COACHING er et populært begreb, men hvad er coaching og hvad kan det bruges til?

Blog forfatter

Hvad er coaching?

Coaching er en samtaleteknik, som bygger på, at alle mennesker har ressourcerne og svarene i sig selv – man har blot brug for en coach til at stille de gode spørgsmål. Det er på den måde et værktøj, som gør dig i stand til at hjælpe andre med at hjælpe sig selv.

Coaching handler om at låse op for menneskers potentiale og derved øge deres præstationer. Det handler om at få spørgsmål og svar til at bo i samme rum. Coachen hjælper den coachede til - via sine spørgsmål - at nedbryde de barrierer, der i den nuværende situation forhindrer den coachede i at se, føle og tænke på de muligheder, der er.

 

Du kan ikke lære et menneske noget. Du kan kun hjælpe det til at opdage, hvad det har i sig

 

Man kan coache i stort set alle emner. Som coach kommer du altså til at arbejde med mange forskellige problemstillinger. Fælles for dem alle er, at de tager udgangspunkt i den, du står over for at coache.

Som coach er din fornemste opgave derfor at identificere, hvad coachingsessionerne skal omhandle og at hjælpe folk i mål med det, de ønsker at opnå.

En coachingsession kan tage udgangspunkt i både personlige og arbejdsmæssige emner. Coaching kan være et effektivt værktøj til personlig udvikling. Personlige coachingsessioner kan fx tage udgangspunkt i:

 

 • Ændring af vaner og mønstre

 • Relationer

 • Parforhold

 • Stress

 • Jobskifte

 • Afklaring af værdier og mål

 

Coaching kan desuden overordnet bruges professionelt på to måder. Man kan arbejde som professionel coach, eller man kan bruge coaching som et professionelt ledelsesværktøj.

Derudover bruges coaching på alle niveauer i organisationen - både til enkeltpersoner og teamcoaching. Nogle har også glæde af stille coachende spørgsmål til sig selv. Coaching bruges situationsbestemt og i sammenhæng med andre metoder. Arbejdsrelaterede coachingsessioner kan fx tage udgangspunkt i:

 

 • Stresshåndtering

 • Forhandling

 • Ledelse

 • Konflikthåndtering

 • Karriereudvikling

 • Motivation

 

Coaching er på den måde at hjælpe mennesker til selv at lære, at hjælpe mennesker med at finde deres egne svar, at skabe bevidsthed og forbedre præstationer og ikke mindst at åbne op for en persons fulde potentiale.

 

Med venlig hilsen

NLP Huset

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, mindfulness, psykoterapi og supervision.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Hvad er coaching? Læs mere her