Børn og Unges Trivsel – rådgivning til børn og unge

Foreningen Børns Trivsel

Blog forfatter

Børns Trivsels Projekt UNIK tilbyder tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18-30 år en vifte af gratis tilbud, som den unge selv frit kan vælge imellem.

Alle mennesker har brug for kærlighed og en hånd at holde i - derfor tog jeg initiativ til Projekt UNIK. 

Barndommen med svigt kan spænde ben i voksenlivet, og sende unge på en kurs på evig forsørgelse, hvis de ikke oplever kærlighed, omsorg og støtte til at lave mønsterbrydning. Det skal vi som samfund hjælpe til med at gøre ordentligt.

Rigtig mange nuværende og tidligere anbragte børn og unge har oplevet mange svigt i en tidlig alder. De har ikke haft den tryghed, ej heller en barndom fyldt med kærlighed, som burde være alle børns rettighed. Ofte har deres barndom været fyldt med mistrivsel i hjemmet, mange skoleskift og en ustabil hverdag. Aftensmaden var ikke i familiens skød eller samlingspunkt for at tale om dagen eller lytte til hvad der er sket i familien eller hvordan skoledagen er gået.

Størstedelen af anbragtes børn og unges fortællinger er præget af angst, ensomhed, sorg, psykisk og fysisk vold og/eller overgreb. De har haft en tilværelse, hvor de har været de "små voksne", da mor eller far ikke har magtet forældrerollen. Det giver ar på sjælen, som de unge bærer med sig; i skolen, i ungdomsårene og ind i voksenlivet. Både i medierne og fra politisk hold tales der meget om, at vi skal løfte anbringelsesområdet, og der investeres millioner af kroner både på efterværnområdet og på at øge uddannelsesparatheden.

Men hvad skal der egentlig til for at det lykkes? Vi diagnosticerer børn og unge som aldrig før, men følger den viden med? Ved de og deres pårørende hvad diagnosen indebærer, hvilke bivirkninger medicinen kan have og hvordan det kan påvirke hverdagen? Følges der op på den unge, hvis der ordineres antidepressiv eller antipsykotisk medicin? Tilbydes der samtaler sideløbende med behandlings- udredningsforløbet?

Jeg hører mange tidligere anbragte unge fortælle om deres svigt med en sorg og om den vrede de bærer i sig... ”Hvorfor var der ingen der hjalp mig og mine søskende”, ”hvorfor gjorde de voksne ikke noget, når de nu kunne se jeg havde det skidt, blev mobbet eller blev holdt udenfor, ikke havde madpakke med, kom i beskidt tøj”. 

Vi taler ofte om, at et reduceret misbrug hos målgruppen næsten er en åbenlys konsekvens. Det betyder, at vi erkender det svigt, de unge har oplevet. Alligevel stopper efterværnet, når du fylder 23 år og så skal de klare sig selv, uanset om de har lært det eller ej.

Forestil dig, at du skal fortælle din datter eller søn, at du smækker kassen i, at du ikke kan eller vil hjælpe mere fra nu af. Dine sidste ord er: Klar dig selv! 

Forskellen er her, at en tidligere anbragt ung på fx 23 år i de fleste tilfælde netop ikke har et netværk, ingen steder at få et måltid mad, ingen skulder at græde ud ved eller en støttende hånd i ryggen, når livet er svært. De tidligere anbragte unge er på kontanthjælp og de sendes i praktikker igen og igen. De, der har bestået folkeskolen sendes i uddannelse, og mange starter op - for det er let nok- men at gennemføre en uddannelse er en anden sag. Der er ingen støtte, ingen lektiehjælp, størstedelen af anbragte unge har et ekstremt lavt selvværd og kæmper hver dag med at få en "normal hverdag" til at fungere.

