sladder

Sladre - er det så vigtigt?

Stress Coach Lotte Klink

"Jeg kan ikke holde det ud! De sladrer altid om mig ". Sådan sagde hun, mens tårerne løb ned af hendes kinder. "Jeg kan ikke forstå hvorfor.

læs mere »

Sladder - godt eller skidt

Vi møder det alle steder. På jobbet, i nabolaget og i venindeflokken. Sladder har en kontrolfunktion der fastholder os enten i negative og positive roller. Så bliv bevidst om hvor og hvordan du benytter den. Sladder er, ud fra en psykologisk vinkel, med til at opstille de sociale rammer for vores samvær med hinanden. I sladderen ligger der nemlig indbygget et sæt usynlige regler, som vi ubevidst indretter os efter. Sladder sætter ofte en ”skjult” dagsorden de steder, hvor den florerer. Derfor det vigtigt at være bevidst om, at sladder altid er en tolkning af en oplevelse eller noget du har hørt. Ikke formidling af fakta. læs mere »

Tilføj til kalender
Abonnér på indhold
sladder