De ni knuste hjerter - The nine broken hearts - Unik workshop - Mindjuice Academy

16/01/2017 - 09:00

Få nøglen til vedvarende og dyb forandring af sanser, tanker og følelser

Kan du huske dig selv som barn? Hvad sagde du til dig selv omkring at kunne klare dig i verden? Hvad troede du på virkede? Forståelse er fundamentet for forandring. På denne to-dages workshop vil du få åbnet øjnene, hjertet og hjernen for hvilke stukturer, du skabte i din tidlige barndom baseret på din enneagram type. Også kaldet for Din indre kritiker. På denne måde vil du forstå, hvordan du også kan forandre dig.

Ved at lære din indre kritiker at kende, får du en direkte adgang til bryde med de negative psykiske strukturer og genskabe nye kraftfulde. Workhoppen fokuserer på at styrke dine evner til at udvikle empati over for den personlighedsfælde, som alle bliver fanget i før eller siden. Workshoppen fokuserer på, hvordan du kan skabe muligheder for dybere relationer og for at møde verden som et mere helt menneske.

ANERKENDTE UNDERVISERE:
MICHAEL MAYLOR & PERNILLE W. LAURITSEN

Michael Naylor er en del af seniorlærerkollegiet fra det berømte Enneagramme Institute i New York, grundlagt af forfatter og enneagram-ekspert Don Riso. Michael arbejder som en anerkendt underviser, certificeret terapeut og coach. Han er specialiseret i arbejdet med forskellige former for afhængighed, og er inviteret til Danmark som Mindjuice’s særlige gæsteunderviser.

Pernille W. Lauritsen er grundlægger af den største skole inden for personlig udvikling og bevidst lederskab i Skandinavien, Mindjuice Academy. Pernille er ligeledes tidligere elev af Riso-Hudson og havde gennem flere år Don Riso som sin personlige mentor. Hun har uddannet mere end 10.000 mennesker i coaching, kommunikation, lederskab og enneagrammet. Hun er også desuden PCC-certificeret coach fra International Coach Federation.

 

DET FÅR DU PÅ WORKSHOPPEN:

 • Redskaber til at skabe nye styrkende mønstre for nærvær
 • Redskaber til at kortlægge din indre kritikere
 • Dyb indsigt i de 9 enneagramtypers mellemniveauer
 • To dages med verdensklasse undervisere
 • Inspirerende undervisning med både teori og øvelser

 

DET LÆRER DU PÅ WORKSHOPPEN:

 • At forstå et dybere niveau af forståelse for Enneagrammet
 • Hvordan du integrerer dine indsigter hverdagslivet
 • Hvordan du forstår andre menneskers udfordringer bedre
 • Hvordan du vokser med din type – uden at kæmpe med de
 • Hvordan du forandrer negative mønstre til nogen, der opfylder dig

HVEM ER WORKSHOPPEN FOR?

Alle der arbejder med eller interesserer sig for at forstå mennesker. Det kan være dig som leder, rollemodel, forældre, ven eller bare mennesker. Det er en fordel, hvis du kender til Enneagrammet, men ikke en forudsætning.

WORKSHOP: DE NI KNUSTE HJERTER

16.-17. januar 2017. Begge dage kl 9:00-17:00
i Mindjuice Academy, Nansensgade 41A, 1366 København K

 

OBS! Første og eneste gang vi holder workshoppen.
Book din plads nu! Begrænset antal pladser.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[English version]

Discover the way to sustained and complete change of senses, thoughts and feelings

Do you remember yourself as a young child? What did you say to yourself about getting succesfully around in the world? What did you believe in? Understanding is the fundamental of change. This 2 day long workshop will open up your eyes, mind and heart for the stuctures created in your early childhood based on your enneagramme type. Also named: the inner critic. So that you know how to change.

By knowing the inner critic you get a direct acces to rebuild the destructive structures and replace them with new powerful ones. The workshop will focus on your ability to devolop empathy for the personality trap all people find themselves in and your possibiltity to love deeply and enter as a whole human beings in the world.

INTERNATIONAL TEACHERS: 
MICHAEL NAYLOR & PERNILLE W. LAURITSEN

Michael is senior member of the faculty at famous The Enneagramme Institute, N.Y founded by Don Riso. He works as an adknowlegde teacher and a certified therapist and a Co-Actice Coach. Especially working with several form of addictions. He is visiting Denmarks as a special guest of Mindjuice.

Pernille W. Lauritsen is founder of the largest school of personal devolopment and consious leadership in Scandinavia, Mindjuice. She is also a devoted Riso-Hudson student and had for several years Don Riso himself as a mentor. She has trained more than 10.000 people in the skills of coaching, leadership, enneagramme and communication. She is a PPC certified ICF coach.

YOU WIL GET THIS:

 

 • Tools to recognize your own inner critic
 • Tools to create powerful patterns for presence
 • Deep insights of the middle levels of the 9 types of the Enneagramme
 • Two days with world class leading teacher
 • Days with both theory and excesses

 

YOU WILL LEARN:

 

 • A deeper level of understanding the Enneagramme
 • How to integrate your insight into daily life
 • How understand other peoples difficulties
 • How to grow with your type – not against it
 • How to transform negative patterns into fulfilling ones

 

WHO IS THE WORKSHOP FOR?

Everybody who works with or share interest in understanding people. It could be you as a leader, rolemodel, parent, friend or just human being. Knowing the Enneagramme is an advantages but not a need to participate.

 

WORKSHOP: THE NINE BROKEN HEARTS

Monday and thuesday 16 – 17. january kl 09:00-17:00
i Mindjuice Academy, Nansensgade 41A, 1366 Copenhagen

Price: 3.495,- dkr.

NB! Limited seating.
Buy your ticket now.

__________________________

Mindjuice Academy er Danmarks førende institut for bevidst læring og lederskab.
Vi tilbyder ekstraordinære coachuddannelser, lederkurser, Enneagramworkshops, medarbejderudvikling m.m.
Læs mere på https//www.mindjuice.com
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
De ni knuste hjerter - The nine broken hearts - Unik workshop - Mindjuice Academy