Simon Vittus Jasper Hansen

DE SYV CHAKRAER OG DERES LIVSOMRÅDER – 1-ÅRIGT EFTERUDDANNELSES FORLØB MOD EKSISTENTIEL OG MEDITATIV FORDYBYLSE

22/11/2025 - 10:00

Forløbet er lavet, så det bliver muligt at komme i dybden med teori og praksis med chakra-systemet. Fokus er afgjort på praksis; dvs. de meditationer og øvelser, som vi skal arbejde med. At få en dybere kontakt med sit eget chakra-system er det samme som en eksistentiel fordybelse. Chakraerne og hele det øvrige energisystem er døre til en dybere kontakt. Herudover er chakraer og energisystemet også hjemsteder for blokeringer og traumer, som vi arbejder nænsomt på at forløse. Endelig er der et naturligt fokus på den bærekraft, glæde og støtte, som en gruppe i et praksis-fællesskab danner henover året, hvor vi mødes.   Rammen for forløbet er 6 lørdage-søndage. En gang for hvert af de 6 første chakraer (den sidste gang arbejder vi derfor både med pineal og krone). Der er typisk 2 måneder mellem hver mødegang. Hertil kommer én online undervisning, mellem hver mødegang. Online gangene er á 1,5 times varighed, forskellige hverdagsaftener fra kl. 19-20.30 (se alle datoer og tidspunkter nedenfor).

BAGGRUND FOR FORLØBET
Baggrunden for forløbet er det energiarbejde, som den irske spirituelle lærer, Bob Moore (1928-2008), bragte til Danmark og øvrige dele af den vestlige verden. Bob Moore indså, at der var nogle store udviklingsmuligheder i at arbejde med energisystemet. Hvilket samtlige erfaringer understøtter med al tydelighed. Den klassiske hatha yoga adresserer primært den fysiske krop. Og klassisk mindfulness adresserer primært bevidstheden. Men vores menneskelige helhed består af mere end krop og bevidsthed. Vi har et energisystem, som gennemtrænger og samarbejder både med opmærksomheden og med den fysiske krop. Heri er chakraerne hovedstæderne. Baggrunden for forløbet er altså meditative øvelser, som adresserer både de syv primære chakraer samt vores mange sekundære chakraer og energipunkter. Hertil kommer et væsentligt healingsaspekt. En anden måde at få del i de store resurser, der ligger i det æteriske – et andet navn for energisystemet – er netop healing. Healinsgøvelserne laves to og to, og kræver ingen forudgående erfaringer med healing. Yderligere er en helt central baggrund for forløbet den psykologiske og eksistentielle kortlægnings, Jes Bertelsen har lavet af læren om chakra-systemet. Endvidere har jeg de seneste tre år undervist i et lignende forløb; som kun varede 6 måneder. Dette har fungeret rigtigt godt, men følelsen var nu, at 12 måneder og dobbelt så mange undervisningstimer ville være ønskværdigt. Mine egne erfaringer med dette chakra-arbejde går tilbage til 2008. Jeg har siden brugt det dagligt i mine meditationer. Gradvist med større glæde og større udbytte. Og en voksende tillid, som gør, at jeg ønsker, at andre skal få del i arbejdet. 

 

CHAKRA-LÆREN

Kort fortalt er chakra-læren en teori om de kræfter, der styrer os. De fleste mennesker ved ikke, hvor og hvad det er for kræfter, der fx fremprovokerer en stor vrede, ens højere og spirituelle længsler eller tilstande af afspænding og velvære. Dét ved chakra-teorien. Her har man i årtusinder klargjort, i både teori og praksis, hvilke dele af vores liv, der styres hvorfra. Disse tusindvis af år gør, at der ligger en enorm erfaring bag ved et forløb som dette. I praksis viser det sig, at ved at adressere et bestemt chakra, så kan vi forløse den vrede, vi ellers er hjælpeløse ofre overfor. Det viser sig, at ved at få mere adgang til bestemte chakraer, så er vi vores spirituelle længsler meget nærmere etc. Kort fortalt så styres vores økonomi, vores kropslige sundhed, vores bolig af rodchakraet. Mens vores evne til afspænding, velvære og spontanitet styres af harachakraet. Vores emotioner og alle vores komplekser og konflikter styres som oftest af solar plexus chakraet. Hvilket også gælder vores evner til at sætte sunde grænser, og til at brænde for noget. Hjertechakraet styrer vores dybere følelser; og en dybere kontakt indad mod vores egen kerne: hjertet styrer i vor høj grad vi kan modtage kærlighed fra andre, og i hvor høj grad vi kan give det. Halschakraet styrer, hvad vi giver os lov til at udtrykke i verden – på alle planer. Hvad udtrykker jeg – og hvad udtrykker jeg ikke? – kropsligt: Og så fremdeles med det energetiske, det emotionelle, det kærlighedsmæssige, det kreative, det intuitive og det spirituelle etc. Pinealchakraet styrer intuition, det at have retning i livet, klarhed, og generelt lys i pæren. Endelig har kronechakraet at gøre med det spirituelle (hvilket også kontaktes gennem hjertet og andre energipunkter).   

 

KRAV TIL DELTAGERNE

Det vigtigste er, at man er parat til at fordybe sig. Og til at lære noget dybt og nyttigt. At man har lyst til den eksistentielle forandring, som disse praksisser vil medføre, hvis de anvendes korrekt. Det er en fordel – men ikke et krav – at man har beskæftiget sig med udvikling gennem nogle år: Yoga eller mindfulness eller terapi etc.  Og derfor har et vist kendskab til sig selv. 

