Angst behandling

Blog forfatter

Angstbehandling - Hvad er angst?

Angst er desværre ikke helt til at forklare på en nem og simpel måde. Der findes mange variationer, og grader af angst, og angst kan opleves fra alt i mellem en ganske svag tilstand af ubehag, til en lammende og invaliderende tilstand.

Helt overordet kan det dog siges at alle alle typer angst handler om at sammenhænget mellem tanker, indre regler, følelser og fysisk tilstand er påvirket på en måde der fremprovokerer angsttilstanden. Uanset intensitet.

Når alt det er sagt, er det vigtigt at fastslå at angst er en naturlig forekommende tilstand, og tilstanden tjener os som en vigtig signalgiver når vi lever vores liv. Det angsten fortæller os, er at vi har brug for at foretage nogle forandringer, nu og her! Problematikken er bare at det meget meget ofte er svært, eller ligefrem umuligt at tolke hvad kroppen præcis prøver at forklare os.

Derfor, - Når vi som mennesker lider af angst, og tilstanden bliver problematisk eller ubærelig, er den egentlige problemstilling ikke at vi oplever angst, men derimod at vi er blevet fastlåste i angsten, og ikke kan vælge at lade være!

Du kan fordybe dig meget mere i læsestof om angst eller angst symptomerwww.larsenogravn.dk.

Hvad gør vi?

Først og fremmest mødes vi med dig, og sammen får vi et overblik over din situation. Der efter starter behandlingen, hvor vi arbejder målrettet med at kortlægge dit ”indre styresystem”. Du finder ud af hvordan du fungerer tanke, og følelsesmæssigt, og du får nye strategier til at kunne vælge andre reaktioner end angsten. Samtidig får du et nyt perspektiv på dit liv og indholdet i dit liv, og de eventuelle ændringer du har brug for at foretage bliver overskuelige, og mere simple.

Du kan læse meget mere om angst behandling, om om vores metoder på www.larsenogravn.dk

 

__________________________

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Behandling af angst