Udfordringer og problematikker, som velfungerende unge kan have svært ved at sætte sig ind i, da de netop har en familie som fundament og et netværk, de kan spejle sig i. Der er stor ulighed i vores samfund, når man ser på det som anbragte unge udfordres med. De kommer med en stor bagage, som ingen kan se og de usynlige svigt betyder, at de fortjener langt mere anerkendelse, når de laver en mønsterbrydning og gennemfører uddannelser eller fastholder jobs. For det er en lang og ensom rejse, de har været igennem tidligt i deres liv og det kræver en urkraft af fightervilje og stædighed for at komme ud på den anden side og ind på arbejdsmarkedet. Den store ulighed som jeg har været vidne til, er grunden til jeg startede Projekt UNIK under Foreningen Børns-Trivsel. Foreningen søgte Satspuljen i 2015 og fik midler til at udvikle en innovativ efterværnsmodel. UNIK står for Unges Netværk i Kommunerne (det kunne også have været "Unges Netværk i Kommunerne" for i bund og grund ønsker de unge bare at være normale) - hvad normal så ellers vil sige nu om dage.

Projekt UNIK er et tilbud til tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18-30 år og består af en vifte af tilbud, som den unge selv frit kan vælge imellem.

I Projekt UNIK begynder vi med at have en forsamtale med den unge, hvor vi taler om fortid, nutid, fremtidsdrømme og handleplaner. Vi dømmer og vurderer ikke, men lytter og rummer derimod historierne og finder udgangspunktet sammen med den unge. Hvis man gerne vil være med i UNIK, så kan man blive henvist af sin kommune eller selv opsøge os. Til forsamtalen er man meget velkommen til at tage sin støtte-kontaktperson eller pårørende med. Jeg plejer at sige, at vi sanktionerer ikke - vi giver kram og hjerterum, så det op til de unge selv, hvordan de vil bruge UNIK – om det er til at få støtte eller skabe den forandring de ønsker. Vi hjælper de unge på SMS og på FB for at huske aftaler og aktiviteter. Hvis de udebliver, så ringer vi for at høre om de er ok - som en almindelig familie gøre ville gøre.

UNIK har gratis psykologhjælp, terapi og rådgivning. Vi skaber håb hos de unge ved at opbygge selvværd, selvtillid, adfærdsregulere og socialtræne de unge til at bryde familiemønsteret og udvikler en ny platform, som de kan vokse indefra. Ros, skulderklap og kærlighed er tre vigtige elementer i vores UNIK Cafe. Venlighed, omsorg og hjerterum er ikke en selvfølge, når man har været anbragt, og hvor svigt har været mønstret. Vi prøver at give de unge rum og plads til at få bygget tilliden op igen, dvs. tro, venskab og netværk vokser over tid og bliver til "den vikariende familie", som er der, når de har brug for støtte, hjælp og til at dele deres glæder og succeshistorier. Som en af de unge udtrykker det så fint på vores film, "Det er så tomt at være stolt af et eller andet, komme hjem og ikke at kunne fortælle det til nogen". (Du finder vores film på youtube ”Projekt UNIK”)

Kreativitet er noget, der også giver glæde hos mange af de unge. Dét at kunne fordybe sig uden ord kan noget helt særligt og det skaber også god grobund for udvikling. Mange unge har jo ikke lyst til at åbne for deres bagage igen og igen, og vi har mødt mange som i den grad er systemtrætte. I UNIK har vi gennem kreativitet, kunst, yoga og mindfulness fundet veje ind til håbet hos de unge. Mad er også et vigtigt element i UNIK og i vores Café træner de unge ikke blot sunde madvaner, de træner også hygiejne og det sociale rum fyldes med hygge, som jeg tror, at vi alle sammen genkender - for hyggen opstår ofte i køkkenet. Så igen helt almindelige familierelaterede ting, som bare ikke er en selvfølge, når man har været anbragt 7 forskellige steder i sin barndom eller har været på børnehjem eller institution.

