Angsten for virkeligheden og friheden

Når vi søger hjælp, oplysning eller vejledning, søger vi i virkeligheden efter den sande virkelighed og frihed, som ligger bagved sindets støj og uro. Vi søger efter Bevidstheden selv, som er skjult af dens indhold. Det moderne menneskes sind er ofte så overfyldt af viden, bekymringer og tanker om penge og fortiden og fremtiden, at pausen, stilheden, nuet og tomheden for de fleste virker som en trussel.

Den selvskabte virkelighed

At være aktiv, producerende og forbrugende er de fleste menneskers identitet. En identitet, som er årsag til stress, angst, frygt, millioner af skilsmisser, overforbrug af alkohol og ”lykkepiller”, fordi mennesket ikke kan udholde at leve i dets sinds selvskabte virkelighed.

Denne, af sindet skabte virkelighed er, som vi kan se ved at iagttage verden, en art vanvittig sindssyge. Hvis vi ønsker, at opleve den sande virkelighed må vi nødvendigvis afsætte tid og rum til, at være sammen med ingenting. Hvordan kan vi være sammen med ingenting? Ved at slippe identifikationen med sindets endeløse strøm af forestillinger, tanker, emotioner og ved at give slip og lytte til og være sammen med stilheden, ved intet at foretage sig. Jeg ved godt, at det er en vældig udfordring, men hvis vi virkelig vil virkeligheden og friheden må vi tage udfordringen op!

Ønsker vi frihed?

Det kan være sundt, at overveje om vi i virkeligheden ønsker frihed. Vi kan starte med at forestille os at vi opdager, at vores Bevidsthed ikke er afhængig af tanker, følelser og diverse dramaer i forhold til f.eks. det modsatte køn. Ønsker vi virkelig, at erkende dette? Kan vi udholde en identitet uden problemer, bekymringer, drama, fortid og fremtid. Har vi i virkeligheden lyst til, at bære en ren, klar og gennemsigtig Bevidsthed - hvor vi ”ingenting” er? Har vi lyst til, på ny, at blive som et lille barn – fri af  ego sindets dominans, fri af jegets spil og løgne?

Det de fleste mennesker normalt kalder virkeligheden er skabt af deres egne tanker og forestillinger (det indre øje), og det, de ser igennem dem. Dine oplevelser i den fysiske verden strømmer udefter fra dit eget sind. Derefter erkender du denne oplevelse. Ydre begivenheder, omstændigheder og forhold er således en levende feed back. Hvis du arbejder med fordybelse og er disciplineret og vedholdende, vil du opdage, at det er her, og kun her, at du finder årsagen til, at når du ændrer psykens indhold og tilstand, hvilket sker ved genopdagelse af selve bevidstheden - dig selv, forandres de fysiske omstændigheder automatisk. Som praktiserende terapeut og vejleder har jeg set det mange gange. Når et menneske f.eks. slipper fri af dele af familiearven, sker der en reaktion i den psykiske struktur i hele familien. Ofte er klienter kommet tilbage og har fortalt om radikale ændringer i familie medlemmers psykiske og fysiske adfærd. Vi ser altså ikke virkeligheden, men det vi ser gennem vores eget sind, det vi med sindet projekterer ud i verden, og herefter godtager som virkeligheden. Her finder vi årsagen til, at de fleste mennesker, når de opdager hvad virkelig frihed betyder, løber skrigende bort, eller i virkeligheden ofte tilbage til det kendte, til vanen.

Psykologien og psykoterapien kan være farlig

Psykologien og psykoterapien og dens mange forgreninger er ofte en af de største medhjælper til denne tiltageflugt og dermed fastholdelse af mennesket i ego sindets magt over bevidstheden. Herfor kan psykologien og psykoterapien være farlige og destruktive i deres virkning; ofte bliver klienten blot mere og mere identificeret med sindets indhold af traumer, familie- og kulturarv osv., hvorved klienten blot får bekræftet egen oplevelse af sin selvskabte virkelighed, som fortæller vedkommende, at der er noget galt med mig, noget må fjernes, noget må overvindes, noget må ændres. Måske oplever klienten og terapeuten, at der sker ændringer og en vis lettelse, men i virkeligheden sker der intet. Hvorfor sker der intet? Fordi der intet er, at ændre på! Bevidstheden, i sig selv, er klar og gennemsigtig, hvilket er, hvad vi er. Mennesket er ren Bevidsthed, ren væren! Én Bevidsthed.

