Den indre globalisering

Danske virksomheder opererer i dag i stigende grad på et globalt arbejdsmarked. Det stiller nye krav til kompetenceudviklingen af både ledere og medarbejdere. Der er behov for ikke kun at fokusere på den ydre, men også den indre globalisering.

Globaliseringen har åbnet for en verden af nye muligheder, herunder adgangen til nye markeder og fornyet økonomisk vækst. Men globaliseringen har også åbnet op for en verden af nye indsigter. Vi kan se, hvordan mennesker lever og hvordan naturen har det. Teknologien giver os mulighed for at se konsekvensen af vores handlinger, også selvom det foregår på den anden side af kloden.

Dette har medvirket til en øget social bevidsthed i befolkningen, hvilket på arbejdsmarkedet kommer til udtryk ved, at en ny type ledere og medarbejdere ønsker at benytte deres kompetencer i også en social kontekst, frem for en ren økonomisk.

De ønsker ikke at stå i en situation, hvor de kan blive tvunget til at gå på kompromis med deres indre værdier, fordi kravene om udbyttemaksimeringen er så store, at de er nødt til at sætte virksomhedens interesser over samfundets. De ønsker at arbejde i overensstemmelse med deres indre værdier, og at realisere sig selv ved at gøre en meningsfuld forskel for både sig selv og andre.

Nyt business-skole mantra
Social ansvarlighed er da også efterhånden ved at blive en del af pensum på business-skolerne.
Ifølge den store global undersøgelse Beyond Grey Pinstripes er andelen af business-skoler verden over med fag eller kurser der fokuserer på “business and society” steget dramatisk over en 6-årig periode fra 34% i 2001 til 63% i 2007.

I mange tilfælde er denne udvikling drevet af et pres fra de studerende selv, som har stiftet deres egne organisationer for at fremme det sociale fokus. For eksempel blev den amerikanske organisation Net Impact etableret i 1993 af en gruppe socialt engagerede business-skolestuderende med henblik på at netværke med andre, der ønsker at bruge erhvervslivets magt til at forbedre verden. I dag består netværket af mere end 10.000 unge erhvervsledere i 120 lokalafdelinger, fordelt over hele verden.

Tilsvarende er studenterorganisationerne WELL og Develop (nu samlet under navnet 360) blevet stiftet af studerende på Copenhagen Business School for at sætte fokus på virksomheders sociale ansvar. Det gamle businessskole mantra show me the money er ved at blive erstattet med et nyt: doing good and doing well.

Uddannelse og dannelse
Når verden bliver til danske virksomheders hjemmemarked, bliver internationalisering og mangfoldighed vigtige HR nøgleord. Til dette er der behov for at udvikle et globalt tankesæt med dertilhørende kompetencer, der kan hjælpe danske medarbejdere og i særdeleshed ledere med at blive globale medspillere. Og her kan udvikling af faglige kompetencer ikke stå alene. Erhvervspraktikken skal suppleres med socialpraktik.

I erkendelse heraf har man på eksempelvis business-skolen IMD siden 2002 taget en årlig uge ud af kalenderen for at tage på tur til et udviklingsland, et koncept de kalder for ”The Discovery Expedition”. Formålet er tosidet: Det ene er at se på landets forretningsmæssige, kulturelle og politiske drivkræfter. Det andet er at give de studerende en fornemmelse for, hvordan lederegenskaber som empati og relationsledelse skal håndteres i ukendte forretningsomgivelser. En sideeffekt har været, at de studerende uopfordret har trukket i den moralske retning ved efterfølgende selv at have taget filantropiske initiativer.

På samme vis har uddannelsesprogrammet hos Kaospiloterne længe haft fokus på at (ud)danne socialt og globalt bevidste entreprenører ved bl.a. at flytte hele hold af studerende ud i verden til et tre-måneders ophold i fx Sarajevo, Sydafrika eller Cuba, hvor de skal skabe synlige resultater med et projekt, der gør en meningsfuld forskel.

Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder med andre ord, at det ikke er nok at fokusere på den ydre globalisering. Der er også behov for at arbejde med den indre globalisering i form af holdninger, mentalitet, kulturforståelse og kommunikation. Uddannelsen af ledere og medarbejdere skal i fremtiden suppleres med dannelse.

Bedste hilsner

Tania Ellis
Executive MBA, forfatter, foredragsholder og erhvervsrådgiver

Du kan læse om flere sociale business tendenser på Tania’s blog på www.thenewpioneers.biz eller i hendes bog ”The New Pioneers” (Wiley, 2010)

 Om uddannelse af globalt ansvarlige ledere

Den internationale interesseorganisation European Foundation for Management (EFMD) har udarbejdet anbefalinger til, hvordan fremtidens ledere skal uddannes. Ud fra rationalet, at virksomheders globale ansvarlighed fremmes af globalt ansvarligt lederskab, anbefaler de blandt andet, at der undervises i:

● Analyse af politiske, sociale, intellektuelle, teknologiske og miljømæssige tendenser.
● Eksisterende etiske kodeks samt implementering af etiske principper i praksis.
● Udvikling af personlig adfærd som integritet, empati, næstekærlighed, dialog og selvindsigt.
● Tværkulturel forståelse samt sprogkundskaber.
● Sociale og miljømæssige regnskaber og afrapporteringer.
● Bæredygtige erhvervspraktikker.

Læs mere om EFMD’s The Globally Responsible Leadership Initiative www.grli.org

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Den indre globalisering af Tania Ellis