ENNEAGRAMMET - Kender du typen?

Blog forfatter

ENNEAGRAMMET hjælper os til at forstå vores egne, og andres, personlighedsmønstre og kan bruges som dit personlige redskab til større bevidsthed om egne ressourcer og udviklingspotentialer.

Enneagrammet består af 9 forskellige personlighedstyper og tilbyder en indgående beskrivelse af vores dybtliggende motiver for det, vi gør. Du kan således sagtens støde på mennesker, som har samme adfærd som dig, men hvad er den bagvedliggende motivation for adfærden? – Det er netop den bagvedliggende motivation, der er afgørende for, hvad dit primære mønster er. De 9 typer er:

1. Perfektionisten. 2. Hjælperen. 3. Udretteren. 4. Romantikeren. 5. Iagttageren. 6. Realisten. 7. Eventyreren 8. Frontkæmperen 9. Fredselskeren.

Når vi skal finde vores primære mønster, er det vigtigt at nævne, at vi rummer alle ni mønstre i os i større eller mindre grad, men der findes som regel et bestemt mønster, som er vores foretrukne og som vi vender tilbage til igen og igen.

Beskrivelserne af mønstrene er universelle og passer lige godt på mænd og kvinder. Selvfølgelig udtrykker mænd og kvinder de samme holdninger, karaktertræk og tilbøjeligheder forskelligt, men mønsterets grundlæggende temaer forbliver identiske.

Det er desuden vigtigt at pointere, at vi mennesker er meget mere end vores grundmønster, da vi også er påvirket af oplevelserne i vores opvækst, af vores omgivelsers indflydelse og af hvorvidt vi er i overskud eller underskud.

Selvom det enkelte mønster har en beskrivende betegnelse, foretrækker vi i praksis at bruge mønsterets nummer i Enneagrammet. Numrene er værdineutrale og er en saglig og kortfattet måde at referere til mønsteret på. Det er altså ikke bedre at have et mønster frem for et andet. Alle mønstre har unikke fordele og ulemper, styrker og svagheder. Dog kan nogle af mønstrene være mere værdsatte end andre i en given kultur eller gruppe.

Uanset hvilket mønster, der er dit foretrukne, rummer du altså alle ni. Når du undersøger hvert mønster, vil du opdage, hvordan de fungerer i dig. Denne bevidsthed vil give dig en forståelse for og medfølelse med andre, fordi du genkender mange af deres særlige tankemønstre og reaktioner fra dig selv.

Sidst men ikke mindst er vigtigt at understrege, at alle former for Enneagramtest kun er vejledende og ikke det endegyldige svar. Den eneste der ved, hvad dit primære mønster er, er dig selv.

Den bedste måde at udforske dit mønster på er at observere dine tanker og handlemønstre. Hvad er mest karakteristisk for dig, hvad driver dig i en given situation, hvad er din hensigt med at handle eller ikke handle og hvordan reagerer du under pres og i overskud.

Du finder altså lettest dit foretrukne mønster gennem selvobservation og via feedback fra dine omgivelser. 

 

DE 9 TYPER 

Herunder er de 9 typer kort beskrevet. Vær opmærksom på, at dette kun er en lille smagsprøve på typerne, og at du ikke kan være sikker på at kunne finde din type ud fra disse beskrivelser.

 

TYPE 1: PERFEKTIONISTEN

Du kan have primært 1’er mønster, hvis du kan genkende følgende:

 

·      Du tænker tit på, hvordan noget kunne gøres på en bedre måde.

·      Du søger at undgå fejl og vil gerne have dine ting er i orden.

·      Du har høje moralske standarder.

·      Du er praktisk orienteret og lægger vægt på praktiske dyder som: Arbejde, ærlighed,              anstrengelse, ordentlighed og kompetence.

·      Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert.

·      Den indre kritiker kan være dømmende og kontrollerer dine følelser og dine behov.

·      Du kan opleve fortørnelse eller harme, når andre slipper for nemt af sted med det, de gør.

·      Du har en tilbøjelighed til at gøre tingene selv, for så ved du, at de er gjort ordentligt.

