Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Få personlig coaching hos Fortuna Coaching - og styrk din arbejdsglæde, trivsel og livskvalitet

Blog forfatter

Fortuna Kurser & Coaching er specialiseret i personlig coaching og sparring

Hos Fortuna Coaching kan du få hjælp og støtte til at overvinde dine udfordringer og nå dine mål – hvad enten det gælder din karriere, din udvikling som leder, håndtering af stress og konflikter m.m. Overordnet er vores mission at støtte dig i at styrke både din arbejdsglæde, trivsel og livskvalitet.

Vores coaching af medarbejdere og teams varetages af vores specialiserede og veluddannede coaches med mange års praktisk erfaring. Læs mere om vores Coaches.

I det følgende kan du læse mere om vores specialer inden for coaching:

 

Personlig stresscoaching og stressrådgivning - fra stress til trivsel

Vi er specialiseret i stresscoaching, og vi rådgiver også om ledelse i forhold til stress, stresspolitik og psykisk arbejdsmiljø. Vi tilbyder både individuel stresscoaching og stresscoaching for grupper og teams.

Personlig stresscoaching foregår som en fortrolig samtale mellem dig og din stresscoach – samtalen er underlagt tavshedspligt. Formålet med samtaleforløbet er at støtte dig i at genvinde din fysiske og psykiske balance. Processen lægger vægt på at styrke din selvindsigt og dine strategier i forhold til at håndtere stresskilder. Alt i alt et forløb som hjælper dig til at højne din livskvalitet og din arbejdsglæde.

Læs mere på om vores Stresscoaching-forløb

 

Konfliktcoaching og konfliktrådgivning – lær at opløse konflikter

Vores konfliktcoaching støtter dig i at skabe et overblik over konfliktens kerne og få dine stærke følelser til at falde til ro. Desuden hjælper coachingen dig til at tage hånd om både relationen og uoverensstemmelsen - så muligheder opstår for at finde løsninger, som alle parter kan gå ind for.
Med et personligt coachingforløb i konflikthåndtering, kan du bla. få indsigt i dine egne og andres konfliktmønstre og reaktioner og tilegne dig effektive værktøjer til konstruktiv konfliktløsning.

Læs mere på om vores Konfliktcoaching-forløb

 

Konfliktmægling - løs konflikter gennem mægling

Når man befinder sig midt i en konflikt, har man ofte mistet tilliden til den eller dem man er på kant med. Måske er relationen præget af negative følelser og tanker, som blokerer for at parterne sammen kan finde frem til en tilfredsstillende løsning - og parterne har måske også næsten mistet troen på, at der kan findes en løsning på konflikten.

Konfliktmægling, også kaldet mediation, er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til gennem dialog og forhandling at finde en løsning på konflikten, som begge parter kan acceptere.

Det grundlæggende udgangspunkt for konfliktmægling er, at det er parterne selv der rummer den bedste løsning på netop deres konflikt. Det betyder at mægleren styrer processen, mens parterne selv har ansvaret for resultatet. Fokus i mæglingen er rettet mod fremtiden og ikke mod fortiden.

Læs mere på om vores Konfliktmægling

 

Karrierecoaching og karriererådgivning

Er du i tvivl om du er på den rette karrierevej? Har du brug for flere eller færre udfordringer? Ønsker du at finde nye veje og muligheder inden for din karriere? Bruger du ikke dine potentialer optimalt, og ønsker du at blive afklaret omkring dine mål og handlemuligheder?

Med karrierecoaching vil du få et solidt beslutningsgrundlag og en personlig handlingsplan som vil være en stor støtte for dig på vejen mod din karrieredrøm.

Læs mere på om vores Karrierecoaching

 

Professionel ledercoaching og sparring for ledere

Ønsker du at arbejde med dine ledelsesmæssige udfordringer og udviklingen af dig selv og din organisation, så vil vores ledercoaching vise dig vejen til øget selvindsigt og styrket beslutnings- og handlekraft.

Med ledercoaching får du en fortrolig samtale, som er både mål- og handleorienteret – en samtale der både udfordrer og støtter dig som leder – og som frigør kreativitet og fremmer nytænkning. Du får her muligheden for at få udviklet større bevidsthed om dine udfordringer, succeser, kompetencer, samarbejdsrelationer og din rolle i den sammenhæng, du er en del af.

Al ydre forandring, sker indefra først. Derfor tager vi udgangspunkt i, at det vigtigste fundament for at udfolde din faglighed optimalt, er dine personlige kompetencer - og inviterer dig med dette ledercoaching-forløb ud på en indre rejse i dit lederskab.

Læs mere på om vores Ledercoaching og sparring

 

Gruppesamtalerne om stress og trivsel

I gruppesamtalen om stress og trivsel vil medarbejderen opdage at stress ikke er et individuelt fænomen der skyldes egen svaghed – men en reaktion på en overbelastning som medarbejderen ikke føler at han/hun kan overkomme.

I gruppesamtalerne oplever den stressramte sig anerkendt og hørt og samtidig har det en stor værdi at høre at andre står i en lignende situation. Gennem at dele oplevelser og erfaringer om stress bliver de enkelte deltagere i gruppen inspireret af hinandens historier og støttet i at finde et nyt ståsted, hvorfra deres stress begynder at fylde mindre. Herfra kan medarbejderen så igen finde fodfæste i arbejdet og i livet i øvrigt.

Læs mere om Gruppesamtaler for stressramte

Læs mere om personlig coaching og sparring på www.fortunakurser.dk,  eller kontakt os på tlf. 70 70 79 18 for mere information og vejledning.

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
Telefon: 7070 7918
ph@fortunakurser.dk
www.fortunakurser.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Personlig coaching og sparring hos Fortuna Kurser & Coaching