Traumeterapeut Inge Mørup - Randers

Familiebehandling til kommuner i Jylland

Blog forfatter

Familiebehandling

 

Helhedsorienteret familiebehandling er et tilbud til kommuner der

arbejder med børn og familier, med behandlingsmæssige eller særlige behov.

Jeg arbejder helhedsorienteret ud fra barnets/familiens behov, med udgangspunkt i relationen i familien. Mit menneskesyn er at barnet/de voksne gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de er i. Familiebehandlingen tilrettelægges ud fra en handleplan der er

udarbejdet af BETTER FLOW i samarbejde med kommunen og familien.

 

Denne handleplan danner rammen for, hvad der konkret skal arbejdes med. Behandlingen tilrettelægges som en vekslen mellem samtale/konkrete øvelser hos BETTER FLOW eller i eget hjem.

 

Jeg lægger vægt på at hele familien er deltagende i behandlingen da min erfaring viser, at når alle i familien tager del i ansvaret fremskyndes trivsel og udvikling.

 

Målgruppe

 

Indsatsen tilbydes til familier med børn og unge i alderen 0 - 18 år.

 

Formålet er, at mobilisere ressourcerne i familien og styrke forældrerollen, således at forældrene i højere grad bliver i stand til at tage ansvaret for barnet/børnenes psykiske trivsel

og udvikling.

 

Jeg tilbyder

 

• Individuelle samtaler

• Parsamtaler

• Familiesamtaler

• Børnesamtaler

• Familieøvelser

• Hjemmeøvelser

• Relationsøvelser

• Afdækning af handlemønstre

• Afklaringsforløb

• Børnegrupper

• Voksengrupper

• Netværksmøde

• Rapportskrivning

• § 54 opgaver

Jeg tænker min indsats i familiebehandlingen

__________________________

Inge Mørup, traumeterapeut og psykoterapeut i Randers
Læs mere på: http://better-flow.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Familiebehandling, familieterapi. Jeg tilbyder familiebehandling i Randers