Terapi til børn

Blog forfatter

Terapi til børn - Mobbet? Stresset? Ensom?

Jeg har mange års erfaring i samtaler, leg og udforskning af 'det svære' sammen med det barn, der er så heldig at blive set, hørt og taget alvorligt, af sine forældre og få tilbudt professionel hjælp.

Læs mere lige her: www.balanceilivet.com/born-og-unge

Selvom ked-af-det-heden hos barnet nogle gange kan være svært at greje for de voksne. Så er det altid godt at lytte til og se hvad der sker i og omkring barnet og reagere på det som forældre. Det kan virke uforklarligt, utydeligt eller ligefrem i 'småtingsafdelingen' set med voksne, erfarne øjne. Men  hvis barnet mistrives og har brug for støtte, så er det min erfaring at både barnet og de voksne, har stor gavn af hjælp i et terapeutisk forløb.

Som både psyko- og sandplay terapeut har jeg mange års erfaring i at hjælpe og støtte barnet - og dermed hele familien - gennem den krise eller det problem, som er opstået. For hvis én i familien har det dårligt, påvirker det hele familien.

Barnet har det måske svært med:

 • At være pårørende til syge/døende søskende eller vigtige voksne
 • Ked-af-det-hed
 • Angst
 • At se og finde selvværd
 • Mobning
 • Ensomhed
 • Svigt
 • eller noget helt andet

Børn/unge i dag, døjer med en andre udfordringer end vi voksne gjorde da vi var børn. Børn/unge er mere i fokus og er tit familiens omdrejningspunkt - både positivt og negativt forstået. Det kan betyde at de føler sig overvåget, målt og vejet. Men den egentlige kontakt. Tiden til nærvær. Småsnak om livet i al almindelighed, opleves som ikke-eksisterende og det - og mange andre situationer i barnets liv - kan føre meget med sig. Både ensomhed, forkerthedsfølelser, udvikling af angst og desværre får nogle børn selvmordstanker.

Vi ved at ensomhed fylder og overskygger i mange børn/unges liv. Mobning både i skolen, på sociale medier eller konstante 'stikpiller' fra vigtige voksne, risikerer at øge mistrivsel og nedsætte selvværdet.

Hos mig vil en henvendelse om et barn fra en bekymret forældre ofte forløbe således.

* En mail eller telefonisk henvendelse, hvor vi i overskrifter finder ud af problemstillingen og om der er et match mellem jer som familie og mig.

* Vi aftaler at I - barnets forældre - kommer til en for-samtale. Hvor jeg hører mere dybtegående om problemet og I får lejlighed til at spørge og udveksle med mig

* Bliver vi enige om, at jeg må hjælpe jeres barn, aftaler vi et møde mellem os alle. Første gang barnet kommer er det godt at begge voksne er med, hvis det er muligt. Her taler vi om barnet, hvorfor vi mødes hos mig?, Hvorfor de voksne er bekymret? og hvad aftalen går ud på, mm.

*Herefter kører forløbet indtil vi i fællesskab aftaler, at terapien skal slutte.

Mit speciale er terapi til børn og unge f.eks. ved at lege, snakke, læse, bygge, spille, modellerer ler og selvfølgelig en masse sandplay - Alt hvad der skal til, for at barnet kan komme igennem med sig. Blive endnu mere sig selv. Have mere lyst til og tro på sig selv og livet. Og hen ad vejen betragte problemet, som en sten (eller et bjerg) på vejen, men noget som med hjælp kan håndteres.

En oplevelse af og erfaring med at svære ting og situationer, ensomhed eller angst enten kan blive til at leve med. Eller det kan slippes og blive til fortid.

De udfordringer eller vilkår vi har i livet, kan blive til erfaringer, som kan hjælpe os, næste gang noget er svært, driller eller gør ondt.

Barnet lærer nye 'strategier' og de voksne lærer lidt om sig og meget mere om barnet.

Jeg glæder mig til at høre fra jer. Alle forespørgsler er velkomne.

Varme hilsner fra

Helle Møller Jensen

 

__________________________

Terapi for børn ved Helle Møller Jensen
Læs mere her: https://balanceilivet.com

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Terapi til børn - Mobbet? Stresset? Ensom? Se mere