Profil

Navn
Bobby Zachariae
Titel
Professor, cand.psych.,dr.med.
Hjemmeside
Bobby Zachariae hjemmeside
E-mail
bzach@aarhus.rm.dk
Telefon
Adresse
.., .. Århus

Introduktion

Bobby Zachariae er født i København i 1955. Bobby Zachariae har kandidateksamen i psykologi, og en bachelorgrad i statskundskab, samt en medicinsk doktorgrad. Bobby Zachariae har desuden bl.a. været Visiting Associate Professor ved Harvard Medical School i Boston, gæsteforsker ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA og forskningsprofessor ved Århus Universitetshospital.

Bobby Zachariae er i øjeblikket ansat som professor ved Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han er leder af Psykoonkologisk Forskningsenhed, hvis hovedopgave er at gennemføre forskning i psykologiske og sociale aspekter ved kræft.

Udover psykosocial kræftforskning omfatter Bobby Zachariaes vigtigste forskningsmæssige interesser er: psykoneuroimmunologi, smerteforskning, stressforskning, hypnose, visualisering og kommunikation.

Bobby Zachariae's Bøger
Bobby Zachariae har skrevet et større antal videnskabelige artikler og en række bøger, herunder bøgerne "Visualisering og Helbredelse - Teori, forskning og øvelser", doktorafhandlingen "Mind and Immunity: "Psychological modulation of immunological and inflammatory parameters", "Kræftens psykologi " psykologiske og sociale aspekter ved kræft" og "Stresskompetence". Læs her mere om Stress og Stress Symptomer. Bobby Zachariae har også udgivet en række meditation - og visualiseringsøvelser på...

Brancher

  • Psykolog
  • Stresskonsulent
  • Meditation
  • Bobby Zachariae
  • Bøger om Helbredelse
  • bøger om stress

Hjemmesider

Kort


Bobby Zachariae - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt