Stressekspert Majken Matzau

StressCoach uddannelse

Blog forfatter
 
Matzau Erhvervspsykologer udbyder nu Hold 11 på landets førende Stresscoach Uddannelse. Opstart d. 9. maj 2019, med certificering d. 11. oktober. 
 
 • Ved du, hvordan du diagnosticerer stress præcist?
 • Ved du, hvorfor stress er et ledelsesansvar?
 • Ved du, hvornår du skal coache – og hvornår du skal rådgive?
 • Ved du, hvordan du bliver en af danmarks dygtigste stressrådgivere?

 

Bliv certificeret stressrådgiver og – stresscoach på Matzau Erhvervspsykologers Stresscoach-uddannelse.

 

På Stresscoach uddannelsen punkterer vi de mange fejlagtige myter om stresscoaching, således at du – som stresscoach, eller stresskonsulent bliver trænet i at tage rollen som stressekspert  og blive rollemodel for en professionel, vidende og etisk forsvarlig stressbehandling   i Danmark.

 

Erhvervspsykolog Majken Matzau er den ledende stressekspert og udbyder af Stresscoach uddannelser, med 20 års erfaring i stressrådgivning og stresscoaching, og på denne ekslusive Stresscoach-uddannelse bliver du uddannet, trænet og certficeret personligt af Majken Matzau.

 

Se datoer og tilmeld dig i dag 

 

Jeg har deltaget i mange kurser og uddannelser, og jeg må sige dig en stor TAK for det mest inspirerende, engagerende og holistiske jeg har deltaget i. At få nye perspektiver til mit arbejde har altid været vigtigt for mig uanset, hvad jeg har lavet, og denne uddannelse har bare været i top.” Gertrud Rostgaard – certificeret Matzau Stresscoach fra hold 3. 

 

Om Stresscoachuddannelsen

Stresscoachuddannelsen er unik og er den eneste af sin slags i Danmark.

Målet med Stresscoach uddannelsen er at uddanne skarpe, specialiserede og erfarne professionelle, der i praktisering af ekspertrådgivning og stresscoaching kan hjælpe virksomheder med at nedbringe stress i deres organisation, samt hjælpe stressramte medarbejdere nænsomt og effektivt tilbage i arbejdet. Uddannelsen retter sig mod at uddanne den professionelle i at arbejde i grænsefeltet mellem ekspertrollen og coachrollen, og således kunne varetage den samlede proces fra Kriserådgivning og evt. sygemelding, Opbygning, Erkendelse samt Indslusning af alvorligt stressede kunder.

Stresscoach uddannelsen henvender sig til coaches, konsulenter , rådgivere og andre professionelle, der ønsker at udvikle deres faglige ekspertise til at adressere og afhjælpe alvorlig stress hos deres kunder.

Gennem Stresscoach uddannelsen i Stresscoaching hos Matzau Erhvervspsykologer erhverver du og din virksomhed en unik proces og metode, udviklet af erhvervspsykolog og stressekspert Majken Matzau, der sikrer kunderne den absolut optimale ekspertise på stressområdet. På baggrund af uddannelsens og metodens særlige avancerede niveau og specialisering får du og din virksomhed et unikt kvalitetsstempel, der er adgangsgivende til at arbejde med alvorlig stress på såvel det erhvervspsykologiske som det personlighedspsykologiske plan.

Målet for en Stresscoach er ikke blot at fungere som leverandør af stressrådgivning og -coaching, men ligeledes at kunne agere som professionel stressekspert og rådgiver for HR-funktionerne, ledelsesfunktionerne, job-centrene samt de øvrige involverede parter. 

Som Stresscoach på Matzaus Stresscoach Uddannelse bliver du derfor (udover individ-planet) trænet i at arbejde med stressproblematikker på et erhvervspsykologisk og organisatorisk plan, og du lærer her at forankre stresscoaching-arbejdet i kundens interne organisation.

 

Se datoer og tilmeld dig i dag 

 
Indhold på Stresscoach uddannelsen

Indføring i den nyeste stressforskning

 • Definitioner på stress – biokemisk såvel som psykologisk
 • Statistikker og fordelinger
 • Symptomer og signaler
 • Situationer og faktorer som skaber stress
 • Retningslinier for sygemelding
 • Aftaler med arbejdspladsen
Rollen som Stressekspert
 • Håndtering af mennesker i krise
 • Balance mellem støtte og styring
 • Diagnosticering ifht. sygemelding
 • Vejledning og rådgivning ifht. sygemelding
 • Kontakt og samarbejde med HR
 • Stress i en erhvervspsykologisk kontekst
 • Stress i en ledelsesmæssig kontekst
 • Rådgivning ifht. arbejdspladsen
 • Etik i rollen
Rollen som Stressrådgiver
 • Opfølgning på rammer og aftaler
 • At være vejleder gennem krise og sygemelding
 • At bringe kunde hjem til Nuet
 • At bringe kunden hjem til sin krop
 • At lære kunden at rumme en følelse
 • At skabe håb og retning
Indføring i psykologiske temaer hos stressramte
 • Forløsning af overbevisninger, der skaber stress
 • Mødet med angst- og utilstrækkelighedsfølelse
 • Behovet for anerkendelse og at høre til
 • At hjælpe klienten til at finde sin indre stemme igen
 • Redskaber til at lære klienten at lytte efter
 • At kunne sige fra og sætte grænser
 • Vejen hjem
Rollen som Stresscoach
 • Den gradvise åbning for nye muligheder
 • At hjælpe personen til at tage ansvar
 • At genskabe kontakten til selvet – krop og sjæl
 • Identifikation af personlige grundantagelser som skaber stress
 • At etablere nye og sundere grundantagelser
 • At støtte nye livsvalg og beslutninger
 • Overføring af det fulde ansvar til kunden
 • Indslusning på jobbet
 • Rådgivning af HR
 • Udfasning af coachen 

Hvornår:
3 moduler fra kl. 9.30 - 16.30. 
Ialt 9 fulde undervisnings- og træningsdage.   

 

Hold 11 2019: 

Modul 1: 9. – 10. maj

Modul 2: 13. -14.  juni

Modul 3: 22. – 23. august

Modul 4: 9. – 11. oktober

 

Form

Matzau Erhvervspsykologers Stresscoach-uddannelse veksler mellem teoretiske oplæg, træning, øvelser og gruppesupervision. Der er ca. 24 deltagere på holdet.

Hvem
Konsulenter, coaches, HR-professionelle, rådgivere, terapeuter , tillidsfolk, ledere og øvrige professionelle, der ønsker at specialisere sig i stress.

Certificering
Certificering kræver gennemførelse af 20 stresscoachingsessioner mellem modulerne, bestået eksamenscoaching, bestået skriftlig opgave samt deltagelse på hele Stresscoach-uddannelsen.

Hvor
Matzau Stresscoach-uddannelse foregår i Soulhouse i Københav.

Pris
32.900 kr. inkl. materialer og forplejning, ekskl. moms.

Tilmeld dig her

 

 

 

__________________________

Majken Matzau, Erhvervspsykolog

Se mere på http://www.matzau.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Stresscoachuddannelse - førende Stress Coach Uddannelse. Læs mere