At leve på dydens smalle sti

Vi lever i en hurtig reflekterende verden, hvor det ene behov afløser det næste i en hastighed som for os, "mig selv" kan virke forvirrende og spænde ben for det/de vigtigste "behov".

Hvad er det vigtigste? De må hver enkelte, naturligvis selv finde ud af! men der er mange indikationer og symptomer på at vi mangler selverkendelse og egenreflektion og ægte kontakt til de vigtigste af vores behov: Respekt, kærlighed, anerkendelse, selverkendelse. Det fremstilles dagligt i det feldt vi, du og jeg er en del af, "samfundet".

Jeg tror tiden løber af sted med os, hvis vi ikke er opmærksomme, i en idealisering som overgår realiteterne for en tid. Jeg kan nævne finanskrise, klimakrise, samlivskrise, kontaktkrise, alle skabt af os selv i idialiserings ånd, i vores stræben efter mere og det forkerte, på bekostning af os selv, og det vi ønsker os allermest! Anerkendelse, kærlighed, samhørighed, mod, håb og øget livskvalitet.

Hvad vil jeg så med overskriften om dydens smalle sti? Vi skal tilbage på den!, Der får vores behov retning og energi. Den er smal, fordi det kræver fokusering at være der, som LaoTse sagde! er den "alt tings skabende midte". Livet er polaritetsfyldt, og er vi i ubalance vil vores hæmninger over tid gøre os hæmningsløse, og modsat hæmningsløshed vil skabe hæmninger, det er organismens hømostase=naturlige selvregulering, vi har kun 100% energi til rådighed til hvert behov. Hvad vil jeg sige med dette! Prøv at se vedhæftede Kontaktcyklus, klik her: Når vi hæmmer os selv i vores behovsudfoldelse ved at: ignorere, tilpasser, giver afkald på, lukker af, maler sort, resignere, føle sig skyldig, give efter, acceptere, nedvurdere sig selv, isolere vi os selv, men vores energi og adfærd vil på et tidspunkt blive hæmningsløs... sansende, afgrænsende, behovsfikseret, for åben for længe, for lyserød, risikovillig, uansvarlig, stædig, afvisende, overvurderende, energien skal jo ud et sted. Så brugt den på dydens smalle sti... som kræver vi er: Koncentreret, bestemmer selv, prioritere behovene, vælger og vurdere hvad som er godt for os, realisere behovet, tager ansvar i vores handlinger, skaber balance, og til sidst bearbejder og værdsætter vores handlinger.  

Hvad kan der gøres ved dette? Få støtte og vejledning ved GTI-Coaching med en GTI GestaltType-Indikatoren, den viser hvor vi i kontaktcyklussen har adfærd som vi begrænser os selv med. Den indikerer hvor vi afviger fra Dydens smalle sti, hvor vi er væk fra os selv. Indikatoren er intet mirakelmiddel, men en vejviser for hvor væktsforhindringer og blokeringer ligger. Den erstatter ikke samtalen og dialogen, men støtter og accelerer denne proces, hen i mod adfærd som fremmer livskvaliteten og væksten.

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
At leve på dydens smalle sti