·      Du har en intuitiv fornemmelse for, hvor perfekte ting kunne være.

 

TYPE 2: HJÆLPEREN

Du kan have primært 2’er mønster, hvis du kan genkende følgende:

 

·      Du oplever dig selv som et meget empatisk menneske.

·      Du er fantastisk til at se andre menneskers evner og muligheder.

·      Du holder af at finde netop det, der skal til for at andre kan komme videre i deres liv.

·      Du er stolt over, at der er behov for dig, over at være en central person i andres liv, og over at være uundværlig.

·      Du har svært ved selv at bede om hjælp og at udtrykke dine egne behov.

·      Du tilpasser dig ofte for at gøre andre tilpas og kan derfor opleve, at du har mange forskellige selv’er.

·      Du oplever en sær indre tomhed, når der kommer for meget opmærksomhed på dig.

·      Du spørger til tider dig selv: ”Hvem er jeg egentlig”?

·      Du kan føle dig begrænset af hele tiden at skulle give til andre, og du kan have et stort ønske om frihed.

 

TYPE 3: UDRETTEREN

Du kan have primært 3’er mønster, hvis du kan genkende følgende:

           

·      Du er optaget af præstationer og produktivitet - mål, opgaver og resultater.

·      Det er vigtigt for dig at være en succes – at undgå fiasko.

·      Dit hjerte ligger i arbejdet, og du identificerer dig med dit job – du er, hvad du gør.

·      Du har nemt ved at tilsidesætte dine følelser, og du har som regel for lidt tid.

·      Du er god til at spille spillet og tage den rolle, der skal til for at nå dit mål.

·      Du har svært ved ikke at lave noget og slapper af ved at gøre rent, bygge om eller lignede.

·      Du kan holde fokus på et mål igennem længere tid – fra mange forskellige synsvinkler.

·      Du kan skifte roller og image efter behov og har såkaldte ‘kamæleon-kvaliteter’.

·      Du yder en fantastisk arbejdsindsats og opdager ikke, når du når din grænse.

·      Du er rigtig god til at motivere andre og er en fantastisk rollemodel.

 

TYPE 4: ROMANTIKEREN

Du kan have primært 4’er mønster, hvis du kan genkende følgende:

 

·      Du har en tendens til at længes efter og ønske det, som du synes mangler lige nu.

·      Du har god smag og holder af det ekstraordinære og af at være noget særligt.

·      Du er ofte optaget af, hvordan andre opfatter dig, og tankelæser deres mening om dig.

·      Du søger det, der mangler gennem intense oplevelser og gennem at udfolde dig kreativt.

·      Du forkaster et almindeligt liv og kedsomheden ved ‘almindelige’ følelser.

·      Du gør det almindelige liv mere spændende gennem fantasier, kunstnerisk udfoldelse og dramatiske indre forestillinger.

·      Du oplever en stor dybde i dit følelsesliv, og du har en særlig evne til at støtte andre i krisesituationer.

·      Du har ofte lyst til at trække dig tilbage fra sociale sammenkomster og føler, at du ikke rigtigt hører til i gruppen.

 

TYPE 5: IAGTTAGEREN

Du kan have primært 5’er mønster, hvis du kan genkende følgende:

 

·      Du har et udtalt behov for at være alene og kan nemt være ’alene’, selvom der er andre tilstede.

·      Du er optaget af at samle viden og ønsker at have nøglen til forståelse af verden.

·      Du kan lide at planlægge og forbereder dig mentalt for at undgå overraskelser.

·      Du kan nøjes med meget lidt og undgår at blive afhængig af nogen eller noget.

·      Når du går til fest, oplever du først rigtigt festen, når du er kommet hjem og tænker oplevelsen igennem.

·      Det er som om, du ikke er til stede, når der er mange mennesker rundt om dig.

·      Du har evne for at indtage et objektivt standpunkt og lader dig ikke påvirke af andres mening eller behov.

·      Du holder af at være helt alene, hvor du tænker tanker og lader op.

·      Du har høj værdi på respekt og bringer aldrig en hemmelighed videre.

