Meditationslærer Svend Trier

Den indre og ydre lærer

På rejsen mod åndelig oplysning er der to komplementære impulser, der er vigtige. Den primære impuls kommer indefra. Det er universets impuls, der udtrykker sig gennem hvert enkelt menneskes sjæl. Jeg kalder denne impuls for den indre lærer. Den sekundære impuls kommer udefra. Den består af de mennesker, der på forskellige måder og i forskellige forhold stærkt påvirker vores forståelse af os selv. Men den omfatter også de situationer, der forvandler vores liv. Disse mennesker og situationer er vores ydre lærere.    

Jeg bruger udtrykket ”den indre lærer” som en metafor for den fundamentale impuls til spirituel forvandling, der udfolder sig i os alle. Det er en direkte impuls til spirituel udvikling, der i lige så høj grad kommer fra vores personlige smerte og lykke, succes og nederlag, som fra vores uendelige natur, der altid eksisterer forud for disse anliggender.

Når et menneske rodfæstes mere og mere i sin egen væren, er det den indre lærer, der vågner op. Når vi begynder at lytte til og besvare den indre lærers kald, kan det paradoksalt nok ske, at vi samtidig hører den ydre lærers kald – uanset hvor han, hun eller det befinder sig. Faktisk kan de ikke adskilles, og derfor bliver spørgsmålet om indre og ydre lærer et spørgsmål om psykologisk modenhed. Når vores spirituelle intuition er på begynderstadiet, skal den ydre lærer være ekstraordinær, større end livet selv, og skal måske demonstrere specielle psykiske kræfter for at vi kan opfatte og stole på hans eller hendes åndelige autoritet. Samtidig bliver vi fristet til at blive for afhængige, med deraf følgende fare for psykologisk regression og infantilisering.

Når vores intuition modnes, og vi ser os selv mere og mere i uendelighedens perspektiv, bliver den ydre lærer en person, der inspirerer os til at udfolde vores fulde potentiale som mennesker i vores dagligliv som helhed. Forholdet til den ydre lærer bliver gradvist universelt og afspejler sig i alle mennesker og i den ekstraordinære invitation, livet giver fra øjeblik til øjeblik.  
Et menneske, der fornægter den ydre lærer, risikerer også at fornægte den indre – og omvendt. Den pågældende kan bortforklare det med, at han eller hun lytter til sin indre lærer og derfor afviser ethvert forhold til en ydre lærer. Men det kan lige så godt være, at vedkommende blot dyrker sit eget ego i en af dets talløse forklædninger som åndelig og psykologisk enehersker. Det menneske, der på den anden side forguder den ydre lærer og ukritisk underkaster sig dennes vejledning, dyrker også sit eget ego ved at projicere det som den ydre lærers helt enestående, ”ufejlbarlige” karakter. I begge tilfælde forrådes ens egen væren.      

Som vesterlænding befinder jeg mig indenfor en tradition af stærk individualisme, men som bevidst menneske ser jeg, at jeg altid er en frugt af og et udtryk for mange relationer, og at det altid vil være sådan. Jeg er evigt taknemmelig over for de ydre vejledere, der har været medvirkende til min egen udvikling. Jeg er også de mange mennesker tak skyldige, som jeg kun kender fra det, de har skrevet eller fra kontakt i drømme. Men jeg har aldrig kunnet give mig helt hen til noget menneskeligt forhold, hvor jeg skulle gå på kompromis med min egen intuition. Jeg har opdaget, at det er livet selv og ethvert forhold til andre, der er guruen og min vej til opvågning… da dette har været min egen vej, er det først og fremmest forbindelsen netop til den indre lærer, jeg søger at vække hos de mennesker, jeg arbejder med”.

Den spirituelle lærer Richard Moss, forfatter til bl.a. Livets mandala m.fl.

Richard Moss er også Ugens Film på Levlykkeligt som du finder ved at klikke her: http://www.levlykkeligt.dk/ugens_fredagsfilm_0

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Richard Moss er spirituel lærer. Læs mere på Levlykkeligt