Få familieterapi til en svær relation

Blog forfatter

Få familieterapi til at genopbygge tilliden af en svær relation

Oplever du mistrivsel i din familie?

Du kan vælge at få almindelig terapi i forhold til din familie situation, men du kan også få familieterapi, hvor hele familien deltager.

Trivsel i en familie er afgørende for din psykiske velbefindende.

Læs mere om familieterapi her.

En familie er et system og familiemedlemmerne er systemets dele, som tilsammen udgør familien. Den systemiske tænkning ser på systemer som en helhed bestående af flere dele. Systemet er summen af delene. Systemisk familieterapi – familieopstilling læs mere her

En familiekrise kan falde forskelligt ud. Det kan være en almindelig familie, hvor der er uoverensstemmelser eller vilkår, der er uacceptable og dermed skaber et dårligt psykisk fundament samt mistrivsel i jeres familie. Det kan være følgende:

- Sygdom

- Handicap

- Jalousi

- Kulturelle problematikker

- Seksuel orientering i forhold til partnervalg

- Forøgelse i familien – et børneliv – forældreopdragelse – værdier

- Forsøger at få et barn evt. i fertilitetsbehandling

- Barnet der bliver ung – løsrivelsesprocessen

- Sammenbragt familie

- Familiepårørende: forældre eller søskende mistrivsel

Det kan være et ydre pres der vanskeliggør trivslen i familien som f.eks. arbejde, økonomi mv.

Det kan også være at arbejde og børneliv skaber problemer eller at den unge i familien udfordrer forældrene eller omvendt, så nogle af relationerne kommer ud for særlige belastninger.

Som børn er vores overlevelse afhængig af et tilhørsforhold og barnet kan ikke andet, end at regulere sig hen imod sammenhørighed og tryghed. Alt andet vil true dets eksistens. Denne regulering i forhold til familien med dens normer og mønstre, bliver sidenhen den skabelon, vi former os efter. Skam, skyld og samvittighed er således med til at afstemme vores udtryk og handlinger, så vi gør det rigtige i henhold til familiens normer. Børn har på denne måde en dyb loyalitet i forhold til de normer, som hersker. På samme måde kan reaktionen hos barnet være, at tage skylden på sig for at sikre familiens trivsel.

Problemer i familien, kan også skyldes at der skabes et knæk mellem den unge voksne contra forældrene – konflikt i relationen. Du kan som ung have oplevelsen af, at dine forældre ikke anerkender din måde at være til på og dine følelser. Det kan være mistrivsel søskende imellem, der har fået en svær relation. Årsager til dårlig trivsel i en familie kan altså være af mange.

Man kan have oplevet at være svigtet. Ikke at have en eksistensberettigelse i familien som barn, ung eller forældre. Fordi man ikke oplever, at man har en stemme – bliver lyttet til og anerkendt som den, man er.

Der kan være familiemedlemmer, der ikke formår en mentaliseret baseret tilgang. En tilgang der bygger på empati. Dvs. en tilgang, der ikke bygger på, at den ene part tolker hvordan den anden part har det, men derimod en empatisk tilgang, hvor alle bliver lyttet til og hvor man er nysgerrig på hinanden. Man er interesseret i, hvordan de andre har det psykisk og samtidigt formår man at se sig selv udefra. Altså hvordan man selv er i relationen. Det kan være at man er opvokset i en (dysfunktionel) familie, hvor der ikke er blevet lyttet til barnet, så barnet ikke lærer at sætte ord på sine tanker og følelser, eller ikke er blevet anerkendt.

I terapien viser det sig ofte ved, at nogle ord om følelser bliver sagt, som er det første gang den anden hører dem. Det kan være partneren, forældrene eller søskende.

Det er aldrig for sent at udvikle sig og for nogen vil det være anvendeligt, at der først tages hånd om et individuelt forandringsforløb, så det sidenhen bliver muligt at skabe en forbedret relation i familien.

Harmoni og balance indfinder sig, når alle kan have hinanden i hjertet uden at være fanget i rigtigt og forkert. Her anerkender man dem, som kom før én og som dermed har sikret, at livet er gået videre, uanset de konsekvenser, der har været. Uanset om der er ubalance og børn har båret et alt for stort ansvar, er de stadig kun børn og deres forældre er - uanset den misrøgt, der måtte have været - de eneste rigtige forældre for barnet.

I psykoterapien vil jeg håndtere og forvalte det komplekse samspil, og jeg vil sørge for at passe på alle medlemmer i familien, så alle bliver hørt og der er plads til alles meninger og følelser.

Jeg har i hele mit voksne liv været optaget af, at gøre en forskel for mennesker, ved at understøtte mennesket ud fra dets oplevelser, funktionsniveau, ressourcer, følelser, tanker, krop og behov. Min fornemmeste opgave er, at møde dig der hvor du er og efter dine behov. At støtte dig igennem din personlig udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på dine udviklingspotentialer, så du får en forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde. Støtte til at lindre sorgen, tilgive, skabe konstruktive leveregler og forandringer der skaber gode og sunde relationer både i familien og til andre.

 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Få familieterapi til at genopbygge en svær relation