 

TYPE 6: REALISTEN

Du kan have primært 6’er mønster, hvis du kan genkende følgende:

 

·      Du oplever ofte tvivl, som får dig til at udsætte handlinger og tøve.

·      Du analyserer ofte alle konsekvenser, før du træffer en beslutning.

·      Autoriteter er et emne i dit liv. Enten underkaster du dig dem, eller også gør du oprør mod dem.

·      Du identificerer dig med sagen og kæmper gerne for de svage i samfundet.

·      Du oplever ofte skepsis: “Ja, men...” eller “Kunne det modsatte ikke også være tilfældet”?

·      Du tager ofte dig selv i at spekulere på, om din beslutning nu også var den rigtige.

·      Du leder efter de skjulte dagsordener og motiver, som eventuelt påvirker et samarbejde.

·    Du er meget trofast og støttende overfor dine venner.

·      Du forsøger at afbalancere holdninger ved at belyse det modsatte standpunkt også.

 

TYPE 7: EVENTYREREN

Du kan have primært 7’er mønster hvis, du genkender følgende:

 

·      Du fascineres nemt – af mennesker, oplevelser, ideer og alt det nye.

·      Du søger efter stimulering og kan i perioder næsten helt undvære søvn.

·      Du har et ønske om at forblive i godt humør og er god til at peppe en stemning op.

·      Du sørger for at have mange muligheder, og du frygter at blive begrænset.

·      Du kan undres over mennesker, som oplever livet problematisk og tungt.

·      Når du får kontakt med dybe eller smertefulde følelser, har du nemt ved at give dem en forklaring, og dermed slippe smerten.

·      Du anvender din charme som første forsvarsværk og undgår ofte konflikt ved at snakke dig ud af det.

·      Du har en formidabel evne til at sætte ideer og emner sammen på en ny måde.

·      Dit hoved er fyldt af ideer og planer, og du har det fint med ikke at nå dem alle.

 

TYPE 8: FRONTKÆMPEREN

Du kan have primært 8’er mønster, hvis du genkender følgende:

 

·      Det er vigtigt for dig at føle, at du har kontrol over dit personlige rum og dine ejendele.

·      Du undgår at vise svaghed og kan føle foragt over for mennesker, som ikke virkelig prøver at klare sig selv.

·      Du har det godt med vrede, og du kan lide at mærke vreden i kroppen.

·      Du har en tendens til at se ekstremerne i en situation: Mennesker er enten retfærdige eller uretfærdige, enten krigere eller slapsvanse – intet midt imellem.

·      Du anvender en del energi på at hjælpe andre og tager nemt ansvaret.

·      Du holder af mad og drikke og ønsker tilfredsstillelse her og nu, når du oplever et behov.

·      Du er hurtig til at tage beslutninger, og du tager nemt styringen, hvis ingen andre gør.

·      Du har stor ansvarsfølelse og føler til tider ansvar for hele verden.

·      Du bliver nemt rørt til tårer, når du oplever uskylden i en baby eller hos en dyreunge.

 

TYPE 9: FREDSELSKEREN

Du kan have primært 9’er mønster, hvis du genkender følgende:

 

·      Du søger at undgå konflikt og har svært ved at melde klart ud, hvis der er noget, du ikke har lyst til.

·      Du ser nemt alle sider af en sag og sammenfatter alles mening i dit løsningsforslag.

·      Du udsætter forandring ved at gentage kendte løsninger. Handler ud fra vane.

·      Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen. Du kender til magelighed.

·      Det er nemmere at finde ud af, hvad du ikke har lyst til, end hvad du har lyst til.

·      Du slipper dine egne behov, hvis andre vil noget andet.

·      Du oplever, at du nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med musik eller med naturen.

·      Du har en evne til at anerkende og støtte det, som er vigtigt for andre mennesker.

·      Du lader op, når du er alene, men bliver også beriget af andre menneskers anerkendelse.

·      Du kan føle dig overset og samtidig opleve, at du er bedre rustet end andre.

 

Vil du vide mere om ENNEAGRAMMET? - så er du altid velkommen til at besøge vores hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

NLP Huset  

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, Enneagrammet m.fl.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Interesseret i Enneagrammet? Læs mere her