At udvikle Projekt UNIK er nok en af de hårdeste og mest udfordrende opgaver, jeg har taget på mig som erhvervskvinde, men absolut den mest givende. At sammensætte et kompetent team med hjertet på rette sted og mærke hvor mange, der ønske at skabe en forskel på udsatte-området, at opleve den næstekærlighed, der gives til de unge fra hele teamet er enestående, og at se de unges udvikling og følge deres rejse som en slags vikariende familie er helt UNIKT.

Projekt UNIK har været i gang siden november 2015. I dag har vi 62 unge i faste forløb, som vi støtter på forskellig vis. UNIK har hjulpet halvdelen af de unge med at begynde, fastholde og gennemføre studie, job og praktik og er i perioden blevet aktivitetsparate. Fem har fået lektiehjælp og støtte til at afslutte 9. eller 10. klasse. Dét, der er afgørende lige meget, hvor de befinder lige nu og her, er den omsorgsfulde og støttende professionelle hjælp, de unge kan læne sig op af. Dét, at blive set, mødt og rummet gør en forskel som skaber håb og sikrer at den sociale arv (familiearven) og fortiden ikke spænder ben for deres voksenliv og fremtid

Det gode samarbejde med kommunerne og de mange ngo’er på området er en nødvendighed for at lykkes med en indsats som Projekt UNIK. Som formand i Foreningen Børns-Trivsel har det aldrig været meningen at opfinde noget nyt, mere en drøm om at sætte ting og mennesker sammen og inddrage de unge i, hvad der vil virke og lytte til deres behov og ønsker. Dét, at være med til at bygge bro til kommunerne og uddannelsessystemet, og være med til at give den psykologiske hjælp, og bidrage til at der findes et sted, hvor der er hjerterum, så de unge kommer ud af ensomhed og isolation. Headspace udtrykker det på fineste vis, når de skriver at ”alle har brug for et menneske at tale med”. I udsendelsen ”De brændte børn” sagde Lisbeth Zornig, at "andre børn har familiealbum, anbragte børn har mapper med sagsakter". Det kan ikke siges mere præcist og det kan vi ikke sidde overhørig. Men det kræver nytænkning på området og en vilje til forandring samt at vi samarbejder på NGO-området med kommunerne om at lave indsatser, der virker. 

Konsekvenserne er for store, når børn og unge mistrives. Ofte har der igennem en årrække været faresignaler uden at der er blevet grebet ind. Vi ser alt ofte, at der sættes ind alt for sent, og det har store konsekvenser. Menneskelige og økonomiske. Det er lettere og langt mere hensigtsmæssigt at forebygge og lave tidlige indsatser end at samle ødelagte mistrivede unge op på vej ind i voksenlivet. Effektive indsatser og nye samskabelsesindsatser, hvor flere ngo'er arbejder sammen og civilsamfundet bliver en vigtig brik i fremtiden. Ved fælles indsats kan vi løfte anbringelsesområdet, som har været så forsømt og samtidig spare milliarder af kroner ved at lave en forebyggende og tidlig indsats, så vi imødegår indlæggelser i psykiatrien, flere på overførselsindkomster, afbrudte uddannelsesforløb etc.

Hvis du selv har været anbragt, eller kender en, som er mellem 18-30 år, så kontakt Foreningen Børns-Trivsel. Det er, som sagt, ganske gratis at deltage i Projekt UNIK.

Du kan kontakte Foreningen Børns Trivsel på telefon 45803333 og på mail info@boerns-trivsel.dk
Vi har kontor i Herlev og København.

Læs mere om tilbudene i Projjekt Unik lige Her

De bedste hilsner
Heidie Graversen

Formand for Foreningen Børns-Trivsel

__________________________

Børns Trivsel NGO;
T  +45 4580 3333
Mail: HG@boerns-trivsel.dk
Hjemmeside: https://boerns-trivsel.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Udsatte børn og unge - coaching og rådgivning. Læs mere