 

SIMON VITTUS JASPER HANSEN

Jeg har anvendt den praksis, forløbet er bygget på, siden 2008. Og jeg anvender den til stadighed med større udbytte, større entusiasme og større taknemlighed. Og ikke mindst en voksende lyst til, at flere mennesker skal have mulighed for at få gavn af disse værktøjer. Jeg er cand.mag. i filosofi, videnskabsteori og kommunikation. Certificeret yogalærer fra uddannelser i Thailand og Danmark. Certificeret psykoterapeut. Uddannet mindfulness-underviser fra Århus Universitet (i det internationalt akkrediterede MBSR-system). Til daglig bor jeg ved Vækstcenteret i Nørre Snede. Her modtager jeg undervisning og supervision på min egen meditative proces af nogle af mest solide kompetencer inden for området. Jeg har en daglig meditationspraksis siden 2006. Og lever et liv, hvor meditation og udviklingsarbejde er det absolutte omdrejningspunkt. Jeg deltagere hvert år på lange retreats af måneders varighed. https://simonvjhansen.dk/https://simonvjhansen.dk/

 

ADRESSE

Forløbet foregår i Dansk Familie Instituts lokaler i Nørre Snede: Rørbækvej 20, 8766 Nørre Snede. 

 

DATOER OG TIDSPUNKTER

Lørdag og søndag d. 22.-23. november

Torsdag d. 18. december (Online)

Lørdag og søndag d. 24.-25. januar

Onsdag d. 25. februar (online)

Lørdag og søndag d. 28.-29. marts

Tirsdag d. 5. maj (online)

Lørdag og søndag d. 6.-7. juni

Onsdag d. 8. juli (online)

Lørdag og søndag d. 22.-23. august

Tirsdag D. 22. september (online)

Lørdag og søndag d. 24.-25. oktober

 

 

PRIS, KOST, LOGI OG TILMELDING

Det er muligt at betale i 1, 2 eller 3 rater. Se nedenfor. Forløbet koster 1800 pr. mødegang, i alt 10.800. Vi spiser sammen lørdag frokost og aften, og søndag frokost. Morgenmad sørger man selv for. Prisen for kost og øvrig forplejning med kaffe, the, frugt og snacks er 250 pr. gang, i alt 1500 kr. Da forløbet kører over 2 dage, er det nødvendigt med overnatning (for de fleste). Dette sker hos de fastboende fra Vækstcenteret, som udlejer værelser. Og har mange års erfaring med dette. Prisen pr. overnatning er 275 kr. I alt for de seks gange: 1650. Ønsker man at overnatte fredag nat også, kontakter man sin vært, og betaler selv for den ekstra overnatning. Det er også muligt at deltage i forløbet uden overnatning. 

 

  • Forløbet: 10.800 kr.
  • Logi: 1650 kr.
  • Måltider: 1550 kr.
  • I alt: 14.000 kr.

Det at jeg er medlem af Rejsegarantifonden gør, at man ikke må modtage forudbetalinger. Betalingen må altså tidligst opkræves på dagen for begivenheden, eller senere. I praksis foregår det sådan: Når du trykker tilmeld, henvises du til en betalingsside. Her angiver du personlige oplysninger og kreditkort-info. Beløbsprisen reserveres således på din konto frem til datoen for begivenheden, og trækkes så automatisk. Du kan fortryde din tilmelding op til tre uger inden start af begivenheden. Herefter hæfter man for hele beløbet. Du kan se alle yderligere regler omkring til- og afmelding, fortrydelse, force majeure her: https://simonvjhansen.dk/praktisk/ Det er muligt at betale i 1, 2 eller 3 rater. Betaler du i 1 rate, betales hele beløbet automatisk ved start for begivenheden. Betaler du i 2 rater, betales 7000 kr. ved opstart, og 7.000 kr. 45 dage senere. Betaler du i 3 rater, overføres 4667 kr. ved opstart. Anden rate 45 dage senere á 4667 kr. Og tredje rate á 4667 kr. 90 dage senere. Dette fremgår af tilmeldings-og betalingssiden. 

 

ANBEFALET LITTERATUR

Ingen litteratur er obligatorisk eller strengt nødvendig. Erfaringen fra de tidligere forløb er dog klart, at udbyttet hos deltagerne stiger markant ved læsning. Jeg anbefaler alle, at læse hele Helen Gamborgs bog Det usynlige i helbredelse. Den hører til det absolut bedste litteratur, der findes om chakra-systemet. Hertil anbefaler jeg Anodea Judith Slip sjælen fri. Dette er en tykkere og mere omfattende bog. Så læs derfor evt. det kapitel, der omhandler det chakra, vi skal mødes om til kommende mødegang. Endelig for de mere esoterisk interesserede er bogen Kundalini Tantra af Swami Satyananda Saraswati utroligt anbefalelsesværdig. Jes Bertelsens bog Energi og bevidsthed er ligeledes en lysende stjerne på chakra-litteraturens nattehimmel – og for den nattehimmel, der fortæller om højere bevidsthed. For nogle vil læsningen først give mening ved en senere lejlighed, eller slet ikke.  

https://simonvjhansen.dk/

__________________________
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
DE SYV CHAKRAER OG DERES LIVSOMRÅDER – 1-ÅRIGT EFTERUDDANNELSES FORLØB MOD EKSISTENTIEL OG MEDITATIV FORDYBYLSE