DYBDEGÅENDE PSYKOTERAPI

Blog forfatter

HVAD ER DYBDEGÅENDE PSYKOTERAPI?

Den måde, mennesker anvender psykoterapi i dagens Danmark, varierer utroligt meget. Nogle mennesker bruger terapi i en enkelt time eller to. Mens andre vælger at være i terapi i flere måneder eller år. Dybdegående psykoterapi, som tilbydes her, varer typisk længere. Uden at man forpligter sig til en bestemt periode som klient. Den dybdegående terapi rummer muligheden for at lave nogle fundamentale forandringer i menneskers liv. Fornadringer, som naturlgvis ikke er mulige på 1 eller 2 konsultationer. 

 

Alle mennesker bærer rundt på det, man kalder udviklings-traumer. Alle - uden undtagelse. For de fleste er disse traumer ubevidste. Dvs. man ved ikke, at man bærer rundt på fx store mængder af angst, vrede, sorg eller skam. Eller en kombination af disse. 

 

AT OPDAGE SIT UDVIKLINGS-TRAUME

Der kan være forskellige måder at opdage sit udviklingstraume på. En meget alnindelig måde er gennem parforholdet. Man synes pludselig, eller gennem årene, at den anden, ens partner, faktisk er... et stort... virkelin en... simpelthen bare ikke... Det er sådan, at jo tættere en relation er, jo mere sandsynligt er det, at ens udviklings-traume kan komme mere op til overfladen, mere til bevidsthed, frem for at være i det ubevidste. Andre måder at opdage sit udviklings-traume kan være i konflikter med chefen/ansatte/kolleger. Eller i kontakten med ens børn eller øvrige tætte familiemedllemmer (mor, far, bror, søster). 

 

PRISEN FOR IKKE AT ARBEJDE MED SIT UDVIKLINGS-TRAUME

Hvis man ikke har erfaret sit udviklings-traume, og i øvrigt lever et godt og almindeligt liv, kan man undre sig over, hvorfor det er vigtigt at arbejde med sit udviklings-traume. Forklaringen er ret enkel. For langt de fleste i vores del af verden lever jo nogle fornuftige og udmærkede liv. Men. Og der er et stort men. Langt størstedelen af disse mennesker, der lever de almindelige og gode liv, opnår aldrig en særlig stærk kontakt med deres egen kerne eller med deres egne resurser. Forklaringen er enkel. De fleste mennesker vil gerne leve ikke så langt fra deres comfort zoner. Problemet er, at ingen mennesker kan komme i kontakt med hverken deres egen kerne eller deres egne resurser, når livet leves tæt på comfort zonen. Essensen, den man virkeligt dybest set er, ens kerne, og ens højere resurser, dybere potentialer, ligger ikke dér. De ligger - så at sige - længere ude i systemet. Ligesom udviklings-traumerne også gør det. Vil man for alvor ud og have fat i sine resurser og potentialer, må man konfrontere noget af det udviklings-traumatiske stof. 

 

GEVINSTEN VED AT BEARBEJDE UDVIKLINGSTRAUMER

Første del af arbejdet med udviklings-traumet består i, at man opdager og bevidstgør ens konkrete adfærdsmønstre, som udviklings-traumet har medført. Hvordan påvirker udviklings-traumet ens parforhold? Hvordan påvirker udviklings-traumet ens arbejdsliv? Hvordan påvirker udviklings-traumet ens øvrige relationer og forhold til verden? Når dette er klarlagt og bearbejdet, kan nye og mere hensigtsmæssige adfærds-mønstre begyndes. Disse nye vaner vil bære præg af mere frihed - frihed fra at gentage de ubevidste mønstre man har brugt år eller årtier på et udleve. Man vil opleve mere og større kærlighed. Fordi man ikke er bange for at åbne sig - sådan som alle mennersker er. Man vil opleve mere mening, mere vitalitet, mere livs-engagemet. Det er klart, at jo mere af sine egne talenter, man gør brug af, jo mere intenst, vitalt og meningsfuldt bliver livet.  

 

ARBEJDS-METODER OG -ETIK

Det følgende er vigtigt at vide i forhold til et terapeutisk samarbejde med mig. For det første er det altid dig som klient, der primært bestemmer dagsordenen for de enkelte sessioner. Og jeg tilbyder selvfølgelig min prefessionelle sparring på dette. Hvis jeg ud fra et professionelt sysnpunkt mener noget andet end dig, vil jeg sige dette, og vi kan sammen finde ud af, hvilke temaer, der er de vigtigste i sessionen. Dernæst er det vigtigt, at man, når man arbejder som terapeut, ikke har nogle projekter eller dagsordener på dine vejne som klient. Jeg er med for at hjælpe dig med de problemtaikker, du måtte ønske. Derudover lever jeg op til almindelige etiske regler for psykoterapeuter, hvilket inkluderer:

- Tavshedspligt: Samarbejdet mellem terapeut og klient er altid omfattet af tavshedspligt. Hvilket      muliggør det fotrolige rum. Fortroligheden er en vigtig ingrediens i samarbejdet. den tillader, at du som klient kan være mere ærlig end i øvrige kontekster. 

- Supervision: Reglen om supervision betyder, at jeg som terapeut vedvarende modtager              supervision på den terapi, jeg laver. Og i det hele taget på min faglighed. Dette skal sikre, at jeg hele tiden får nogle andres faglige sparring på mit arbejde. Dette kvalitets-sikre ens arbejde. Og det betyder, at man kan bringe flere kompetencer med ind i samarbejdet med klienten.   

- Terapien handler om klienten: Dette er netop noget af det, som kendetegner det terapeutiske samarbejde. At det handler om klienten. Det betyder, at min funktion er at hjælpe dig på bedste måde med de temaer, problematikker og ønsker, du måtte have.   

- Henvisning til andre eksperter: Hvis jeg oplever, at jeg ikke kan arbejde med dit tema, fx fordi jeg professionelt ikke er uddannet inden for dit tema, vil jeg med det samme henvise dig videre. Jeg har et bredt netværk af dygtige terapeuter i mit bagland, og kan derfor hjælpe med til, at du havner hos en dygtig fagperson.   

 

Du kan se mere på simonvjhansen.dk 

 

 

   

__________________________

Simon Vittus Jasper Hansen.
Cert. Hatha Yoga Lærer. Cert. Psykoterapeut.
Cand.mag. i Filosofi & Kommunikation. Underviser i meditation, på retreats og i mindfulness.
http://simonvjhansen.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Dybdegående psykoterapi - livsforandrende processer