Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop

Bøger om Positiv Psykologi

Blog forfatter

Bøger om Positiv Psykologi:

Andersen, P. Ø. & Knoop, H. H. (red.) (2002). Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund. København: Billesø & Baltzer, 2002.

Andresen, B. B. & Knoop, H. H. (2003). Pædagogisk brug af IT i folkeskolen. København: Danish School of Education Press.

Csikszentmihalyi, M. & Knoop, H. H. (2008). Kompleksitet - universelt ideal og global trussel. In: Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København: Dansk psykologisk Forlag.

Knoop, H. H. (2002). Leg, læring og kreativitet – hvorfor glade børn lærer mere. København: Aschehoug. København: Aschehoug. 

Knoop, H. H. (Ed.) (2004). Children, Play, and Time: Essays on the art of transforming stress to joyful challenges. Copenhagen: Danish School of Education Press.

Knoop, H. H. (2007). Control and Responsibility: A Danish Perspective on Leadership. In: Gardner, H. (ed.). Responsibility at Work: How Leading Professionals Act (or Don't Act) Responsibly. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Knoop, H. H. (2007). Wise Creativity and Creative Wisdom. In: Craft, A., Gardner, H. & Claxton, G (eds.) Creativity, Wisdom and Trusteeship. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Knoop, H. H. (2011). Education in 2025: How Positive Psychology can Revitalize Education. In: Edited by Stewart I. Donaldson, S. I., Csikszentmihalyi, M. & Nakamura, J: Applied Positive Psychology: Improving Everyday Life, Health, Schools, Work, and Society. Routledge Academic.

Knoop, H. H. & Delle Fave, A. (2012). Well-Being and Cultures – Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology vol. 3. Dordrecht: Springer.

Knoop, H. H. & Gardner, H. (2001). Good Work in a Complex World. Cambridge, Mass.: Harvard University.

Knoop, H. H. & Lyhne, J. (red.) (2005). Et nyt læringslandskab – Flow, Intelligens og det gode læringsmiljø. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.) (2008). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København: Dansk psykologisk Forlag.

Lassen, L., Boström, L. & Knoop, H. H. (red.) (2007. Læring og Læringsstile – om unikke og fælles veje i pædagogikken. København: Dansk psykologisk Forlag.

Kognition & Pædagogik tidsskrift for Dansk psykologisk Forlag.

Bandura, A. (1994/2012). Self-Efficacy. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik, årg. 22, nr. 83. København: Dansk psykologisk Forlag.

Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K.D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5, 323-370.

Csikszentmihalyi, M. (1991/2005). Flow – optimaloplevelsens Psykologi.  København: Dansk psykologisk Forlag.

Csikszentmihalyi, M. & Knoop, H. H. (2008). Kompleksitet - universelt ideal og global trussel. In: Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København: Dansk psykologisk Forlag.

Deci, E.L. and Ryan, R.M. (2000). “The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: human needs and the selfdetermination of behaviour”, Psychological Inquiry, Vol. 11 No. 4, pp. 227-68.

Fredrickson, B. L. (2010). Positivitet - Kilder til vækst i livet. København: Dansk psykologisk Forlag.

Harris, S. (2010). The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values. Free Press, First Edition.

Kirketerp, A. L. & Knoop, H. H. (2012). Foretagsomhedens psykologi. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik, årg. 22, nr. 83. København: Dansk psykologisk Forlag.

Knoop, H. H. (2002). Leg, læring og kreativitet – hvorfor glade børn lærer mere. København: Aschehoug. København: Aschehoug. 

Knoop, H. H. (2011). Education in 2025: How Positive Psychology can Revitalize Education. In: Stewart I. Donaldson, S. I., Csikszentmihalyi, M. & Nakamura, J. (Eds): Applied Positive Psychology: Improving Everyday Life, Health, Schools, Work, and Society. Routledge Academic.

Knoop, H. H. & Lyhne, J. (red.) (2005). Et nyt læringslandskab – Flow, Intelligens og det gode læringsmiljø. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.) (2008). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København: Dansk psykologisk Forlag.

Rozin, P & Royzman, E. B. (2001).  Negativity Bias, Negativity Dominance, and Contagion. Personality and Social Psychology Review, Vol. 5, No. 4, 296–320.

Seligman, M.E.P. (2011). At lykkes. København: Forlaget Mindspace.

Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2008). Positiv psykologi – en introduktion. I: Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.) (2008). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København: Dansk psykologisk Forlag.

Positiv Psykologi projekter se mere herunder:

GoodWork® Project Harvard University, Stanford University og Claremont Graduate University

International Positive Psychology Association (IPPA)

European Network for Positive Psychology

5th European Conference on Positive Psychology

__________________________

Hans Henrik Knoop
Forsker i positiv psykologi på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Bøger om Positiv Psykologi af Hans Henrik Knoop, forsker i Positiv Psykologi ved DPU