tale om filosofisk fitness, er der derfor tale om at motionere sjælen og ånden i mennesket, altså det at beskæftige sig med de større livsværdier og omsætte dem til hverdagsniveau og på ledelsesniveau.

Ordet filosofi kommer af det græske 'philosophia' , hvor præfikset "philo" betegner én af de antikke græske ord for kærlighed –  og hvor suffikset "-sophia" betyder visdom. Filosofisk fitness er at motioner sjælen og ånden i mennesket.

Filosofisk fitness er en ikke argumenterende tænkning ud fra normale filosofiske termer. Det er den menneskelige hjernes evne til at komme i kontakt med sjæls- og åndsaspektet i mennesket, det at få kontakt til højere erkendelse og højere tænkning og det at kende sig selv på et meget dybt medmenneskeligt plan.

Filosofisk fitness er kærligheden til livet og det er vigtigt, at vi alle får fat i kærligheden og livsvisdommen igennem sjæls- og åndskontakt.

 Filosofisk fitness trænes gennem:

  • Filosofisk Coaching
  • Meditation
  • Visualisering

Ved Filosofisk coaching trænes vort filosofiske reflekterende tankesæt.
Ved meditation trænes kærlighedsevnen og kontakten til krop, sjæl og ånd.
Ved visualisering trænes i nytænkning ud fra uselviske motiver. 

På filosofisk fitness kurser og konferencer trænes den enkelte kursist i at tilegne sig sin dybeste visdom og erkendelse til at se, hvor de befinder sig lige nu i deres liv og til at erfare hvad de kan gøre anderledes for at nå deres mål.
Der erhverves teknikker til selvindsigt og selvrefleksion, ligesom der gives vejledning til at implementere disse nyerhvervede indsigter i deres ”nye” liv.

Disse nye erkendelser sker ikke gennem intellektet men gennem kontakten til en større erkendelse, som nås via filosofisk coaching, meditation og visualisering. Filosofisk fitness er visdom og udvikling som ledelsesværktøj for lederen mellemlederne og den ansatte. 

Filosofisk fitness er kærlighed, visdom og bevægelse.

Man kan via filosofisk fitness lære sig selv at kende ud fra nye vinkler af kærlighed og visdom.
Man bruger Hjerte Hjerne og Højere bevidsthed for at nå sine mål.

Af Merete Gundersen©Copyright 

Se mere på www.filosofisk-fitness.dk  

Merete Gundersen forfatter og psykospirituel coach Arbejder med konceptet: SIQ- Den spirituelle intelligens og Det visionære liv.

Se mere på www.siqintelligens.dk   

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Filosofisk Fitness i ledelse- en ledelsesform af kærlighed og visdom