COACHING - Et effektivt ledelsesværktøj

Blog forfatter

Er du leder? - eller interesserer du dig for ledelse? Og vil du gerne blive klogere på den coachende ledelsestilgang?

En lang række danske organisationer bruger i dag coaching som ledelsesværktøj. Den coachingbaserede ledelsesstil er primært integreret i de daglige ledelsesmæssige arbejdsopgaver, såsom:

Trivsel, samarbejde, konflikthåndtering og medarbejderudviklingssamtaler.

Læs mere om Coaching lige her: NLPhuset coaching uddannelse

Tilgangen går overordnet set ud på, at lederen ved hjælp af coachingredskaber, og af et coachende “mindset”, bliver bedre i stand til at tilrettelægge jobbet på en måde, så det stemmer overens med den enkelte medarbejders ønsker og engagement.

Mange forandringer på de danske arbejdspladser

Nutidens arbejdsliv er præget af en høj grad af mobilitet, hvilket er medvirkende til at virksomheder i dag sætter medarbejdertrivsel højt på dagsordenen. Flere og flere af os ser vores job som en del af vores selviscenesættelse og personlige brand og vores arbejde kan på den måde siges at være blevet en værdi i sig selv og en mulighed for personlig udfoldelse og selvrealisering.

Mange af os vil derfor gerne kunne identificere os med vores arbejdsplads` værdier, holdninger og brand - og netop derfor, er det så vigtigt, at man som leder formår at tilpasse sin ledelsesstil efter medarbejdernes ønsker og krav til arbejdspladsen.

Den enkelte medarbejders behov i centrum

Coaching i arbejdslivet er en del af at skabe arbejdsglæde, som er alfa og omega for at skabe gode resultater. Coaching er medvirkende til at kvalificere kommunikationen mellem leder og medarbejder, hvilket udvikler og fastholder et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden.

Når en leder tager en coachingbaseret samtale med en medarbejder vil formålet typisk være at finde frem til medarbejderens motivation og udviklingsønsker for derigennem at lave en plan for, hvordan medarbejderen når de mål, der fastlægges i samtalen.

 

Coaching som en udviklings- og læringsproces

Coaching bygger på antagelsen om, at mennesket er motiveret for læring og udvikling, og at vi alle har svarene i os selv. På den måde er coachens spørge- og samtaleteknik helt afgørende for udbyttet af coachingsamtalen. Coaching er netop en samtaleform, hvor coachen hjælper en eller flere personer med at sætte og nå mål, skabe klarhed over en problemstilling og i det hele taget hjælpe med at skabe forandringer.

Coachen benytter sig af en avanceret spørgeteknik og en række teknikker og værktøjer, som varierer alt efter hvilken baggrund, coachen har.

Coaching som ledelsesværktøj kan altså være med til at forandre den måde, vi tænker ledelse, medarbejder, arbejdsglæde og forretning på.

Vil du gerne vide mere om COACHING? - så er du velkommen til at besøge vores hjemmeside. Her kan du samtidig få et overblik over vores udbud af uddannelser.

Med venlig hilsen

NLP Huset

 

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, mindfulness, psykoterapi og supervision.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Coaching som ledelsesværktøj. Læs mere her.