Meditationslærer Svend Trier

Eckhart Tolle - liv, filosofi og budskab til dig

Eckhart Tolle er måske den om mest indflydelsesrige vestlige spirituelle lærer gennem årtier. Læs om Eckhart Tolle's spirituelle opvågning, der løftede ham fra depression til bevidsthedens blomstring og indre frigørelse, fra at føle sig som et fremmedgjort individ til en grundlæggende samhørighed med alt levende.

”Vi er her for at opdage den dimension i os, som er dybere end tanken”. Eckhart Tolle

Da Echart Tolle for snart 15 år siden udgav sin internationale bestseller Nuets kraft regnede han med, at den kun ville blive købt og læst af mennesker, som havde været spirituelt søgende gennem mange år. Tolle blev – måske mere end nogen anden – dybt overrasket over, at bogen blev så stor en succes med millioner af solgte eksemplarer på 33 forskellige sprog. Alene i Danmark er bogen solgt i tæt ved 100.000 elsemplarer.

Eckhart Tolle
er i dag måske den mest indflydelserige vestlige spirituelle lærer gennem årtier, og hvor han end holder foredrag eller kurser trækker han fulde huse. Og midt i al denne berømmelse og virak nægter han alligevel at påtage sig rollen som ”Guru”. Der er ikke et spor af selvhøjtidelighed over ham, og han insisterer på, at det er selve ”budskabet”, som er det centrale – ikke ham som person.

    

Åndelig forvandling

Måske netop derfor er Eckhart Tolle blevet så respekteret og elsket – ikke mindst her i landet, hvor vi kan have det lidt svært med al for megen gurudyrkelse. Når man ser Eckhart Tolle ligner han, med sin lidt professoragtige fremtoning, alt andet end den typiske guruskikkelse. Men når han begynder at tale og dele af sin visdom, udstråler han et helt specielt nærvær og en naturlig autoritet, som kun kan komme fra én, der taler ud fra egen direkte erfaring og realisering.

Da Eckhart Tolle var omkring 30 år gammel gennemgik kan en radikal åndelig forvandling på et tidspunkt, hvor han befandt sig i en tilstand af dyb depression og en oplevelse af komplet meningsløshed. Denne indre forvandling indtraf uden nogen forudgående spirituel praksis og viste sig, ret usædvanligt, at være af vedvarende karakter.

Eckhart Tolle beskriver det selv som en fuldstændig indre overgivelse til nuet eller som en opvågnen til et helt nyt niveau af væren og indre frihed, hvor identifikationen med tanker og det kronisk utilfredse og ængstelige jeg var brudt en gang for alle. Han følte det som at blive født på ny – som at vågne op til en ny virkelighed, hvor alting lyste indefra.

Eller med Eckhart Tolle's egne ord:
Som at vågne op af fortids- og fremtidsdrømmen til skønheden i selve dette øjeblik”. Oplevelsen var forbundet med en følelse af dyb indre fred, glæde og kærlighed, der ikke efterlod så meget som en skygge af den tidligere depression.

Eckhart Tolle havde opnået det som mystikere og spirituelt søgende til alle tider har stræbt efter – ”den oplyste bevidsthed”, som rækker ud over det normale egobaserede bevidsthedsniveau. Han havde erkendt sin egen fundamentale væren og så ikke længere sig selv som et adskilt, fremmedgjort individ, men oplevede i stedet en grundlæggende samhørighed og forbundethed med alt levende. Hvert øjeblik var mættet med en dyb meningsfylde.

Eckhart Tolle havde ingen som helst idé eller forestilling om at skulle være en spirituel lærer og anede knap nok, hvad der var sket med ham. Først senere i mødet med forskellige lærere og læsningen af diverse spirituel litteratur fandt han en genkendelse og en bekræftelse af sine erkendelser. Og lidt efter lidt begyndte han spontant at dele disse erkendelser med mennesker, der kom til ham og var tiltrukket af den særlige fred og smittende indre glæde, som han udstråler.


Eckhart
Tolles budskab til verden

Og hvad er så det centrale i det budskab, som Eckhart Tolle videregiver? Ifølge Eckhart Tolle tilbringer de fleste mennesker deres liv spærret inde i deres egne tankers begrænsninger.