En sjov og skøn historie

Der findes naturligvis bevidste og dygtige lærer, psykologer, terapeuter og præster osv., men følgende historie, er en skøn  og sjov fortælling om det ego- og sindsidentificerede menneskes dumhed:

”Der er en historie om den lille Johnny, som blev anset for mentalt retarderet. Men det var han helt klart ikke, som det vil fremgå af historien:
Johnny går til formning i sin specialskole, han får en klump modellervoks og giver sig til at modellere. Han tager en klump fra og går hen i et hjørne og leger med den. Læreren kommer hen til ham og siger: ”Hej, Johnny”. Og Johnny svarer ”Hej.” Læreren spørger: ”Hvad har du i hånden?” Johnny svarer: ”En klump kolort.” Læren spørger: ”Hvad laver du af den?” Johnny svarer: ”Jeg laver en lærer.” Læreren tænker: ”Det er gået tilbage for den lille Johnny,” så han kalder på skoleinspektøren, som i samme øjeblik passerer døren, og siger: ”Det er gået tilbage for Johnny.” Inspektøren går hen til Johnny og siger: ”Dav min ven.” Og Johnny siger: ”Dav.” Inspektøren spørger: ”Hvad har du i hånden?” Og Johnny siger: ”En klump kolort.” ”Og hvad laver du af den?” ”En skoleinspektør.” Inspektøren mener, at det er en sag for skolepsykologen, og siger: ”Send bud efter psykologen! ”Psykologen er en klog fyr. Han går hen til Johnny og siger: ”Dav.” Johnny svarer: ”Dav.” Og psykologen siger: ”Jeg ved hvad du har i hånden.” ”Hvad da?” ”En klump kolort.” Johnny siger: ”Rigtig.” ”Og jeg ved også, hvad du laver af den.” ”Hvad da?” ”Du laver en psykolog.” ”Forkert. Der er ikke nok kolort!” Og ham kaldte de mentalt retarderet.” (Lånt fra bogen: Bevidsthed af Anthony de Mello). 

Virkelighed og illusion

Som vi husker er sindets og tankernes selvskabte virkelighed en illusion, som Bevidstheden er identificeret med. Bevidstheden er altså identificeret med noget, som ikke eksisterer, hvilket naturligvis må betyde, at der intet er, at ændre på eller komme af med. Hvad sker der, når der intet er? Mennesket møder angst. Angst for intet, angst for at være, angst for virkeligheden, angst for Én Bevidsthed. Som vi nok ved, er det umiddelbart lettere, at være noget, end intet at være. Her finder vi årsagen til, at det søgende menneske, som påbegynder f.eks. meditativ praksis falder i og søger oplevelser og fænomener (farver, lys, engle, underholdning osv.) hvilket naturligvis sker fordi vedkommende ikke kender virkeligheden, men kun egen selvskabte virkelighed. Denne virkelighed består jo, for de flestes vedkommende, af en Bevidsthed opfyldt af bl.a. underholdningsindustriens mange bud på hvordan vi skal se ud, hvad vi må opleve for, at blive lykkelige, hvordan vi skal leve osv. Derfor er det forståeligt, at indenfor buddhismen får eleven nogle gange at vide, at hvis han, i meditation, møder Buddha, bør han slå ham ihjel eller gå udenom ham.

Opvågning ind i frihed og egoets opløsning

Hvis den søgende er heldig, sandsynligvis på grund af mange års vedholdenhed, falder vedkommende ind i stilheden eller intet, og opdager her den sande virkelighed. Dette intet eller tomhed er feltet af alle muligheder, det er alle tings livmoder, hvilket i praksis betyder, at ”her” er alt hvad et menneske kan længtes efter. Her opdager den fordybende, at slipper jeg alt, får jeg alt - eller rettere sagt, herved erkender jeg Altets væren i dette nu. For der er jo intet at få, for intet findes. Er du forvirret nu? Skønt, forvirring kan være en sprække til virkeligheden. Den søgendes ego begynder her, at gå i opløsning, hvilket naturligvis skaber angst. Det er her de fleste giver op og vender tilbage til vanen, som måske hedder terapi, new age filosoferen, alkohol eller piller eller andet stof, som måske for en tid kan give en oplevelse af, at man slipper ud af sindets dominans.

