Det gode parforhold?

Et sundt parforhold er en balance mellem tryghed og spænding. Trygheden og spændingen kan afløse eller overlappe hinanden, så begge parter får dækket deres behov tilfredsstillende. Det kræver dog en aktiv og helhjertet indsats at sikre denne balance. Parforholdet skal holdes levende og være i bevægelse og udvikling, hvis det skal vare ved. Parforhold består af to individuelle personer, der ønsker at være sammen. Det kan derfor betale sig, at gøre en indsats for at bevare individualitet, respekt og anerkendelse af din partner. Det har fordele at du accepterer at din partner har andre måder at tænke og gøre tingene på.

Der er tre vigtige ting at være opmærksom på:

1. Det er vigtigt at sætte sig ind i hinandens forventninger til forholdet, da mænd og kvinder ofte har forskellige opfattelser på dette område

2. Mænd og kvinder har forskellige samtalestile. Kvinder har en større tendens end mænd til at stille spørgsmål

3. Mange kvinder forventer, at den ideelle kæreste vil være en ny og forbedret udgave af deres bedste veninde

Det er vigtigt at sætte sig ind i hinandens forventninger til forholdet, da mænd og kvinder ofte har forskellige opfattelser på dette område:

De fleste kvinder ønsker intimitet og nærhed og en partner, de kan dele deres inderste tanker med. Mange mænd vil have en kvinde at dele deres oplevelser med. Kommunikation om disse forventninger kan forebygge mange konflikter, der kan opstå, når man er tæt på et andet menneske.
Nøglen til at undgå de små, daglige sammenstød er derfor at finde frem til måder, hvorpå man kan bruge den gode dialog i et parforhold. En negativ kommunikation er ofte skyld i de sædvanlige misforståelser og fejlfortolkninger, der opstår i et parforhold. Disse problemer skyldes ofte helt basale kønsforskelle.

Mænd og kvinder har forskellige samtalestile. Kvinder har en større tendens end mænd til at stille spørgsmål:

For kvinderne er dette et udtryk for oprigtig interesse og et forsøg på at opnå yderligere intimitet med partneren. Denne intention fortolkes af mange mænd som en unødig indblanding og indtrængen på deres private område. Netop fordi manden ønsker at vise sin respekt for sin partners ret til et privatliv, stiller han hende generelt ikke ret mange spørgsmål. Respekten fra hans side bliver af de fleste kvinder tolket som en mangel på omsorg og interesse fra mandens side, og kommer derfor slet ikke til sin ret. Så begge parter i et forhold overvejer hensynet til den anden i deres handlinger, men ikke får kredit for dem i praksis. Mønstre der går igen på denne måde, vil til sidst frustrere og tære på parforholdet, selvom begge kun har gode intentioner for den anden. Disse tydelige kønsforskelle kan meget vel stamme fra vores barndom, hvor piger ofte bruger mange timer på at snakke, når de er sammen med deres veninder. Drenge bruger derimod tiden med deres venner på fysiske aktiviteter, og netop her ses den store forskel, der sidder så dybt i os og i vores kultur, at den følger os resten af livet.

Mange kvinder forventer, at den ideelle kæreste vil være en ny og forbedret udgave af deres bedste veninde:

Hun kan blive såret og skuffet, hvis han ikke deler sine allerinderste følelser og tanker med hende. Hun føler sig først tryg, når hun kan tale med sin partner om alt i deres forhold. Og netop tanken om at tale om alting i et forhold er dybt frustrerende og pinefuldt for mange mænd, da de ofte blot ønsker en hurtig og praktisk løsning på de opståede problemer. Naturligvis skal de være en løsning, som begge parter er indforståede med, men det behøves ikke at tage så lang tid og så mange ord at finde frem til den.

Kønsforskellene kan ligeledes ses i vores forskellige tankemønstre og tolkninger af de ting, der sker i vores liv. Et helt basalt hverdagseksempel er, når de to parter fortolker samme handling eller hændelse helt forskelligt: Hun skal alligevel forbi biblioteket på vej på arbejde så hun tager hans biblioteksbøger, der skulle være afleveret for længst, med og afleverer dem for ham. Hun er glad og veltilfreds, for hun er overbevist om, at det vil gøre ham glad og vise at hun holder af ham. Men han tolker det, der var ment som en kærlig tjeneste, som et forsøg fra hendes side på, at vise ham, at hun har bedre styr på tingene end ham.

Vi kan lære af hinanden, hvis vi blot gør et forsøg på at sætte os i den andens sted engang imellem. Så vi vil finde ud af, at vi kan spare både os selv og vores partner for mange frustrationer og irritationer. Derimod kan vi opnå en positiv effekt på vores parforhold, når vi får en dybere indsigt i vores partners tænke- og handlemåder, viser muligheden for en langt mere åben og ærlig kommunikation om følelser og behov sig – og denne mulighed skal vi gøre brug af!

God kærlighed fra Camilla Holst

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Et godt parforhold - men hvordan. Læs med på Levlykkeligt.dk