Få specialiseret autisme viden

Blog forfatter

Jeg tilbyder specialiseret viden til at understøtte udfordringer ved autisme funktionsniveau - personlighedsforstyrrelse.

Om du er voksen eller barn med et autisme funktionsniveau, kan du få vejledende støtte, så du kan minimere stress, angst,deprimeret og andre symptomer, på at blive overbelastet.

Med en solid viden om det at være med autisme, får du en større selvforståelse, der også er med til at styrke dit eller barnets selvværd, livkvalitet og livsglæde

. Læs mere om autisme her.

Med en vejledende psykoedukation vil du lære, og bedre at kunne håndtere og navigere i, hvad der er godt for dig eller der er mindre godt og eventuelt ikke fungerer. Du lærer dig selv bedre at kende, så du finder ud af, hvad du skal tage forhåndsregler overfor samt hvad du skal sige til og fra overfor.

Alt efter om du er med autisme der er atypisk, asperger eller infantil.

Nogle af de særlige udfordringer du står med, kan være følgende: 

Autisme symptomer

Psykologiske / kognitive vanskeligheder


Nedsat Eksekutive funktioner

Vores styresystem, som sikrer evnen til at fastholde en plan og evnen til at ignorere og kontrollere udefrakommende stimuli

- Kognitiv fleksibilitet: fastholdelse, opmærksomhedsskift og skift af strategi

- Selvkontrol: hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, manglende brug af indre tale og      emotionel kontrol

- Opmærksomhedskontrol: selektiv opmærksomhed og vedvarende opmærksomhed

Fleksibilitet og at man kan overskue og planlægge sine gøremål og kan skifte strategi, hvis planen viser sig at være forkert.

Målrettet Adfærd: Initiering, planlægning og problemløsning – at lægge en strategi

Nedsat hukommelse & informationsbearbejdning


Manglende generaliseringsevne: Tænker konkret i den enkelte situation og har svært ved at overføre erfaringer fra en situation til en anden.

Forringet forestillingsevne: Svært ved at overskue en hel proces – ”kan ikke regne det ud” (skal opdele i delelementer) og har derfor lang bearbejdningstid i konkrete opgaveløsninger (eks. sætte opvasker i gang eller at tage på en udflugt)

- Nedsat mentaliseringsevne

- Svært ved at sætte sig i en andens sted

- Svært ved at adskille sig selv fra andre. 

 

Du kan også læse her om det at støtte dit barn der er med autisme her. 

Udover at være kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut, kan jeg nævne, at jeg som familiekonsulent i en specialafdeling har undervist og vejledt familier i, hvordan de kan understøtte deres barn med de særlige udfordringer. For at både barn og familien får en væsentlig forbedret daglig trivsel og så familien samlet set får en forbedret levevis med større livskvalitet og livsglæde.

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Få special viden om autisme funktionsniveau