Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Bliv certificeret coach hos Fortuna Kurser & Coaching - Uddannelse i Kbh.

28/01/2021 - 09:09

På denne intensive og professionelle coachuddannelse lærer du at bruge coaching som en effektfuld kommunikationsform. Du får effektive coaching redskaber til at skabe udvikling af ressourcer og potentialer, motivation, handlekraft og positiv forandring hos den du coacher. Coaching værktøjerne kan du bruge i utallige sammenhænge - uanset om du til daglig er leder eller medarbejder.

Du får en ekstraordinær coachuddannelse fordelt på tre moduler og masser af træning. Det teoretiske fundament bygger på kognitiv / narrativ coaching, mennesketyper samt kraftfuld kommunikation og personligt lederskab.

Fortunas coachuddannelse er en professionel og grundig uddannelse med et optimalt læringsmiljø. Vi uddanner professionelle coaches der kan udføre situationsbestemt og udviklingsorienteret coaching, og undervisningen sættes i relation til din virkelighed og dit arbejde. Det betyder at du får integreret det du lærer så coaching bliver naturligt for dig at bruge i din hverdag.
Coachuddannelsen slutter med at du bliver både skriftligt og mundtligt certificeret som coach på vores intensive coachuddannelse i København.

Coachuddannelse - hvem deltager?

Coachuddannelsen er for dig som har en bred kontaktflade til andre - du kan fungere som leder, projektleder, konsulent, rådgiver, underviser, behandler, selvstændig m.m. Og i din hverdag har du brug for brugbare kommunikative værktøjer til at optimere medarbejderens, kundens, klientens eller kollegaens egne resurser til selv at skabe positiv forandring og udvikling, til at klare vanskelige situationer eller til at sætte sig mål og nå dem.

Coachuddannelse med certificering

Læs deltagernes udtalelser om coach uddannelsen

 

Dit udbytte af denne coach uddannelse

Coachuddannelsens formål er at give dig den viden og indsigt samt de færdigheder der er nødvendige for at du kan blive en professionel coach. På coach uddannelsen får du indsigt i på hvilke områder du med succes kan bruge coaching, og du lærer kunsten at coache ved at stille "de rigtige spørgsmål" - netop dem som guider den du coacher, til større selvindsigt og til at nå sine mål.

Du træner teknikkerne til at skabe motivation, commitment og handlekraft. Og du får værktøjer til at bane vejen for faglig udvikling, personlig vækst og positive forandringer hos den du coacher. Du får en komplet gennemgang af Praktikons coachingmodel som er bygget op efter ICF's internationale standarder, og du træner alle trinene i coaching modellen. Du vil løbende få feedback på dig selv som coach af underviser og kursusdeltagere så du helt konkret oplever hvordan du gør fremskridt.

Kursusmaterialet er Fortunas egen lærebog i coaching med masser teori, cases og praktiske værktøjer.

Udbytte for virksomheden

En medarbejder eller en leder som har kompetencerne til at fungere som coach og sparringspartner for sine omgivelser, er meget værdifuld for virksomheden. Ved brug af coachende samtaler vil virksomheden opleve medarbejdere som er mere selvledende, forandringsparate og motiverede. Gennem coaching vil medarbejderne forbedre deres præstationer og anvende deres færdigheder og resurser optimalt. Brug af coaching vil også virke forbyggende på stress og konflikter, forbedre samarbejdet og trivslen og resultere i færre sygedage på arbejdspladsen.

Underviseren på coachuddannelsen

Underviser på coach uddannelsenPia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i coaching.
Hun har gennem en årrække uddannet og certificeret en lang række medarbejdere og ledere på Fortunas erhvervscoach-, stresscoach- og konfliktcoach uddannelser.
Hun har egen coaching praksis hvor hun arbejder med coaching af ledere, medarbejdere og teams med udfordringer inden for områderne: karriereudvikling, stresshåndtering og konflikthåndtering Læs mere om karrierecoaching og stresscoaching hos Fortuna Kurser & Coaching.

Kursusdeltagerne vurderer Pia Hardys undervisning som engagerende og inspirerende med fokus på den enkelte deltager og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.
Læs mere om Pia Hardy >>> ...

Referencer på kurset i coaching

Pia Hardy har haft deltagere på kurset fra bl.a. Danske Bank, Jobcenter Roskilde, KMD, McKinsey & Co, BUPL Storkøbenhavn, Metronome Productions, SEB Pension, DSB Fremføring Aalborg, Rødovre Kommune, Trafikselskabet Movia, Ministeriet for Børn og Undervisning, TDC/Yousee.