Vi bekymrer os om fremtiden og grubler over fortiden, og derfor går vi glip af den rigdom og livsfylde, der kun findes i nuet. Sindet eller evnen til at tænke kan være et fremragende instrument, når vi f.eks. skal planlægge en rejse eller et stort projekt. Men problemet er, når instrumentet fuldstændig overtager os, og vi begynder at miste os selv i tanker og spekulationer, måske endda til en sådan grad at vi har svært ved at sove om natten.

I hvert menneske findes der en bevidsthedsdimension, som er langt dybere end tænkningen, forklarer Eckhart Tolle. Det er selve essensen af, hvem vi er. Vi kan kalde det for ren væren eller tilstedeværelse - eller den ubetingede bevidsthed. Gennem erkendelsen af denne bevidsthedsdimension frigøres vi for identifikationen med tanker og følelser og indser, at i vores inderste væsen er vi altid fuldkommen frie og uberørte af bevidsthedens skiftende indhold. Men denne erkendelse kan kun finde sted, når vi er totalt til stede i nuet og sindet er frigjort for al mental støj, dvs. alle tanker om fortid og fremtid.


Eckhart Tolle anviser forskellige nøgler, som sætter os i stand at være i denne tilstand af totalt nærvær – i begyndelsen blot kortvarigt, men med tiden i længere og længere perioder. I denne sammenhæng er det nødvendigt gradvist at frigøre sig fra de historier eller følelsesmæssige ar og erindringsspor, som fastholder os i en begrænset selvopfattelse præget af vores fortidige erfaring og selvbillede.

En klog mand har engang sagt: ”Du kan aldrig
blivelykkelig, du kan kun værelykkelig”. Ofte har vi en tendens til at fokusere på de områder i vores tilværelse, som vi ikke er tilfredse med, eller hvor vi synes, der mangler noget. Der er selvfølgelig ikke noget forkert i at gøre en indsats for at forbedre ens livsomstændigheder, for at arbejde for at opnå bestemte målsætninger etc. Men ifølge Tolle lever de fleste af os ud fra det, man kan kalde for ”udsættelsesstrategien”: Når først jeg har et bedre sted at bo, så vil jeg blive tilfreds. Når jeg finder den rigtige kæreste eller partner, eller har anskaffet mig lige netop de forbrugsgoder, så vil jeg blive lykkelig.

Men selv når vi har opnået vores mål, mangler der stadig noget i vores liv. Måske oplever vi en midlertidig følelse af tilfredsstillelse, men snart vil der være nye irritationsmomenter – eller der vil opstå nye ønsker og behov, som skal opfyldes. Der vil altid være noget at beklage sig over, noget, som ikke er helt, som det skal være.


Ægte lykke er først og fremmest
en bevidsthedstilstand i Nuet, men den går man glip af, hvis man er alt for optaget af at jagte lykken i fremtiden. Vi må starte med at acceptere og overgive os til  øjeblikket, som det er. Ophøre vores uophørlige kamp mod virkeligheden, som den er. Sige JA til  livet i al dets sådanhed. En sådan radikal accept må ikke forveksles med at lade stå til eller resignere. Først, når vi accepterer virkeligheden, som den er, er vi i stand til at gøre det, som situationen kræver af os - som til hver en tid er det mest hensigtsmæssige.

”I sidste ende tager du ikke ansvar for livet, før du tager ansvar for dette øjeblik – nu. Fordi dette nu er det eneste sted, hvor livet findes”,forklarer Eckhart Tolle. ”Når du siger ja til det, som er, kommer du i harmoni med selve livets kraft og intelligens. Kun da kan du blive en repræsentant for positiv forandring i verden”.

Kærlig hilsner

Svend Trier, er meditationslærer og en af pionererne herhjemme indenfor meditation og forfatter til bøgerne ’Vær dit eget lys’ og bestselleren ’Meditation – en rejse tilbage til dig selv.” Svend Trier afholder regelmæssigt meditationskurser og retreats og arrangerer desuden seminarer med fremtrædende spirituelle lærere som fx Eckhart Tolle og Richard Moss m.fl.

 

 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Eckhart Tolle - liv, filosofi og budskab til dig. Læs mere