Jeg er selv stukket af et par gange, hvor spiritualiteten tilbød at transcendere egoet. Jeg var hunderæd; hvad ville der så være tilbage? Senere erkendte jeg min dumhed og mangel på Bevidsthed; jeget havde narret mig. Jeg forstod simpelthen ikke, at ved at give slip, ved at slippe kontrollen, ville jeg få den – over egoets og jegets spil og flugtmekanismer. Hvis vi viste, hvad der venter os, når vi virkelig giver indvendig efter, ville vi straks gøre det. Men jeget er smart og snu; ”Hvad skal jeg med ingenting?” ”Hvad skal jeg med tomhed?” ”Hvad skal jeg med stilhed og væren?” ”Hvad skal jeg med, at være ingenting?” Jeg hoppede på det! I dag ved jeg af erfaring, at det er ved at give slip, at jeg får alt: Grænseløs Bevidsthed og grænseløs Kærlighed. Egoets opløsning er ikke et negativt fænomen. Leonard Cohen udtrykker det således: “There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”

Sjælelig forurening

Den sinds skabte og sinds styrede Bevidsthedsstrøm i vores kultur har gjort det positive til det negative. Alt hvad der minder om smerte, sygdom og forandring forsøges udryddet med alle midler, hvorved virkeligheden endnu engang afvises. Mennesker dræbes med radioaktive stråler, sjæleligt ”dræbes” hele generationer af bl.a. underholdningsindustrien og undervisningssystemet, som bombarderer masserne med ensidig intellektuel viden og støj, en art sjælelig forurening, som skubber mennesket væk fra stilheden og dermed væk fra virkeligheden.

Inden for alle verdens religioner har munke og nonner forsøgt, at slippe ud af sindets tyranni, slippe familie- og kulturarv, for at blive sig virkeligheden bevidst, Bevidstheden som ligger bag jeget. Millioner har stræbt og lidt uden at komme igennem. For nogle få er det lykkedes. Andre blev desværre brændt eller korsfæstet af sindets vanvid, inden de nåede det. Når et menneske nærmer sig virkeligheden, vil det uundgåeligt virke som et lys i mørket, hvilket er en trussel for det ego dominerede sind.

Hvilken hjælp får folk, når de søger vejledning?

Millioner af mennesker får i denne krisetid færten af, at verden er ved at forandres – såvel den indre som den ydre, og mange opdager, at de har brug for hjælp og vejledning et stykke af vejen, og de søger hjælp hos bl.a. terapeuter, psykologer, præster m.fl., hvilket er er et sundt tegn og forståeligt. Men spørgsmålet er hvilken hjælp de reelt får? Får de hjælp og vejleding til at se virkeligheden i øjnene? Det at de lider fordi de lever i en til dels selvskabt illusion, som uvidende mennesker har trukket ned over hovedet på dem, og får dem til at opleve sig adskilt fra helheden, og herfor føler isolationens smerte? Eller går ”hjælpen” ud på at lede den søgende ind i nye sinds skabte programmer og indviklinger? Hvad skaber f.eks. NLP i menneskers bevidsthed? Hvor mange af de mennesker som underviser i Mindfullness, har kontakt med virkeligheden? Tænk over det! Kan et menneske, som ikke har erkendt den sande virkelighed, reelt vejlede et andet menneske? Er det provokerende? Skønt! Så er der sandsynligvis noget om det!

Ærlighed og ydmyghed

Det vigtigste vi som udgangspunkt kan gøre, er hudløst ærligt at erkende hvor vi selv er, og herfra hjælpe og vejlede. Når vi i ydmyghed erkender at vi måske ikke ved så meget, som vi troede, og at der inde i os er ”noget”, som er meget større, mere vist og mere kærligt end vores selvskabte virkelighed, må vi søge og bede om hjælp og vejledning. Den kommer til os, når vi inviterer stilheden og tomheden ind i vores liv. Når vi slipper ”at ville”, eller ”at burde” være noget, og i stedet blot er sammen med ”ingenting.”

Vi kan, alt efter baggrund og temperament, bede om hjælp f.eks.:
Enhedens Hjerte, send mig virkelighedens lys, send mig hjælp og vejledning, åben mit Hjerte og mine øjne for virkeligheden, for mine omgivelsers sande behov.
Lad mig sprede glæde, fred og venlighed i mit arbejde og i min familie.
Hjælp mig, at vise et kærligt ansigt og et varmt Hjerte.

David Jæger er meditationslærer og leder af Institut for Bevidsthedsforskning I Skanderborg.
Se mere: www.excellencelab.net

  <a href="http://technorati.com/claim/c4t7qrtab6" rel="me">Technorati Profile</a>

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Angsten for virkeligheden og friheden