 

Coachuddannelse - se modulernes indhold

Coach uddannelse på 3 moduler

 

Modul 1: Grundlaget for excellent coaching - grundlæggende coaching

På modul 1 på denne coach uddannelse får du et indgående kendskab til hvad coaching er. Du lærer at bruge alle de coachende værktøjer i Praktikons coachingmodel. Og du træner dine færdigheder i at bruge coaching som et effektivt redskab i din kommunikation. Du vil også selv opleve at blive coachet. Du arbejder bl.a. med:

 •     Hvad coaching er, og hvordan og hvornår det kan bruges?
 •     Coaching modellens 6 trin - en struktureret model
 •     Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation
 •     Opstilling af mål og afklaring af værdier
 •     Udforskning og ændring af hæmmende vaner og mønstre
 •     Afklaring og styrkelse af fokuspersonens motivation
 •     Udforskning af perspektiver og nye handlemuligheder
 •     At skabe handlingsplaner der virker
 •     Din rolle og egenskaber som coach
 •     Etablering af den tillidsfulde coachingrelation
 •     At stille kraftfulde spørgsmål, der skaber forudsætning for forandring.
 •     At lytte effektivt på flere niveauer
 •     Masser af praktisk træning i små grupper med feedback til dig som coach.

Modul 2: Drivkraften til motivation og forandring - videregående coaching

På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du arbejder med flere værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du går bagom forhindringer og hæmmende overbevisninger og arbejder med flere metoder til at skabe motivation, nye støttende mønstre og overbevisninger hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med din egen optimale tilstand som coach. Du arbejder bl.a. med:

 •     Flere effektive værktøjer til at afklare mål
 •     Teknikker til at skabe indsigt i overbevisninger
 •     Værktøjer til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner
 •     Afklaring og prioritering af værdier og behov
 •     Din egen optimale tilstand som coach
 •     Hvordan du følger op på coachingsessioner
 •     At sikre kontinuer læring igennem en proces
 •     ICF’s etiske regler og kompetencer for coaching
 •     At coache etisk forsvarligt.
 •     Træning i at coache og efterfølgende feedback.

Modul 3: Skab resultater og bliv certificeret coach

Dette er det afsluttende modul hvor du bl.a. træner værktøjer til at afklare hvilke behov og værdier der er vigtige i fokuspersonens liv. Værktøjer som skaber den fremdrift og motivation som gør at fokuspersonen handler mod sit mål.
Du får indsigt i hvordan du coacher forskellige persontyper og teams, og endelig laver du din egen personlige handlings- og udviklingsplan som coach. Du arbejder bl.a. med:

 •     Afklaring og prioritering af værdier og behov
 •     Coaching af forskellige persontyper
 •     Den anerkendende coaching på succeser og fremdrift
 •     Teamcoaching
 •     Træning i coaching - med supervision
 •     Din profil - at designe din unikke coachingstil
 •     Din egen personlige handlingsplan som coach
 •     Analyse af forskellige cases
 •     Den skriftlige og mundtlige eksamen og certificering.

Form og varighed af coachuddannelsen

Denne coachuddannelse strækker sig over 3 moduler a 2 dage med afsluttende eksamen. Imellem modulerne er der hjemmeopgaver hvor du træner dine coaching værktøjer. På Praktikons coachuddannelse er holdene små - maksimalt 8 deltagere. Derfor er der god tid til selvrefleksion, dialog og en grundig feedback til den enkelte deltager.

På coaching modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis, samt supervision. Din træning kan med fordel tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

Referencer på coachuddannelsen

Pia Hardy har haft deltagere på uddannelsen fra bl.a. Danske Bank, Jobcenter Roskilde, KMD, McKinsey & Co, BUPL Storkøbenhavn, Metronome Productions, SEB Pension, DSB Fremføring Aalborg, Rødovre Kommune, Trafikselskabet Movia, Ministeriet for Børn og Undervisning, TDC/Yousee, Novo Nordisk, J. H. Olsen, Marienhoffskolen, Byskolens SFO, KMD, MAN Diesel, Moët Hennessy, Regionshospitalet Randers, Københavns Borgerservice, Merrild Coffee Systems A/S, Jobcenter Ringsted, Albertslund kommune Serviceafdelingen, DONG Energy, Tandlægeforeningen, Velfærdsministeriet.

Læs deltagernes udtalelser om coach uddannelsen

Datoer 2021
Modul 1: 28.-29. jan
Modul 2: 4.-5. mar.
Modul 3: 12.-13. apr.

Modul 1: 30.-31. aug. 
Modul 2: 30. sep.-1. okt.
Modul 3: 4.-5. nov

Varighed:6 dage fra kl. 9-16, 3 moduler af 2 dage

Pris pr. deltager: 18.800 kr. plus moms

Underviser:Pia Hardy

Sted: Ascot Hotel, Studiestræde 61, København

Kontakt os på ph@fortunakurser.dk eller ring på 20 32 32 69 eller 70 70 79 18

 

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
Telefon: 7070 7918
ph@fortunakurser.dk
www.fortunakurser.dk
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Coach uddannelse - bliv certificeret coach - Fortuna Kurser & Coaching