bose einstein

Det fysiske og det spirituelle er en og samme virkelighed

Disse betragtninger er ansporet af eller udsprunget af behovet for en udvidet forståelsesramme, for mig, som er skolet i elektronik og dertil hørende felt definitioner, elektriske og m

læs mere »
Tilføj til kalender
Abonnér på indhold
bose einstein